Privatperson Skola / Företag

Digital utveckling i förskolan

Uppdragsutbildning

En kurs som utgår från nuvarande och kommande styrdokument och visar konkret och tydligt på hur en ökad digitalisering av förskolan kan utveckla verksamheten och stödja barnens utveckling. Förskolans läroplan ska revideras. Bland de områden som ska ses över finns barns digitala kompetens. I remissförslaget poängteras att förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i att använda digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande förskolechefen ska ansvara för att verksamheten utformas så att barnen får tillgång till en rik lärandemiljö med såväl digitala som andra lärverktyg Med kreativitet, lyhördhet och professionalitet skapar pedagogerna aktiviteter med digitala verktyg som stödjer lärprocesserna. Digitala verktyg ska underlätta pedagogernas arbete med kommunikation och dokumentation. Kursen innehåller: Surfplattan som pedagogiskt verktyg Digital dokumentation Att använda digital teknik för att utveckla verksamheten Språkutveckling med modern teknik Digital etik och säkerhet när vi hanterar bilder och information om barnen och deras familjer Förutom detta ges inspiration kring en mängd pedagogiska aktiviteter som att skapa QR-koder, göra egna filmer och/eller att utforska naturen med surfplattan. Kursen vänder sig till alla som arbetar i förskolan och förskoleklass. Kursen är uppdelad på tre tillfällen. Mellan kurstillfällena får deltagarna reflektionsuppgifter samt möjlighet att prova olika strategier. Kurstillfälle två och tre innehåller uppföljning, fördjupning och förankring för att därigenom ge möjlighet till ny kunskap samt nytt arbetssätt. I kursavgiften ingår även boken Vad berättas om mig. Till de olika kurstillfällena ingår viss inläsning av kursboken.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer