Privatperson Logga in

Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden

(bok + digital produkt)

Skickas följande arbetsdag

477 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

En grundläggande förutsättning för att värdepappersmarknaden ska fungera effektivt är att alla parter har förtroende för varandra, det vill säga att marknadens spelregler anpassas efter marknadens utveckling och att reglerna efterlevs. Den här boken syftar till att ge läsaren en bred kunskap om värdepappersmarknaden och en djupare kunskap om ledning och kontroll hos de finansiella företagen. I boken beskrivs värdepappersmarknadens funktion och aktörer samt de lagar och regler som gäller för o...

Information

Redaktörer:

Torsten Örtengren

ISBN:

9789144120485

Utgivningsår:

2015

Revisionsår:

2018

Artikelnummer:

38741-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

520

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

2 år

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Torsten Örtengren

Torsten Örtengren är civilekonom och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är idag verksam som rådgivare vid noteringar och i börsrätts...

Anders Ackebo

Anders Ackebo tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet och tjänstgjorde sedermera som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Han arbetar för närvarand...

Mattias Anjou

Mattias Anjou är advokat och delägare på Hammarsköld & Co, där han främst biträder banker, värdepappersbolag och andra finansiella företag med ...

Åsa Arffman

Åsa Arffman är chefsjurist på Svenska Bankföreningen med särskild inriktning på bolagsrätt samt frågor rörande compliance, lagstiftningen om åtgärd...

Kim Dixner

Kim Dixner är jurist och tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet. Hon arbetar för närvarande med regelefterlevnadsfrågor för en ledande europe...

Niklas Frykström

Niklas Frykström är ekonomie doktor och i dag verksam som senior ekonom på Sveriges riksbank, där han huvudsakligen arbetar med bankreglering, fina...

Åsa Kjellander

Åsa Kjellander är sedan många år verksam som advokat och fristående konsult inom kapitalmarknadsområdet med särskild inriktning på rådgivning till ...

Fredric Korling

Fredric Korling har under tio år forskat inom finansmarknadsrätt och är docent i civilrätt. För närvarande arbetar han som Senior Regulatory Manage...

Lars Nordström

Lars Nordström är managementkonsult och mångårig föreläsare om värde­pappers­handel för rådgivare, mäklare och andra som önskar licens hos SwedSec....

Christina Strandman-Ullrich

Christina Strandman Ullrich är sedan 2009 arbetande styrelseordförande i Compliance Forum, en ideell förening och ett nätverk för Compliance Office...

Joakim Strid

Joakim Strid är övervakningschef för Nasdaq Europe. Övervakningsfunktionen på Nasdaq Europe har som övergripande uppdrag att värna marknadsplatsern...

Fredrik Södergren

Fredrik Södergren arbetar idag på Nordea som Head of ALM Regulations där han är chef för en nordisk grupp med ansvar att tolka och följa utveckling...

Greger Wahlstedt

Greger Wahlstedt har arbetat drygt 30 år på de finansiella marknaderna och bedriver idag konsultverksamhet inom finansiell ekonomi. Han har en gedi...

Björn Wendleby

Björn Wendleby är advokat, med särskild inriktning på börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt. Han arbetade till en början som domstol...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer