Årsredovisning i aktiebolag och koncerner

Skickas följande arbetsdag

326 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Lagstiftning, normgivning och praxis inom redovisningsområdet utvecklas i snabb takt. Årsredovisningar för börsbolag innehåller mer av marknadsvärderingar och ett nytt resultatbegrepp, totalresultat, införs i resultaträkningar. En annan tendens är att redovisningens värderingar frikopplas från skatterättsliga regler. IASB kräver dock att företagen ska redovisa uppskjutna skatter när värderingarna i årsredovisningen avviker från skattereglerna. Författarens ambition är att ge läsaren kunskaper...

Ytterligare information

Samarbete med Visma Spcs: Vet du att Studentlitteratur samarbetar med Visma Spcs? Detta innebär att studenter som använder Årsredovisning i aktiebolag och koncerner får gratis tillgång till följande marknadsledande ekonomiprogram. På så sätt kan du på egen hand använda dina kunskaper i praktiken. Till denna bok rekommenderar vi dig att använda följande program: Visma Bokslut, Visma Koncern och Visma Skatt. Hämta programmen här. www.vismaspcs.se/produkter/skola/undervisa/utbildningslicenser/elevlicens Dessa program fungerar för Windows. Lärosäten som vill utbilda i programmet behöver teckna en utbildningslicens. www.vismaspcs.se

Filer
Information

Författare:

Rune Lönnqvist

ISBN:

9789144071619

Utgivningsår:

1997

Revisionsår:

2011

Artikelnummer:

6466-05

Upplaga:

Femte

Sidantal:

399

Författare

Rune Lönnqvist

Rune Lönnqvist har varit verksam som lärare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer