Univ & Högsk

Teknik, datorer, IT och bygg / Byggteknik och arkitektur

Sortera på
 • Byggnaders klimatskärm
  Bok

  Byggnaders klimatskärm

  Petersson, Bengt-Åke

  Boken visar hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Exploateringsavtal
  Bok

  Exploateringsavtal

  Gustafsson, A - Carlbring, M

  Vad är ett exploateringsavtal? Hur ska det formuleras och vad måste ingå? Det ställs höga krav på de parter...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Bygga hus
  Bok

  Bygga hus

  Strandberg, Bengt

  Husbyggandet står i dag inför nya utmaningar. Det räcker inte längre att ”bara” bygga konstruktionsmässigt...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Arkitektens handbok 2018
  Bok

  Arkitektens handbok 2018

  Bodin, Anders m.fl.

  I tio år har Arkitektens handbok stegvis utvidgats, förfinats och följt med i tidens förändringar. Denna 2018...

  459 kr Köp
  487 kr inkl. moms
 • Byggjuridik i praktiken
  Bok

  Byggjuridik i praktiken

  Rådberg, Åke

  Att bygga är en tidskrävande och komplicerad process som omfattar tre steg: planering, projektering och...

  360 kr Köp
  382 kr inkl. moms
 • Byggledning - Produktion
  Bok

  Byggledning - Produktion

  Hansson, Bengt m.fl.

  Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med...

  115 kr Köp
  122 kr inkl. moms
 • Byggnadsfysik
  Bok

  Byggnadsfysik

  Hagentoft, C-E - Sandin, K

  I dag finns fyra viktiga krav på byggnader: de ska erbjuda en hälsosam inomhusmiljö (där det inte luktar illa...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • 99 years of the housing question in Sweden
  Bok

  99 years of the housing question in Sweden

  Movilla Vega, D - Hallemar, D

  This book presents the history of modern architecture in Swedish housing. It is essential reading, especially...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Byggledning - Projektering - Övningsbok
  Bok

  Byggledning - Projektering - Övningsbok

  Hansson, Bengt m.fl.

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och...

  139 kr Köp
  147 kr inkl. moms
 • Byggledning - Produktion
  Bok

  Byggledning - Produktion

  Hansson, Bengt m.fl.

  Produktion av bygg- och anläggningsprojekt är ofta tekniskt komplext. Det krävs därför att många personer med...

  407 kr Köp
  431 kr inkl. moms
 • Retorikens kraft
  Bok

  Retorikens kraft

  Karlsson, Josefin

  Presentera din idé med övertygande argument. Så enkelt – och så svårt – är det att som arkitekt få upp...

  198 kr Köp
  210 kr inkl. moms
 • Bygglovsboken
  Bok

  Bygglovsboken

  Gustafsson, Annika

  Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för...

  436 kr Köp
  462 kr inkl. moms
 • Byggkonstruktion
  Bok

  Byggkonstruktion

  Isaksson, T - Mårtensson, A

  Boken är framtagen tillsammans med läroboken i Byggkonstruktion och kan användas på de tekniska högskolornas...

  175 kr Köp
  186 kr inkl. moms
 • Byggkonstruktion
  Bok

  Byggkonstruktion

  Isaksson, Tord m.fl.

  Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och...

  465 kr Köp
  493 kr inkl. moms
 • Byggnaden som system
  Bok

  Byggnaden som system

  Abel, E - Elmroth, A

  Byggnadsbeståndet i Sverige representerar ett stort värde. Det årliga nybyggandet omfattar fyra miljoner...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Stadens tekniska system
  Bok

  Stadens tekniska system

  Johansson, Birgitta

  Den här boken handlar om de tekniska systemen i tätorterna med tanke på framtida uthållighet. Den tar upp...

  407 kr Köp
  431 kr inkl. moms
 • Projektering av VVS-installationer - paket
  Bok

  Projektering av VVS-installationer - paket

  Warfvinge, C - Dahlblom, M

  Paketet innehåller Huvudbok +...

  581 kr Köp
  616 kr inkl. moms
 • Projektering av VVS-installationer
  Bok

  Projektering av VVS-installationer

  Warfvinge, C- Dahlblom, M

  Boken innehåller övningar till huvudboken Projektering av VVS-installationer. Genom att öva och tillämpa det...

  186 kr Köp
  197 kr inkl. moms
 • Geoteknik
  Bok

  Geoteknik

  Axelsson, K - Mattsson, H

  Geoteknik behandlar jordmaterials mekaniska och tekniska egenskaper, kunskaper som är av betydelse för...

  407 kr Köp
  431 kr inkl. moms
 • Att skapa det tänkta
  Bok

  Att skapa det tänkta

  Krupinska, Jadwiga

  Hur tänker arkitekter? Och hur kan man förstå den komplexa processen från tanke till färdigt arkitektoniskt...

  231 kr Köp
  245 kr inkl. moms
 • Betongkonstruktion
  Bok

  Betongkonstruktion

  Almssad, Asaad

  Betongkonstruktion - formelsamling är ett komplement till boken Betongkonstruktion. Formelsamlingen är...

  139 kr Köp
  147 kr inkl. moms
 • Betongkonstruktion
  Bok

  Betongkonstruktion

  Almssad, A - Lindberg, G

  Betongkonstruktion behandlar dimensionering och utförande av betongkonstruktioner enligt Eurocode...

  371 kr Köp
  393 kr inkl. moms
 • Ritteknik
  Bok

  Ritteknik

  Spets, Karin

  Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Byggledning - Projektering
  Bok

  Byggledning - Projektering

  Hansson, Bengt m.fl.

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och...

  459 kr Köp
  487 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text