Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Allmänmedicin

Sortera på
 • Värt att veta om vätskebalans
  Bok

  Värt att veta om vätskebalans

  Henriksson, O - Lennermark, I

  Vätskebalans handlar om vattenmängd och vattenfördelning i människokroppen, elektrolyterna som är lösta i...

  151 kr Köp
  160 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & medicin
  Omvårdnad & medicin
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & medicin

  Ekwall, A - Jansson, A (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  622 kr Köp
  659 kr inkl. moms
 • Omvårdnad medicin & kirurgi - paket
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad medicin & kirurgi - paket

  Ekwall, Anna m.fl. (red.)

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen...

  1130 kr Köp
  1198 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

  Gottberg, Kristina (red.)

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor
  Bok

  Klinisk undersökningsmetodik för sjuksköterskor

  Cox, Carol

  En omfattande bedömning av hela patientens hälsostatus är den grund på vilken vårdbeslut baseras. Detta...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial Omvårdnad & medicin
  Digital produkt

  Lärarmaterial Omvårdnad & medicin

  Ekwall, A - Jansson, A (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & medicin. Materialet är gratis och kan endast...

 • Akut omhändertagande av trauma
  Akut omhändertagande av trauma
  Bok + Digital produkt

  Akut omhändertagande av trauma

  Elmqvist, C - Almerud Österberg, S (red.)

  Syftet med denna bok är att ge en kronologisk beskrivning av ett akut omhändertagande efter en trafik­olycka....

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Att vårda akut sjuka vuxna
  Bok

  Att vårda akut sjuka vuxna

  Clarke, D - Ketchell, A (red.)

  Alla sjuksköterskor som är verksamma i kliniska sammanhang vet att det är viktigt att känna igen och...

  422 kr Köp
  447 kr inkl. moms
 • EKG för sjuksköterskor
  Bok

  EKG för sjuksköterskor

  Jevon, Philip

  
EKG för sjuksköterskor innehåller allt som en sjuksköterska behöver veta om elektrokardiogram. Det är en...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Anatomi och fysiologi
  Anatomi och fysiologi
  Bok + Digital produkt

  Anatomi och fysiologi

  Nicolaysen, G - Holck, P (red.)

  Boken Anatomi och fysiologi beskriver kroppens normala funktion (fysiologi) och struktur (anatomi). Denna...

  562 kr Köp
  596 kr inkl. moms
 • Att övervaka patienter med livshotande sjukdom
  Bok

  Att övervaka patienter med livshotande sjukdom

  Jevon, Philip m.fl. (red.)

  Vårdtiderna är korta, intensiva och de patienter som vårdas vid akutsjukvårdens vårdavdelningar är idag svårt...

  439 kr Köp
  465 kr inkl. moms
 • Ungdomars hälsa
  Ungdomars hälsa
  Bok + Digital produkt

  Ungdomars hälsa

  Berg Kelly, Kristina m.fl.

  I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan...

  337 kr Köp
  357 kr inkl. moms
 • Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv
  Bok

  Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv

  Smith, J - Roberts, R

  En förutsättning för att kunna ge patienter omvårdnad av god kvalitet är att övervaka, observera och...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Inledande omhändertagande av akut sjuka personer
  Bok

  Inledande omhändertagande av akut sjuka personer

  Wood, I - Garner, M (red.)

  Inledande omhändertagande av akut sjuka personer är en bok som fokuserar på bedömning och omhändertagande av...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor
  Bok

  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  Melhus, Åsa (red.)

  Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga...

  474 kr Köp
  502 kr inkl. moms
 • Vätskebalans genom omvårdnadsplan
  Bok

  Vätskebalans genom omvårdnadsplan

  Donnerdal, Lisa

  Vätskebalans genom omvårdnadsplan fokuserar på grundutbildade sjuksköterskors ansvars­område vad gäller vuxna...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Diabetes
  Bok

  Diabetes

  Skafjeld, A - Graue, M (red.)

  Målsättningen med vården är att personer med diabetes själva ska kunna ta korrekta och tidiga beslut för att...

  433 kr Köp
  459 kr inkl. moms
 • Kardiologisk omvårdnad
  Bok

  Kardiologisk omvårdnad

  Fridlund, Bengt m.fl. (red.)

  Kardiologisk omvårdnad behandlar en viktig del i det totala omhänder­tagandet av en person och närstående som...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Sjukdom och ohälsa
  Sjukdom och ohälsa
  Bok + Digital produkt

  Sjukdom och ohälsa

  Ørn, Stein m.fl. (red.)

  Sjuksköterskans grundläggande kunskap om sambanden mellan sjukdom och sjukdomsprocesser är central för...

  669 kr Köp
  709 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande möten
  Bok

  Hälsofrämjande möten

  Hertting, A - Kristenson, M (red.)

  Varje dag sker tusentals möten i svensk hälso- och sjukvård. Dessa möten fungerar många gånger bra och...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid diabetes
  Bok

  Omvårdnad vid diabetes

  Wikblad, Karin (red.)

  Diabetes utgör ett kraftigt växande globalt folkhälsoproblem. År 2011 beräknade Internationella...

  413 kr Köp
  438 kr inkl. moms
 • Stroke
  Bok

  Stroke

  Jönsson, Ann-Cathrin (red.)

  Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den sjukdom som orsakar flest vårddagar i vårt land. Oavsett...

  412 kr Köp
  437 kr inkl. moms
 • Medicinska sjukdomar
  Medicinska sjukdomar
  Bok + Digital produkt

  Medicinska sjukdomar

  Ericson, E - Ericson, T

  Den fjärde reviderade upplagan av Medicinska sjukdomar ger läsaren heltäckande och relevanta kunskaper för...

  683 kr Köp
  724 kr inkl. moms
 • Patofysiologi
  Bok

  Patofysiologi

  Braun, C A - Anderson, C M (red.)

  Denna bok ger på ett relevant och engagerande sätt grunderna i patofysiologi. Boken har tre huvudegenskaper...

  456 kr Köp
  483 kr inkl. moms
Visa fler resultat