Original text


Hela sortimentet

Sortera på
 • Alla kan skapa
  Bok

  Alla kan skapa

  Bendroth Karlsson M - Majs, U

  Med denna bok vill författarna inspirera till och ge kunskap om ett arbetssätt som grundar sig i Levande...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Magic! 5 Support Workbook - Tryckt
  Bok Åk 5

  Magic! 5 Support Workbook - Tryckt

  Hedencrona, Eva m.fl.

  För de elever som behöver finns Magic! 5 Support Workbook – en anpassad Workbook i större format och i...

  69 kr Köp
  73 kr inkl. moms
 • Barnkonventionen
  Bok

  Barnkonventionen

  Grahn Farley, Maria

  År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ”Barnkonventionen”, svensk lag. Det är första gången...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Matematik startbok
  Bok

  Matematik startbok

  Ekstig, Kerstin m.fl.

  Matematik startbok ger en introduktion till högskolestudier i matematik och är särskilt anpassad till...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Loggboken 10-pack
  Bok

  Loggboken 10-pack

  Loggboken är en unik lärobok – den handlar om eleven själv. Här dokumenteras dagliga reflektioner,...

  550 kr Köp
  688 kr inkl. moms
 • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
  Bok

  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  Clausson, E K. - Morberg, S (red.)

  I samband med regelbundna hälsobesök möter skolsköterskan alla elever i skolan och får kunskap om deras hälsa...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Grundläggande strålningsfysik
  Bok

  Grundläggande strålningsfysik

  Isaksson, Mats

  Strålning är ett begrepp som väcker såväl rädsla och oro som nyfikenhet; strålningen kan skada levande...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Principbaserad redovisning - Paket
  Övrigt

  Principbaserad redovisning - Paket

  Grönlund, Anders m.fl.

  Principbaserad redovisning är ett komplett och grundläggande läromedel i redovisning som baseras på nationell...

  810 kr Köp
  859 kr inkl. moms
 • Writing for the Medical Sciences
  Bok

  Writing for the Medical Sciences

  Hansson, E - Freccero, C

  Denna handbok, som är en ny och omarbetad upplaga av boken Att skriva medicinsk vetenskap, guidar dig stegvis...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Perspektiv på svenskt uttal
  Perspektiv på svenskt uttal
  Bok + Digital produkt

  Perspektiv på svenskt uttal

  Zetterholm, Elisabeth m.fl.

  Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja...

  288 kr Köp
  360 kr inkl. moms
 • Plugga smartare.
  Bok

  Plugga smartare.

  Liljeqvist, Björn

  Går det trögt? Är det stressigt? Ta det lugnt. Det finns hjälp. Lösningen heter modern studieteknik – en...

  228 kr Köp
  242 kr inkl. moms
 • Det professionella lärandets inneboende kraft
  Bok

  Det professionella lärandets inneboende kraft

  
Lärares professionella utveckling betraktas ofta som ett universalmedel för att förbättra skolan, men faktum...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • An Introduction to Time Series Modeling
  Bok

  An Introduction to Time Series Modeling

  Time series analysis concerns the mathematical modeling of time varying phenomena, e.g., ocean waves, water...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Förskolan
  Bok

  Förskolan

  Roslund. Helene

  Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Klimatförändringar
  Bok

  Klimatförändringar

  Bogren, Jörgen m.fl.

  Klimatförändringar – naturliga och antropogena orsaker behandlar dels de faktorer som på kort och lång sikt...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Smärta och inflammation
  Bok

  Smärta och inflammation

  Kosek, Eva m.fl. (red.)

  Smärta är en viktig varningssignal och en dominerande orsak till att patienter söker sjukvård. Den här boken...

  382 kr Köp
  405 kr inkl. moms
 • Våldsutsatta kvinnor
  Bok

  Våldsutsatta kvinnor

  Heimer, Gun (red.)

  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som påverkar kvinnors hela...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Sveriges författning
  Bok

  Sveriges författning

  Strömberg, H - Lundell, B

  Sveriges författning ger en systematisk och koncentrerad framställning av det svenska statsskickets...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Ordinary Differential Equations
  Bok

  Ordinary Differential Equations

  Andersson, K-G - Böiers, L-C

  This is a translation of a book that has been used for many years in Sweden in courses on ordinary...

  410 kr Köp
  435 kr inkl. moms
 • Vallmomodellen
  Vallmomodellen
  Bok + Digital produkt

  Vallmomodellen

  Fridolfsson, Inger

  Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Forskningsmetodikens grunder
  Bok

  Forskningsmetodikens grunder

  Patel, R - Davidson, B

  Denna introduktionsbok i forskningsmetodik beskriver på ett enkelt och konkret sätt hur man planerar,...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Grammie 3
  Bok Åk 6

  Grammie 3

  Collins, Anna

  Grammie är en serie böcker för årskurs 4–6. Här presenteras den grundläggande engelska grammatiken i tydliga...

  62 kr Köp
  66 kr inkl. moms
 • Grammie 1
  Bok Åk 4

  Grammie 1

  Collins, Anna

  Grammie är en serie böcker för årskurs 4–6. Här presenteras den grundläggande engelska grammatiken i tydliga...

  62 kr Köp
  66 kr inkl. moms
 • Grammie 3 Facit med diagnoser
  Bok Åk 6

  Grammie 3 Facit med diagnoser

  Collins, Anna

  Facit, diagnoser (kopieringsunderlag) samt facit till diagnoserna i Grammie...

  120 kr Köp
  127 kr inkl. moms
Visa fler resultat