Univ & Högsk

Psykologi

Sortera på
 • Hatrelaterade trauman
  Bok

  Hatrelaterade trauman

  Svensson, Anneli

  Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Psykologins grunder
  Bok

  Psykologins grunder

  Karlsson, Lars

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia...

  575 kr Köp
  610 kr inkl. moms
 • Rustad för risk
  Bok

  Rustad för risk

  Enander, A - Börjesson, M (red.)

  Det finns yrken där människor måste agera i extremt svåra miljöer, ibland med risk för eget liv. Det kan...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Grundläggande vetenskapsteori
  Bok

  Grundläggande vetenskapsteori

  Allwood, C-M - Erikson, M G

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Stödsamtal och stödterapi
  Bok

  Stödsamtal och stödterapi

  Ljunggren, Ingrid

  Många olika yrkesgrupper använder stödjande samtal professionellt. Stödsamtal och stödterapi används inom...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Psykosocial arbetsmiljö
  Bok

  Psykosocial arbetsmiljö

  Eklöf, Mats

  Vad är egentligen psykosocial arbetsmiljö? Vilka goda och onda effekter kan kopplas till organisatorisk och...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Feminism och psykologi
  Bok

  Feminism och psykologi

  Bengtsson, Margot

  I Feminism och psykologi beskrivs inledningsvis den teoretiska utveckling som skett inom feministisk och...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Kulturell psykologi
  Bok

  Kulturell psykologi

  Botond, Agnes

  Den västerländska psykologin har till stor del baserats på experiment gjorda med vita, unga studenter eller...

  466 kr Köp
  494 kr inkl. moms
 • Arbetsorganisation i praktiken
  Bok

  Arbetsorganisation i praktiken

  Börnfelt, Per-Ola

  Arbetsorganisation i praktiken – En kritisk introduktion till arbets­organisationsteori ges numera ut av...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Lågaffektivt bemötande
  Bok

  Lågaffektivt bemötande

  Chipumbu Havelius, Axel (red.)

  Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Introduktion till teknisk psykologi
  Bok

  Introduktion till teknisk psykologi

  Danielsson, Mats

  Den moderna människans miljö genomsyras av alltmer avancerade tekniska system, både på arbetsplatsen och i...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Kausalitet
  Bok

  Kausalitet

  Sandahl, R - Petersson, G J

  Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Studenthandledning
  Bok

  Studenthandledning

  Cajvert, Lilja

  Denna bok är en blandning av lärobok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och studentens...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Psykologi i organisation och ledning
  Bok

  Psykologi i organisation och ledning

  Kaufmann, G - Kaufmann, A

  Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig intro­­duktion till organisations- och...

  512 kr Köp
  543 kr inkl. moms
 • Psykopati
  Bok

  Psykopati

  Kreis, Mette m.fl. (red.)

  Psykopati har i dagligt tal kommit att förknippas med människor som begår kallblodiga och fasansfulla...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Lärande och lärandeteorier
  Bok

  Lärande och lärandeteorier

  Jensen, Mikael

  Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Kommunikation
  Bok

  Kommunikation

  Nilsson, B - Waldemarson, A-K

  Vad händer när vi kommunicerar med varandra? Vilka medvetna och omedvetna budskap skickar vi iväg? Vad...

  279 kr Köp
  296 kr inkl. moms
 • Exekutiva funktioner hos barn och unga
  Bok

  Exekutiva funktioner hos barn och unga

  Fleischer, A V - From, K

  Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Emotionsfokuserad terapi
  Bok

  Emotionsfokuserad terapi

  Stiegler, Jan Reidar

  Våra emotioner är centrala för vårt sätt att fungera och prestera. Om vi är emotionellt instabila får vi...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Metaforer
  Bok

  Metaforer

  Törneke, Niklas

  I de flesta modeller för psykoterapi antas användning av metaforer vara ett viktigt verktyg. Men hur och när...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Flyktens barn
  Bok

  Flyktens barn

  Elmeroth, E - Häge, J

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Personalgruppens psykologi
  Bok

  Personalgruppens psykologi

  Granér, R - Granér, S

  Denna omarbetade och utvidgade andra upplaga av Personalgruppens psykologi ger en grundläggande översikt över...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Rollanalys och coachning
  Bok

  Rollanalys och coachning

  Hök, Liv

  Vad är det tänkt att du ska göra i din roll på arbetet och vad är det du faktiskt gör? Utför du uppgifter som...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text