Univ & Högsk

Psykologi

Sortera på
 • Krishantering i praktiken
  Bok

  Krishantering i praktiken

  Hugelius, K - Tapani, J

  En kris kan bokstavligt talat vända upp och ner på såväl hela samhällen som på de drabbade personernas...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Etik och juridik
  Bok

  Etik och juridik

  Arvill, Ebba Sverne m.fl.

  Denna uppskattade klassiker föreligger nu i sin sjunde upplaga och är kompletterad med avsnitt som behandlar...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Sexualitet och sexuella problem
  Bok

  Sexualitet och sexuella problem

  Ekdahl, Johanna

  Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Återfallsprevention utifrån KBT och MI
  Bok

  Återfallsprevention utifrån KBT och MI

  Ortiz, L - Wirbing, P

  Återfallsprevention baserad på kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod som visat sig effektiv och...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Grundläggande samtalsmetodik
  Bok

  Grundläggande samtalsmetodik

  Nelson-Jones, Richard

  Att ha samtal av personlig karaktär med andra är en del av arbetet inom många yrken, till exempel för lärare,...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Desorganiserad anknytning
  Bok

  Desorganiserad anknytning

  Shemmings, D - Shemmings, Y

  Desorganiserad anknytning, den mest extrema formen av otrygg anknytning, kan utvecklas hos ett barn om den...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Första hjälpen vid självmordsrisk
  Bok

  Första hjälpen vid självmordsrisk

  Ringskog Vagnhammar, S - Wasserman, D

  Varje år inträffar ca 1 500 självmord i Sverige – ungefär tre gånger så många som omkommer i trafiken. Ett...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Enkätmetodik med respondenten i fokus
  Bok

  Enkätmetodik med respondenten i fokus

  Wenemark, Marika

  Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Hatrelaterade trauman
  Bok

  Hatrelaterade trauman

  Svensson, Anneli

  Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Psykologins grunder
  Bok

  Psykologins grunder

  Karlsson, Lars

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia...

  575 kr Köp
  610 kr inkl. moms
 • Rustad för risk
  Bok

  Rustad för risk

  Enander, A - Börjesson, M (red.)

  Det finns yrken där människor måste agera i extremt svåra miljöer, ibland med risk för eget liv. Det kan...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Grundläggande vetenskapsteori
  Bok

  Grundläggande vetenskapsteori

  Allwood, C-M - Erikson, M G

  Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Stödsamtal och stödterapi
  Bok

  Stödsamtal och stödterapi

  Ljunggren, Ingrid

  Många olika yrkesgrupper använder stödjande samtal professionellt. Stödsamtal och stödterapi används inom...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Psykosocial arbetsmiljö
  Bok

  Psykosocial arbetsmiljö

  Eklöf, Mats

  Vad är egentligen psykosocial arbetsmiljö? Vilka goda och onda effekter kan kopplas till organisatorisk och...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Feminism och psykologi
  Bok

  Feminism och psykologi

  Bengtsson, Margot

  I Feminism och psykologi beskrivs inledningsvis den teoretiska utveckling som skett inom feministisk och...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Kulturell psykologi
  Bok

  Kulturell psykologi

  Botond, Agnes

  Den västerländska psykologin har till stor del baserats på experiment gjorda med vita, unga studenter eller...

  466 kr Köp
  494 kr inkl. moms
 • Arbetsorganisation i praktiken
  Bok

  Arbetsorganisation i praktiken

  Börnfelt, Per-Ola

  Arbetsorganisation i praktiken – En kritisk introduktion till arbets­organisationsteori ges numera ut av...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Lågaffektivt bemötande
  Bok

  Lågaffektivt bemötande

  Chipumbu Havelius, Axel (red.)

  Lågaffektivt bemötande har visat sig vara framgångsrikt i hanterandet av konflikter och beteendeproblem. I...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Introduktion till teknisk psykologi
  Bok

  Introduktion till teknisk psykologi

  Danielsson, Mats

  Den moderna människans miljö genomsyras av alltmer avancerade tekniska system, både på arbetsplatsen och i...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Kausalitet
  Bok

  Kausalitet

  Sandahl, R - Petersson, G J

  Hur kan vi bäst ta reda på om offentliga insatser ger avsedda resultat? Denna fråga har under senare år...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Studenthandledning
  Bok

  Studenthandledning

  Cajvert, Lilja

  Denna bok är en blandning av lärobok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och studentens...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Psykologi i organisation och ledning
  Bok

  Psykologi i organisation och ledning

  Kaufmann, G - Kaufmann, A

  Psykologi i organisation och ledning ger en bred och grundlig intro­­duktion till organisations- och...

  512 kr Köp
  543 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text