Univ & Högsk

Sortera på
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Etiska perspektiv på skolledares arbete
  Bok

  Etiska perspektiv på skolledares arbete

  Söderström, Åsa (red)

  Skolledares vardag kantas ofta av etiska dilemman som kräver praktiska lösningar och moraliska...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Sexualitet och sexuella problem
  Bok

  Sexualitet och sexuella problem

  Ekdahl, Johanna

  Sexualiteten är för många något privat som inte diskuteras med vare sig vänner eller vårdkontakter. Det är...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Särbegåvade barn
  Bok

  Särbegåvade barn

  Branca, Lie

  Särbegåvade barn – i förskoleålder handlar om barn i förskoleålder som avviker från ”vanliga” barn....

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Övningar i fastighetsrätt
  Bok

  Övningar i fastighetsrätt

  Grauers, P H - Orlov, A

  Denna bok innehåller övningsmaterial som är avsett att användas vid studier och träning i juridisk...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Den kantstötta välfärden
  Bok

  Den kantstötta välfärden

  Swärd, Hans (red.)

  Hur mår egentligen det svenska välfärdssamhället? Befinner det sig i en nedåtgående spiral med en havererad...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Konsten att räkna
  Bok

  Konsten att räkna

  Bengtsson, A - Desaix, M

  Boken förklarar den grundläggande matematiken och dess begrepp och kalkyler på ett tydligt, detaljerat och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Maskinelement
  Bok

  Maskinelement

  Mägi, Mart m.fl.

  Maskinelement är mekaniska komponenter eller delsystem som utgör byggstenarna vid konstruktion av maskiner...

  403 kr Köp
  427 kr inkl. moms
 • Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar
  Bok

  Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar

  Blom, Gunnar m.fl.

  Sannolikhetsteori och statistikteori har vidsträckta tillämpningar inom olika forskningsområden och olika...

  443 kr Köp
  470 kr inkl. moms
 • Att undervisa i programmering i skolan
  Bok

  Att undervisa i programmering i skolan

  Mannila, Linda

  Varför ska vi ha programmering i skolan? Vad är programmering egentligen? Och hur kan man som lärare arbeta...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • A Concise Introduction to Mathematical Statistics
  Bok

  A Concise Introduction to Mathematical Statistics

  Anevski, Dragi

   This book gives a thorough introduction to mathematical statistics. The text is unique as an...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Granskär, M - Höglund-Nielsen, B (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Försöksplanering
  Bok

  Försöksplanering

  Bergman, Bo m.fl.

  Inom såväl industri som offentlig sektor är försöksplanering en viktig men underutnyttjad del av...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Brottsligheten och samhället
  Bok

  Brottsligheten och samhället

  Sarnecki, Jerzy

  Vad orsakar brott? Hur studerar man brottslighet? Hur reagerar samhället på brott? Detta är några av...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Nationalekonomi i ett nötskal - paket
  Bok

  Nationalekonomi i ett nötskal - paket

  Svanberg, Hans

  Mikroekonomi i ett nötskal Syftet med denna bok är att presentera mikroekonomisk teori i kortfattad och...

  338 kr Köp
  358 kr inkl. moms
 • Informationssäkerhet och organisationskultur
  Bok

  Informationssäkerhet och organisationskultur

  Hallberg, Jonas m.fl. (red.)

  Behovet av att skydda och hantera data på ett säkert sätt växer i 
takt med krav på ökad tillgänglighet till...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Försöksplanering
  Bok

  Försöksplanering

  Blomqvist, Ulla

  Boken beskriver hur man genomför faktorförsök på ett statistiskt korrekt sätt. Det finns också beskrivet hur...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Grundlig matematik
  Bok

  Grundlig matematik

  Gavel, Hillevi

  Grundlig matematik riktar sig till den som vill försäkra sig om att ha de förkunskaper som krävs för att...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Människans normalflora
  Bok

  Människans normalflora

  Adlerberth, I - Wold, A

  Intresset för hur vår normalflora ser ut, hur den etableras, vad den gör och hur den påverkar vår hälsa har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Byggnadsfysik
  Bok

  Byggnadsfysik

  Hagentoft, C-E - Sandin, K

  I dag finns fyra viktiga krav på byggnader: de ska erbjuda en hälsosam inomhusmiljö (där det inte luktar illa...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Tala om språk
  Bok

  Tala om språk

  Lundin, Katarina

  Människan är en språkvarelse som dagligen befinner sig i olika kommunikativa sammanhang. En förutsättning för...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Vår ekonomi
  Bok

  Vår ekonomi

  Eklund, Klas

  ”När jag själv undervisade i nationalekonomi använde jag ofta resonemang och exempel från Vår ekonomi för att...

  359 kr Köp
  381 kr inkl. moms
 • Den svenska ungdomsbrottsligheten
  Bok

  Den svenska ungdomsbrottsligheten

  Estrada, F - Flyghed, J (red.)

  
Ungdomsbrottslighet framstår som ett av de centrala problem­områdena i såväl kriminologisk litteratur som i...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text