Univ & Högsk

Sortera på
 • Barnkonventionen
  Bok

  Barnkonventionen

  Grahn Farley, Maria

  År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter, ”Barnkonventionen”, svensk lag. Det är första gången...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att arbeta med systemutveckling
  Bok

  Att arbeta med systemutveckling

  Gustavsson, T - Görling, S

  Den här boken handlar om systemutveckling. Den handlar inte om programmering utan i stället om allt annat som...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Praktisk processreglering
  Bok

  Praktisk processreglering

  Hägglund, Tore

  Boken, som nu ges ut i en fjärde utvidgad och omarbetad upplaga, vänder sig till personer som är verksamma i...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Skolans konflikter
  Bok

  Skolans konflikter

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skolan är en arena för en rad konflikter på olika nivåer – mellan elever, lärare, föräldrar och ledning men...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Pedagogikens idéhistoria
  Pedagogikens idéhistoria
  Bok + Digital produkt

  Pedagogikens idéhistoria

  Burman, Anders

  Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­­idéerna och bildningsidealen från antikens...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Vetenskap och demokrati
  Bok

  Vetenskap och demokrati

  Sundqvist, G - Soneryd, L

  I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser, vilka...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Vetenskapligt medborgarskap
  Bok

  Vetenskapligt medborgarskap

  Soneryd, L - Sundqvist, G (red.)

  Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Juridik för inspektörer
  Bok

  Juridik för inspektörer

  Isenstam, Tomas

  Inspektörens uppdrag är att kontrollera huruvida individer och företag följer den lagstiftning och de...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Att följa lärande
  Bok

  Att följa lärande

  Wiliam, Dylan

  Skolprestationer och utbildning har blivit allt viktigare för att människor ska kunna växa, frodas och delta...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Rörelser, gränser och liv
  Bok

  Rörelser, gränser och liv

  Herz, M - Lalander, P

  Året var 2013 när Andy, som 13-åring, för första gången satte sina fötter på svensk mark. Platsen var den då...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
  Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
  Bok + Digital produkt

  Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken

  Johansson, Britt - Sandell Ring, A

  I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Den här boken stödjer...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Forskning och skrivande
  Bok

  Forskning och skrivande

  Booth, Wayne C m.fl.

  Forskning och skrivande är en bok för alla som står inför uppgiften att skriva en uppsats, en rapport eller...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Kvantitativ metod
  Bok

  Kvantitativ metod

  Thrane, Christer

  Den här boken bygger på konkreta exempel och är nära kopplad till statistikprogrammen SPSS och Stata. Den har...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Så styrs USA
  Bok

  Så styrs USA

  Hallenberg, Jan

  USA är sedan lång tid tillbaka en global stormakt och aktiv i stort sett över hela världen. Samtidigt är...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Kvalitet vid inköp och upphandling
  Bok

  Kvalitet vid inköp och upphandling

  Höglund, Folke

  Kvalitet vid inköp och upphandling ger en vägledning i hur man som inköpare eller upphandlare inom näringsliv...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Skolförbättring med vetenskaplig grund
  Bok

  Skolförbättring med vetenskaplig grund

  Forssten Seiser, Anette

  Att utveckla skolan och dess undervisning är en viktig uppgift för lärare och skolledare. Skolförbättring med...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Perspektiv på empati
  Bok

  Perspektiv på empati

  Arlebrink, Jan

  Empati är ett begrepp som ofta används inom vården, och begreppet har en nära relation till flera andra...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Utbildningshistoria
  Utbildningshistoria
  Bok + Digital produkt

  Utbildningshistoria

  Larsson, E - Westberg, J

  Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring...

  422 kr Köp
  447 kr inkl. moms
 • Handledning
  Bok

  Handledning

  Cajvert, Lilja

  I den här boken beskrivs en personlig modell som författaren har utvecklat utifrån lång erfarenhet som...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Socialpsykologi och samtidsanalys
  Bok

  Socialpsykologi och samtidsanalys

  Johansson, Thomas

  Socialpsykologi och samtidsanalys utgör en introduktion till det socialpsykologiska tänkandet om vår samtid....

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Osteoporos
  Bok

  Osteoporos

  Bergström, Ingrid (red.)

  Boken ger en djupgående presentation av benmetabolismen och den mekaniska påverkan på benet, benets...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • När samhället träder in
  Bok

  När samhället träder in

  Andersson, Gunvor m.fl. (red.)

  Social barnavård är den del av socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att ge stöd, hjälp och skydd...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Familjen och livscykeln
  Bok

  Familjen och livscykeln

  Wrangsjö, B - Wirtberg, I

  Par skapar familjer inom vilka barn växer upp till vuxna som skapar familjer inom vilka barn växer upp. I en...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Dynamisk psykoterapi barn - ungdom - vuxen
  Bok

  Dynamisk psykoterapi barn - ungdom - vuxen

  Viberg, L - Viberg, M

  Dynamisk psykoterapi barn – ungdom – vuxen är en grundläggande lärobok som beskriver terapeutiskt arbete med...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text