Univ & Högsk

Sortera på
 • Bolån
  Bok

  Bolån

  Ridder, Anette

  Bolånekostnader är ofta en stor del av människors ekonomi. Därför är bolånerådgivning viktigt såväl för den...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Lek och vänskap
  Bok

  Lek och vänskap

  Conn, Carmel

  Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Att utveckla professionell expertis
  Bok

  Att utveckla professionell expertis

  Avby, Gunilla

  Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Förskolans arbete med tidig litteracitet
  Bok

  Förskolans arbete med tidig litteracitet

  Gjems, Liv

  I tidig litteracitet är utgångspunkten det muntliga språket. Det gäller att lära sig ord, formulera meningar,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Metod
  Bok

  Metod

  Gustavsson, M - Svanström, Y (red.)

  Metodkunskaper är nödvändiga för att både skriva, läsa och förstå vetenskaplig text. För att kunna få fram...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Tongivande entreprenörskap
  Bok

  Tongivande entreprenörskap

  Ericsson, Daniel

  Entreprenörskap på kulturens område är ett fenomen präglat av motstridigheter och paradoxer. Ekonomiska...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Barnsamtal
  Bok

  Barnsamtal

  Kinge, Emelie

  Hur blir vi bättre på att tala med och inte bara till barn? Förmågan att ”se”, känna empati och föra nära...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Externredovisning i icke-noterade svenska företag
  Bok

  Externredovisning i icke-noterade svenska företag

  Jonäll, K - Lumsden, M

  I dagens samhälle är det många professioner, inte bara ekonomer, som måste kunna läsa och förstå en...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Integration och grannskap
  Bok

  Integration och grannskap

  Urban, Susanne

  Om grannskapet kan vara en del av samhällets integration är en ständigt aktuell fråga. Här beskrivs hur olika...

  181 kr Köp
  192 kr inkl. moms
 • Fastighetsförmedling
  Bok

  Fastighetsförmedling

  Jingryd, O - Segergren, L

  Fastighetsmäklaryrket är i dag en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och...

  371 kr Köp
  393 kr inkl. moms
 • Äldreomsorg och åldrande
  Bok

  Äldreomsorg och åldrande

  Magnússon, Finnur (red.)

  Att världens befolkning är i åldrande är känt sedan länge. Att denna ökning av äldre kommer att få...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Personcentrerad vård i praktiken
  Bok

  Personcentrerad vård i praktiken

  Hewitt-Taylor, Jaqui

  Personcentrerad omvårdnad innebär att de som arbetar med hälso- och sjukvård växlar fokus från rutiner och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Externredovisning i icke-noterade svenska företag
  Bok

  Externredovisning i icke-noterade svenska företag

  Bergevärn, Lars-Eric m.fl.

  I dagens samhälle är det många professioner, inte bara ekonomer, som måste kunna läsa och förstå en...

  221 kr Köp
  234 kr inkl. moms
 • Dynamiska korttidsterapier
  Bok

  Dynamiska korttidsterapier

  Argus-Zivaljic, Viola

  Dynamiska korttidsterapier – En introduktion är den första boken i sitt slag på svenska. I boken skildras den...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Den lärande organisationen 2.0
  Bok

  Den lärande organisationen 2.0

  Granberg, O - Ohlsson, J (red.)

  Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga ­utmaningar för organisationer. Men tyvärr...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • En god fortsättning
  Bok

  En god fortsättning

  Otterup, T - Kästen-Ebeling, G (red)

  Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Psykotraumatologi
  Bok

  Psykotraumatologi

  Michel, Per-Olof (red.)

  Människosläktet har genom årtusenden exponerats för olyckor och naturkatastrofer. Transportolyckor och andra...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Arkitektens handbok 2018
  Bok

  Arkitektens handbok 2018

  Bodin, Anders m.fl.

  I tio år har Arkitektens handbok stegvis utvidgats, förfinats och följt med i tidens förändringar. Denna 2018...

  459 kr Köp
  487 kr inkl. moms
 • Hälsopsykologi
  Bok

  Hälsopsykologi

  Andersson, Sven Ingmar

  Hälsopsykologi är ett ungt och dynamiskt kunskapsområde som är relevant för vår förståelse av i stort sett...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Idrottsskada
  Bok

  Idrottsskada

  Rasmussen Barr, E - Heijne, A (red.)

  Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, så som...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Fysioterapi i palliativ vård
  Bok

  Fysioterapi i palliativ vård

  Sauter, Silvia m.fl.

  Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Existens och psykisk hälsa
  Bok

  Existens och psykisk hälsa

  Stiwne, Dan (red.)

  I vår tid breder den psykiska ohälsan ut sig och i debatten om dess uppkomst, vidmakthållande och bot så...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Lekande rätt
  Bok

  Lekande rätt

  Davidsson, Fanny

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Hälsopedagogik
  Bok

  Hälsopedagogik

  Tveiten, Sidsel

  Hälso- och sjukvården har de senaste årtiondena genomgått en utveckling mot att människor tar ett större...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text