Univ & Högsk

Sortera på
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Avtal
  Bok

  Avtal

  Dotevall, Rolf

  Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande 
och komplicerad inte minst till följd av en...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Nationalekonomins frågor
  Bok

  Nationalekonomins frågor

  Aldén, Lina m.fl.

  Nationalekonomins frågor är en grundläggande lärobok i nationalekonomi. Till skillnad från många...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Elevhälsa som främjar lärande
  Bok

  Elevhälsa som främjar lärande

  Hylander, I - Guvå, G

  Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Kvinnopolitiska nyckeltexter
  Bok

  Kvinnopolitiska nyckeltexter

  Esseveld, J - Larsson, L (red.)

  Diskussionen om kvinnor fortgår med oförminskad intensitet. Bok fogas till bok, röst bryter sig mot röst,...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Övningar i K3 och K2
  Bok

  Övningar i K3 och K2

  Drefeldt, C - Törning, E

  Faktaböckerna Finansiell rapportering enligt K3 och Årsredovisning enligt K2 innehåller allt läsaren behöver...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Enkätmetodik med respondenten i fokus
  Bok

  Enkätmetodik med respondenten i fokus

  Wenemark, Marika

  Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Introduktion till mikrobiologi
  Bok

  Introduktion till mikrobiologi

  Carlson, Karin m.fl.

  Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Mötet med barnet
  Bok

  Mötet med barnet

  Bartonek, Å - Stolpe, A (red.)

  Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Pedagogik för sjuksköterskor
  Bok

  Pedagogik för sjuksköterskor

  Sandberg, Håkan (red.)

  Allteftersom sjuksköterskans profession och kunskapsområde utvecklas blir det tydligare att de pedagogiska...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Dags för uppsats
  Bok

  Dags för uppsats

  Friberg, Febe (red.)

  Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Tydliga texter
  Bok

  Tydliga texter

  Forsberg, Jenny

  Skriver du i ditt arbete? Är du intresserad av språk men har inte tid att plöja tjocka akademiska luntor? I...

  178 kr Köp
  189 kr inkl. moms
 • Barn av vår tid
  Bok

  Barn av vår tid

  Westerlund, Jenny

  Ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan. I den här boken får läsaren ett...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Laboratoriearbete
  Bok

  Laboratoriearbete

  Lennartson, Anders

  Denna bok ger en introduktion för den som ska arbeta på ett kemiskt laboratorium. Här får man lära sig om...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Barns möte med konst
  Bok

  Barns möte med konst

  Bendroth Karlsson, Marie

  – Ååhh, så spännande! säger en 5-årig flicka när hon kommer med sin förskolegrupp för att se en utställning...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Grundläggande CAD och produktutveckling
  Bok

  Grundläggande CAD och produktutveckling

  Blomqvist, P - Forsman, D

  Grundläggande CAD och produktutveckling ger en introduktion till CAD-programmet Inventor med fokus på hur...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Arbetslivet
  Bok

  Arbetslivet

  Bengtsson, M - Berglund, T (red.)

  De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Modeller för finansiell planering och analys
  Bok

  Modeller för finansiell planering och analys

  Greve, Jan

  I den här övningsboken finns det drygt 40 övningsuppgifter som alla handlar om företags finansiella planering...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Introduktion till strukturmekaniken
  Bok

  Introduktion till strukturmekaniken

  Heyden, Susanne m.fl.

  Denna bok är tänkt att användas vid inledande kurser i byggnadsmekanik och hållfasthetslära på...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Kvalitativa metoder
  Bok

  Kvalitativa metoder

  Frostling-Henningsson, Maria

  Metoderna som tas upp i denna bok – introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning – är nya och...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Tradition eller förnyelse?
  Bok

  Tradition eller förnyelse?

  Edström. Håkan

  Det finns en ganska utbredd föreställning om att Sverige under en lång tid hållit sig till en viss...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Algebra för lärare
  Bok

  Algebra för lärare

  Bråting, Kajsa m.fl.

  Syftet med boken är att ge matematikläraren den specialiserade kunskap i algebra som lärare behöver för att...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Den historiografiska revolutionen 1960-1990
  Bok

  Den historiografiska revolutionen 1960-1990

  Torstendahl, Rolf

  I denna bok analyseras den radikala förändringen av historiska framställningar mellan 1960 och 1990. Den...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text