Univ & Högsk

Sortera på
 • Understanding Sociology of Law
  Bok

  Understanding Sociology of Law

  Baier, Mattias et al.

  

Understanding Sociology of Law introduces an innovative way of thinking about sociology of law based on the...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Allmänläkarpraktikan - Diabetes och andra endokrina sjukdomar
  Bok

  Allmänläkarpraktikan - Diabetes och andra endokrina sjukdomar

  Hedin, K - Löndahl, M (red.)

  Bokens syfte är att ge en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Målmedveten träning för psykoterapeuter
  Bok

  Målmedveten träning för psykoterapeuter

  Rousmaniere, Tony

  Forskning visar att det är långt ifrån alla terapeuter som blir skickligare endast genom mer erfarenhet....

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Organisationer, ledning och processer
  Bok

  Organisationer, ledning och processer

  Alvesson, M - Sveningsson, S (red.)

  Ledning och styrning av moderna organisationer blir allt svårare eftersom det sedan många år tillbaka inte är...

  439 kr Köp
  465 kr inkl. moms
 • Fastighetsförmedling
  Bok

  Fastighetsförmedling

  Jingryd, O - Kjellström, A

  Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt, vars sanningshalt gång på gång bekräftas i...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Sveriges Lag 2019
  Bok + Digital produkt

  Sveriges Lag 2019

  Sveriges riksdag

  Sveriges Lag, den svarta lagboken, är en lättanvänd,lättöverskådlig och pedagogisk sammanställning av svensk...

  1300 kr Köp
  1378 kr inkl. moms
 • Nya perspektiv på organisation och ledarskap
  Bok

  Nya perspektiv på organisation och ledarskap

  Bolman, L G. - Deal, T E.

  I denna klassiker inom organisationsområdet tillämpar författarna fyra grundläggande teoretiska perspektiv på...

  443 kr Köp
  470 kr inkl. moms
 • Studentlivet vadådå?
  Bok

  Studentlivet vadådå?

  Herslow, C-J - Åberg, M

  Studentlivet är en speciell tid i livet med otroliga möjligheter. Men att studera på universitet och högskola...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning
  Bok

  Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning

  Svedberg, Lars

  Många texter har genom åren skrivits om det gäckande pedagogiska ledarskapet, men ofta på en övergripande och...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt
  Bok

  Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt

  Heidbrink, Jakob

  Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt behandlar både den allmänna fordrings- och skuldebrevsrätten ur...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Grundläggande psykometri
  Bok

  Grundläggande psykometri

  Mårdberg, B - Carlstedt, L

  Hur vet man att ett test fungerar? Hur vet man att testet mäter tillräckligt noggrant och inte är alltför...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Planera ditt projekt
  Bok

  Planera ditt projekt

  Lundqvist, S - Marcusson, L

  Projekt är i dag en mycket vanlig arbetsform. En förutsättning för att ­lyckas med ett projekt är god...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Hälsoekonomisk utvärdering
  Bok

  Hälsoekonomisk utvärdering

  Svensson, Mikael

  Hur ska vi använda våra ekonomiska resurser för att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa? Bör vaccin...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Yt- och kolloidkemi
  Bok

  Yt- och kolloidkemi

  Kronberg, B. - Wall, S.

  
Yt- och kolloidkemi är en introduktion till yt- och kolloidkemi, men ger samtidigt en möjlighet att fördjupa...

  410 kr Köp
  435 kr inkl. moms
 • Operativ styrning
  Bok

  Operativ styrning

  Jonsson, Patrik m.fl.

  
Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Logistik, Produktionsekonomi och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Socialrätt 2019
  Bok

  Socialrätt 2019

  Sveriges riksdag

  Socialrätt 2019 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Kömodeller
  Bok

  Kömodeller

  Lantz, Björn

  Köteori är en av de mest praktiskt användbara delarna av operationsanalysen. Många olika typer av system som...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Den bildade ingenjören
  Bok

  Den bildade ingenjören

  Jacobsson, Per

  Idealet för den ”modärne” ingenjören för hundra år sedan var en världsman som förutom tekniken skulle förstå...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Kom igång med Revit
  Bok

  Kom igång med Revit

  Roozbeh, Ahmadreza

  Kom igång med Revit ger en introduktion till användargränssnittet och hur man bygger byggnadsmodeller och...

  304 kr Köp
  322 kr inkl. moms
 • Professionell marknadsföring
  Bok

  Professionell marknadsföring

  Axelsson, B - Agndal, H

  Professionell marknadsföring är en grundläggande bok inom marknadsföringsområdet. Med utgångspunkt i...

  432 kr Köp
  458 kr inkl. moms
 • Fysisk lärmiljö
  Bok

  Fysisk lärmiljö

  Valsö, M - Malmgren, F

  Den fysiska skolmiljön kan antingen främja lärande, arbetsro, trygghet och hälsa eller skapa en ohälsosam...

  235 kr Köp
  249 kr inkl. moms
 • Företags- och räkenskapsanalys
  Bok

  Företags- och räkenskapsanalys

  Hansson, Sigurd m. fl.

  Företags- och räkenskapsanalys är en heltäckande och grundläggande bok inom området finansiell analys av...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Obstetrik och gynekologi
  Bok

  Obstetrik och gynekologi

  Borgfeldt, Christer m.fl.

  Detta är den femte reviderade upplagan av Obstetrik och gynekologi. Som tidigare består boken av de två...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Motivational Practice
  Bok

  Motivational Practice

  Henry, Alastair m.fl.

  Motivational Practice provides a rich account of how teachers who are successful in motivating their students...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text