Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Vuxnas lärande

Sortera på
 • Medborgarskap och utbildning för vuxna
  Bok

  Medborgarskap och utbildning för vuxna

  Fejes, Andreas m.fl.

  Utbildning för vuxna lyfts ofta fram som en lösning på en rad aktuella samhällsutmaningar. Allt från...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Human Resource Development
  Bok

  Human Resource Development

  Nilsson, Peter m.fl.

  För många organisationer är det en utmaning att leva upp till formuleringar om att personalen är deras...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Unga inför arbetslivet
  Bok

  Unga inför arbetslivet

  Olofsson, J - Wikström, F (red.)

  Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Freire
  Bok

  Freire

  Smidt Sandra

  Denna bok erbjuder en lättillgänglig introduktion till Paulo Freire som gjort sig känd för att utmana...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Anställningsbarhet
  Bok

  Anställningsbarhet

  Sparrhoff, G - Fejes, A (red.)

  Anställningsbarhet är numera ett centralt policybegrepp i Sverige. Det förekommer ofta i diskussioner om...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Karriärvägledning
  Bok

  Karriärvägledning

  Lovén, Anders (red.)

  I vårt alltmer individualistiska samhälle ökar pressen på människor att göra val. Inte minst unga människor...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Hållbart organisatoriskt lärande
  Bok

  Hållbart organisatoriskt lärande

  Olsson Neve, Thereisia

  Hållbart organisatoriskt lärande utvecklar vår förståelse för individens roll i den organisatoriska...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Från lärandets loopar till lärande organisationer
  Bok

  Från lärandets loopar till lärande organisationer

  Granberg, O - Ohlsson, J (red.)

  Denna bok handlar om den cirkelformade rörelse som är grunden i det erfarenhetsbaserade lärandet: jag är med...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Lära till yrkeslärare
  Bok

  Lära till yrkeslärare

  Köpsén, Susanne (red.)

  För yrkeslärare krävs dubbla kompetenser, både yrkeskunskap och kunskap som hör till läraryrket. Lära till...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Lära eller läras
  Bok

  Lära eller läras

  Granberg, Otto

  Lära eller läras ger dig en engagerande introduktion till vuxnas lärande inom företag och andra...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Lärandets mångfald
  Bok

  Lärandets mångfald

  Fejes, Andreas

  Sverige har ett unikt system för vuxnas deltagande i arrangerat lärande inom ramen för kommunal...

  325 kr Köp
  345 kr inkl. moms
 • Kompetens
  Bok

  Kompetens

  Illeris, Knud

  Vad är kompetens? Kompetens är ett viktigt begrepp inom både utbildning och arbetsliv. I den här boken...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Familjeliv och lärande
  Bok

  Familjeliv och lärande

  Aarsand, L - Aarsand, P (red.)

  I dagens diskussioner kring lärande återkommer frågan om vad som händer vid sidan av etablerade utbildningar...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Nycklar till kunskap
  Bok

  Nycklar till kunskap

  Hedin, A - Svensson, L (red.)

  Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Kunskapers värde
  Bok

  Kunskapers värde

  Andersson, P - Fejes, A

  Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Att bana vägen mot framtiden
  Bok

  Att bana vägen mot framtiden

  Lundahl, Lisbeth (red.)

  Övergången mellan skola, arbete och högre utbildning är i dag en brännande fråga. Både unga och vuxna...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Arbetsplatslärande
  Bok

  Arbetsplatslärande

  Kock, Henrik (red.)

  Idag finns det påtagliga brister i hur företag och andra organisationer använder och utvecklar medarbetarnas...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Lärande på vuxnas vis
  Bok

  Lärande på vuxnas vis

  Adbrandt-Dahlgren, M - Carlsson, I (red.)

  Denna bok belyser och jämför flera gemensamma brännpunkter i kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Folkhögskolans praktiker i förändring
  Bok

  Folkhögskolans praktiker i förändring

  Gustavsson, Bernt m.fl. (red.)

  Denna bok ger ett unikt bidrag till kunskapen om folkhögskolans utveckling och nuläge. Här får både...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Mentor
  Bok

  Mentor

  Mathisen, Petter

  Mentor – i teori och praktik handlar om mentorskap som stöd för yrkesmässig, fackmässig och personlig...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • Lärande utvärdering
  Bok

  Lärande utvärdering

  Svensson, L – Brulin, G – Jansson, S – Sjöberg, K (red.)

  Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Arbetsliv och pedagogik
  Bok

  Arbetsliv och pedagogik

  Tedenljung, Dan (red.)

  Pedagogisk forskning har relevans för kunskapsbildning i arbetsliv och samhälle. Det visar senare tids...

  283 kr Köp
  300 kr inkl. moms
 • Språkinlärning och språkanvändning
  Bok

  Språkinlärning och språkanvändning

  Norrby, C - Håkansson, G

  Den här boken handlar om andraspråksinlärning och flerspråkighet, både i och utanför Sverige. Dess tillkomst...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Vuxenpedagogik
  Bok

  Vuxenpedagogik

  Hård af Segerstad, Helene m.fl.

  Vuxenutbildning är ett dynamiskt område som ständigt förändras och utvecklas. Boken sätter mötet mellan...

  246 kr Köp
  261 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text