Original text


Univ & Högsk

Psykologi / Utvecklingspsykologi

Sortera på
 • Psykologins grunder
  Bok

  Psykologins grunder

  Karlsson, Lars

  Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: Psykologins historia...

  571 kr Köp
  605 kr inkl. moms
 • Exekutiva funktioner hos barn och unga
  Bok

  Exekutiva funktioner hos barn och unga

  Fleischer, A V - From, K

  Exekutiva funktioner handlar om förmågan att få en idé, att planera samt genomföra idén och samtidigt kunna...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Lärandets grogrund
  Bok

  Lärandets grogrund

  Pramling Samuelsson, I - Sheridan, S

  Förskolans läroplan Lpfö-98/2010 är ett historiskt dokument. I och med dess införande råder inte längre någon...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Utvecklingspsykologi
  Bok

  Utvecklingspsykologi

  von Tetzchner, Stephen

  Utvecklingspsykologi är den svenska versionen av den andra utgåvan av det norska standardverket om...

  559 kr Köp
  593 kr inkl. moms
 • Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna
  Bok

  Ett nytt sätt att se på adhd hos barn och vuxna

  Brown, Thomas E

  I över 100 år har adhd i första hand beskrivits som en beteendestörning. I senare tids forskning har ett nytt...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Illeris, Knud

  Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande är  centralt både för den enskilda...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Barnets själsliga utveckling
  Bok

  Barnets själsliga utveckling

  Piaget, Jean

  Schweizaren Jean Piaget (1896-1980) var barnpsykolog och en av de mest inflytelserika teoretikerna...

  178 kr Köp
  189 kr inkl. moms
 • Tonåringars tänkande och utveckling
  Bok

  Tonåringars tänkande och utveckling

  Moshman, David

  Ungdomsåren är ett populärt forskningsområde, där resultaten ofta visar att tonåringars liv handlar om tre...

  360 kr Köp
  382 kr inkl. moms
 • Kritiska händelser för lärande i förskolan
  Bok

  Kritiska händelser för lärande i förskolan

  Sandberg, A - Sandström, M

  Boken handlar om både barns och förskollärares lärande och hur de tillsammans men också var för sig upplever...

  179 kr Köp
  190 kr inkl. moms
 • Resiliens
  Bok

  Resiliens

  Helmen Borge, Anne Inger

  Varför utvecklar sig vissa barn på ett tillfredsställande sätt trots en dålig uppväxtmiljö? Resiliens handlar...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Uppskattningens kraft
  Bok

  Uppskattningens kraft

  Bergmark, U - Kostenius, C

  I den här boken presenterar författarna elevers erfarenheter av skolan och lärares ansvar enligt skolans...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Sett med barns ögon
  Bok

  Sett med barns ögon

  Fleischer, Anne Vibeke

  De flesta barn utvecklar självinsikt, empati och förståelse av andra människor genom umgänge med andra barn...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Etik i specialpedagogisk verksamhet
  Bok

  Etik i specialpedagogisk verksamhet

  Helldin, R - Sahlin, B (red.)

  I ett samhälle med växande kultur- och klassklyftor i kombination med frågor av värderande karaktär är alla...

  269 kr Köp
  285 kr inkl. moms
 • Kan vi prata med barn om allt?
  Bok

  Kan vi prata med barn om allt?

  Raundalen, M - Schultz, J-H

  Föräldrar och skolpersonal behöver vägledning i hur de ska tala med barn om krispräglade nyheter och kriser...

  216 kr Köp
  229 kr inkl. moms
 • Vygotskij
  Bok

  Vygotskij

  Smidt, Sandra

  Den här boken påminner oss om att lärande är något som pågår hela tiden när barn interagerar med mer...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Barn läser och skriver
  Bok

  Barn läser och skriver

  Bjar, L - Frylmark, A (red.)

  Den här boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen,...

  343 kr Köp
  364 kr inkl. moms
 • Åtgärdsprogram i praktiken
  Bok

  Åtgärdsprogram i praktiken

  Asp-Onsjö, Lisa

  Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje...

  216 kr Köp
  229 kr inkl. moms
 • Från lydnad till ansvar
  Bok

  Från lydnad till ansvar

  Normell, Margareta

  Läraren som person har stor betydelse för arbetet i skolan, inte minst nu i det tidiga 2000-talet när...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Miljöer för lek, lärande och samspel
  Bok

  Miljöer för lek, lärande och samspel

  Sandberg, Anette (red.)

  Hur ser miljöer för lek, lärande och samspel ut idag? Barns handlingar, upplevelser och erfarenheter är,...

  216 kr Köp
  229 kr inkl. moms
 • Toddlarkultur
  Bok

  Toddlarkultur

  Løkken, Gunvor

  Toddlarkultur är den kultur som skapas under ett- och tvååriga barns sociala umgänge i förskolan. Ordet...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Perspektiv på specialpedagogik
  Bok

  Perspektiv på specialpedagogik

  Nilholm, Claes

  Olika grundläggande frågor om specialpedagogik står i centrum för den här boken: Hur ska vi förstå olikhet...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Barns syn på vuxna
  Bok

  Barns syn på vuxna

  Arnér, E - Tellgren, B

  Boken bygger på samtal med sexåriga barn då de berättar om hur de uppfattar vuxna i sin omgivning och vilken...

  179 kr Köp
  190 kr inkl. moms
 • Sociokulturella ramar för barns utveckling
  Bok

  Sociokulturella ramar för barns utveckling

  Hundeide, Karsten

  För att förstå barns handlingar, reaktioner och färdigheter måste man känna till deras kulturella...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Den åldrande människans psykologi
  Bok

  Den åldrande människans psykologi

  Hagberg, B - Rennemark, M

  Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men beskriver...

  232 kr Köp
  246 kr inkl. moms
Visa fler resultat