Original text


Kompetensutv

Teknik, datorer, IT och bygg

Sortera på
 • Bygglovsboken
  Bok

  Bygglovsboken

  Gustafsson, Annika

  Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för...

  432 kr Köp
  458 kr inkl. moms
 • Byggkonstruktion
  Bok

  Byggkonstruktion

  Isaksson, Tord m.fl.

  Byggkonstruktion är kunskapen om hur man kan förvissa sig om att ett byggnadsverk är tillräckligt säkert och...

  461 kr Köp
  489 kr inkl. moms
 • Byggnaden som system
  Bok

  Byggnaden som system

  Abel, E - Elmroth, A

  Byggnadsbeståndet i Sverige representerar ett stort värde. Det årliga nybyggandet omfattar fyra miljoner...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Webbutveckling med PHP och MySQL
  Bok

  Webbutveckling med PHP och MySQL

  Faraon, Montathar

  PHP är ett av de ledande programmeringsspråken för webbutveckling. Det är ett flexibelt och enkelt språk som...

  291 kr Köp
  308 kr inkl. moms
 • Projektering av VVS-installationer - paket
  Bok

  Projektering av VVS-installationer - paket

  Warfvinge, C - Dahlblom, M

  Paketet innehåller Huvudbok +...

  571 kr Köp
  605 kr inkl. moms
 • Projektering av VVS-installationer
  Bok

  Projektering av VVS-installationer

  Warfvinge, C- Dahlblom, M

  Boken innehåller övningar till huvudboken Projektering av VVS-installationer. Genom att öva och tillämpa det...

  186 kr Köp
  197 kr inkl. moms
 • Att skapa det tänkta
  Bok

  Att skapa det tänkta

  Krupinska, Jadwiga

  Hur tänker arkitekter? Och hur kan man förstå den komplexa processen från tanke till färdigt arkitektoniskt...

  231 kr Köp
  245 kr inkl. moms
 • Interaktionsdesign
  Bok

  Interaktionsdesign

  Rogers, Yvonne m.fl.

  Interaktionsdesign: bortom människa–dator-interaktion ger ett tvärvetenskapligt, praktiskt och...

  530 kr Köp
  562 kr inkl. moms
 • C från början
  Bok

  C från början

  Skansholm, Jan

  C från början ger en introduktion till både C och programmeringsteknik. Många nyare språk, t.ex. Java, C++...

  291 kr Köp
  308 kr inkl. moms
 • Betongkonstruktion
  Bok

  Betongkonstruktion

  Almssad, A - Lindberg, G

  Betongkonstruktion behandlar dimensionering och utförande av betongkonstruktioner enligt Eurocode...

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Ritteknik
  Bok

  Ritteknik

  Spets, Karin

  Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Stadsträdslexikon
  Bok

  Stadsträdslexikon

  Sjöman, H - Slagstedt, J

  Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas. Speciellt är vackra välmående träd en förutsättning för...

  432 kr Köp
  458 kr inkl. moms
 • Byggledning - Projektering
  Bok

  Byggledning - Projektering

  Hansson, Bengt m.fl.

  Byggprojekt är ofta komplicerade, med många viljor inblandade och dessutom lagar, förordningar och...

  455 kr Köp
  482 kr inkl. moms
 • Träd i urbana landskap
  Bok

  Träd i urbana landskap

  Sjöman, H - Slagstedt, J (red.)

  
Med rätt träd på rätt plats och situation är mycket vunnet. 
 Vikten av grönska i våra städer kan inte...

  432 kr Köp
  458 kr inkl. moms
 • Industriellt husbyggande
  Bok

  Industriellt husbyggande

  Lidelöw, Helena m.fl.

  En långsiktig strategi för ekonomisk överlevnad inom industriellt byggande innebär integration av flera...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • EcoDesign Roadmap
  Bok

  EcoDesign Roadmap

  Luttropp, C - Brohammer, G

  In this book, the two authors draw on their over 40 years of collective experience in the environmental field...

  300 kr Köp
  318 kr inkl. moms
 • Sociala medier och härskartekniker
  Bok

  Sociala medier och härskartekniker

  Nyberg, A - Wiberg, M

  En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Börja med elektronik och Arduino
  Bok

  Börja med elektronik och Arduino

  Forsberg, Jonas

  Börja med elektronik och Arduino – arbetsbok innehåller laborationer och övningsuppgifter. Den utgör ett...

  175 kr Köp
  186 kr inkl. moms
 • Börja med elektronik och Arduino
  Bok

  Börja med elektronik och Arduino

  Forsberg, Jonas

  Börja med elektronik och Arduino är avsedd som handledning för alla som börjar studera elektronik och...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Enterprise System Platforms
  Bok

  Enterprise System Platforms

  Magnusson, J - Nilsson, A

  Enterprise systems are the backbone of most western organizations in terms of IT and process infrastructure....

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Produktutveckling
  Bok

  Produktutveckling

  Ulrich, K - Eppinger, S

  Karl Ulrichs och Steven Eppingers Produktutveckling – Konstruktion och design ger läsaren en uppsättning...

  474 kr Köp
  502 kr inkl. moms
 • Interaktionsdesign och UX
  Bok

  Interaktionsdesign och UX

  Arvola, Mattias

  Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Java direkt med Swing
  Bok

  Java direkt med Swing

  Skansholm, Jan

  Java direkt vänder sig till alla som vill lära sig att programmera. Den kan användas både av nybörjare och av...

  487 kr Köp
  516 kr inkl. moms
 • Programmeringsprinciper i Java
  Bok

  Programmeringsprinciper i Java

  Galjic, Fadil

  Programmeringsprinciper i Java är en lärobok i grundläggande programmering och objektorienterad...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
Visa fler resultat