Kompetensutv

Skola / Undervisning och lärande

Sortera på
 • Hur barn lyckas
  Bok

  Hur barn lyckas

  Tough, Paul

  Vad är det som krävs för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, ska få samma chans till utbildning...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning Seminarium

  Kooperativt lärande konferens

  Fohlin, Niclas m.fl.

  2018-10-30

  Stockholm

 • Uppdragsutbildning Seminarium

  Kooperativt lärande (workshop steg 2)

  Fohlin, N - Wilson, J

  2018-10-24

  Stockholm

 • Läraren och yrkesetiken
  Bok

  Läraren och yrkesetiken

  Irisdotter Aldenmyr, Sara (red.)

  Arbetet som lärare eller förskollärare är ett komplext och mångfacetterat sådant. I vardagen uppstår ofta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Det spelifierade klassrummet
  Bok

  Det spelifierade klassrummet

  Palmquist, Adam

  I Sverige spelar åtta av tio ungdomar spel dagligen. Spelens konstruktion engagerar deltagarna så att de blir...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Fritidshemmets didaktik
  Bok

  Fritidshemmets didaktik

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skollagen slår fast att fritidshemmet ska bedriva undervisning, vilket har inneburit nya uppdrag för...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Att ständigt bli bedömd
  Bok

  Att ständigt bli bedömd

  Pérez Prieto, H - Löfgren, H (red.)

  Prov, betyg, mätningar, jämförelser och tävlingar har blivit en viktig del i styrningen av skolsystemen i...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Den trygga läraren
  Bok

  Den trygga läraren

  Quigley, Alex

  Alla lärare drabbas ibland av tvivel och känslor av otillräcklighet. Med stor empati, vishet och lågmäld...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Fritidshemmet
  Bok

  Fritidshemmet

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Den här boken är en introduktion till fritidshemmets villkor – styrning, lagarbete och arbetsmiljö – och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Evidensbaserad elevhälsa
  Bok

  Evidensbaserad elevhälsa

  Milerad, J - Lindgren, C (red.)

  Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling...

  443 kr Köp
  470 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Utveckla undervisningen med kollegialt lärande

  Berggren, Per - Lindroth, M

 • Uppdragsutbildning Seminarium

  Undervisning som skapar engagemang

  Palmquist, Adam

  2018-11-06

  Göteborg

  2018-11-13

  Stockholm

  2018-11-20

  Malmö

 • Motiverande samtal i skolan
  Bok

  Motiverande samtal i skolan

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning Seminarium

  Kooperativt lärande (Föreläsning)

  Fohlin, Niclas

  2018-08-29

  Göteborg

  2018-09-03

  Stockholm

  2018-09-17

  Malmö

 • Undersöka och utveckla undervisning
  Bok

  Undersöka och utveckla undervisning

  Almqvist Jonas m.fl.(red)

  Boken erbjuder konkreta och autentiska exempel på hur beprövad erfarenhet och utbildningsvetenskaplig...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Att undervisa i programmering i skolan
  Bok

  Att undervisa i programmering i skolan

  Mannila, Linda

  Varför ska vi ha programmering i skolan? Vad är programmering egentligen? Och hur kan man som lärare arbeta...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Planera undervisningen baklänges
  Bok

  Planera undervisningen baklänges

  Griffith, A - Burns, M

  Det här är en bok om att planera och genomföra lektioner med utmärkta resultat. Inte bara då och då,...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Blyga skolbarn
  Bok

  Blyga skolbarn

  Coplan, R - Rudasill, K

  Jämfört med sina mer sociala jämnåriga löper blyga barn större risk för en rad olika problem i grundskolan,...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Visuell kunskap för multimodalt lärande
  Bok

  Visuell kunskap för multimodalt lärande

  Häggström, M - Örtegren, H

  Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Kooperativt lärande
  Bok

  Kooperativt lärande

  Kagan, S - Stenlev, J

  Hur gör du eleverna delaktiga i undervisningen? Hur utvecklar du elevernas lärande och...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Professionell röstanvändning i läraryrket
  Bok

  Professionell röstanvändning i läraryrket

  Furu, Ann-Christin

  Rösten är ett av lärarens viktigaste arbetsredskap. Genom röst­användningen speglas lärarens professionella...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Kollegahandledning med kritiska vänner
  Bok

  Kollegahandledning med kritiska vänner

  Lauvås, Per m.fl.

  Utgångspunkten inom kollegahandledning är att det i en personalgrupp finns kompetenser som kompletterar...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Världens bästa undervisning
  Bok

  Världens bästa undervisning

  Okhwa, L - Kroksmark, T (red)

  Några få länder i världen gör år efter år mycket goda resultat i de internationella kunskapstest som...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
Visa fler resultat