Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Svenska och nordiska språk

Sortera på
 • Funktionell textanalys
  Bok

  Funktionell textanalys

  Holmberg, Per m.fl. (red.)

  Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige....

  225 kr Köp
  239 kr inkl. moms
 • Språknormer och språkvärdering
  Bok

  Språknormer och språkvärdering

  Lagerholm, Per

  Alla har åsikter om språk, och det finns många bestämda uppfattningar om ”det korrekta språket”. Det är...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Nycklar till grammatik
  Bok

  Nycklar till grammatik

  Josefsson, G - Lundin, K

  Grammatik är en helt central del av studierna när man lär sig om språk eller lär sig ett nytt språk....

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Tala om språk
  Bok

  Tala om språk

  Lundin, Katarina

  Människan är en språkvarelse som dagligen befinner sig i olika kommunikativa sammanhang. En förutsättning för...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Dansk - nabosprog og fremmedsprog
  Bok

  Dansk - nabosprog og fremmedsprog

  Christensen, Robert Zola

  Af geografiske, kulturelle og sproghistoriske årsager har der været en tilbøjelighed til at betragte dansk og...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur
  Bok

  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur

  Andersson, M - Druker, E (red.)

  Skönlitteratur för barn och unga är en viktig källa till kunskap om andra människor, kulturer och länder....

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Varför språkvetenskap?
  Bok

  Varför språkvetenskap?

  Håkansson, D - Karlsson, A-M (red.)

  Vad vill språkvetenskaplig forskning ge kunskap om? Vad vill den åstadkomma? Och var går egentligen...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Uppsatshandboken
  Bok

  Uppsatshandboken

  Strömquist, Siv

  Uppsatshandboken ger råd och stöd åt studerande som skall skriva uppsatser, pm, rapporter och...

  240 kr Köp
  254 kr inkl. moms
 • Sociolingvistik i praktiken
  Bok

  Sociolingvistik i praktiken

  Boyd, S - Ericson, S (red.)

  Djupare insikter i sociolingvistik – studier av hur språk och samhälle hänger samman – nås bäst genom att...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Introduktion till sociolingvistik
  Bok

  Introduktion till sociolingvistik

  Norrby, C - Håkansson, G

  Vårt språk påverkas av en mängd olika faktorer: var i landet vi vuxit upp, vilken socialgrupp vi tillhör, hur...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Tala mera om språk
  Bok

  Tala mera om språk

  Lundin, Katarina

  I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Språk och diskriminering
  Bok

  Språk och diskriminering

  Hornscheidt, L - Landqvist, M

  Våra erfarenheter, idéer och föreställningar om andra människor styr hur vi bemöter varandra. En grupp kan...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Samtalsanalys
  Bok

  Samtalsanalys

  Norrby, Catrin

  
Den här boken är avsedd som en första introduktion till det mångfacetterade och tvärvetenskapliga...

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Kortfattad svensk språkhistoria
  Bok

  Kortfattad svensk språkhistoria

  Bergman, Gösta

  Kortfattad svensk språkhistoria ges numera ut av Studentlitteratur AB.  En översikt över det svenska...

  192 kr Köp
  204 kr inkl. moms
 • Svenskan i tusen år
  Bok

  Svenskan i tusen år

  Moberg, Lena

  Svenskan i tusen år ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Ju
  Bok

  Ju

  Josephson, Olle

  Ju ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga förändringar av innehållet...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Blogga, tvittra och fejsbucka (e-bok)
  Digital produkt

  Blogga, tvittra och fejsbucka (e-bok)

  Forsberg, Jenny

  Har du ett privat Facebookkonto? Tycker du att steget känns långt därifrån till att börja använda sociala...

  135 kr
  169 kr inkl. moms
 • Lånord i svenskan
  Bok

  Lånord i svenskan

  Edlund, L-E - Hene, B

  Varför lånar vi ord från andra språk? Varför sprids en del ord vidare och etableras i språket, medan andra...

  178 kr Köp
  189 kr inkl. moms
 • Tradis och funkis
  Bok

  Tradis och funkis

  Teleman, Ulf

  Under de senaste två århundradena har Sverige förvandlats från jordbruksbygd till industrialiserat...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Allmän och svensk prosodi
  Bok

  Allmän och svensk prosodi

  Bruce, Gösta

  Allmän och svensk prosodi belyser det mänskliga talet som kommunikationsmedel med fokus på det talade...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Språket, kroppen och tankarna
  Bok

  Språket, kroppen och tankarna

  Vogel, Anna

  Människan tänker på ett visst sätt därför att kroppen fungerar på ett visst sätt.Erfarenheter som gjorts med...

  198 kr Köp
  210 kr inkl. moms
 • Den fantastiska grammatiken
  Bok

  Den fantastiska grammatiken

  Platzack, Christer

  Varför vet alla med svenska som modersmål att det heter "en intressant bok" och inte "en bok intressant"? Det...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Tio lektioner i danska Elevpaket (Bok + digital produkt)
  Tio lektioner i danska Elevpaket (Bok + digital produkt)
  Bok + Digital produkt

  Tio lektioner i danska Elevpaket (Bok + digital produkt)

  Karman, Helle

  Pratar du ibland med danskar i jobbet – utan att förstå så värst mycket? Planerar du att arbeta eller studera...

  416 kr Köp
  441 kr inkl. moms
 • Vikingarnas språk
  Bok

  Vikingarnas språk

  Palm, Rune

  Vikingatiden är en spännande brytningstid. Nordborna ger sig ut i Europa och världen. De kommer hem med...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text