Original text


Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Språk i grundskolans senare år och gymnasium

Sortera på
 • Engelsk språkdidaktik
  Bok

  Engelsk språkdidaktik

  Lundahl, Bo

  Denna innehållsrika grundbok i engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag – skrivna, talade,...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Läsning, skrivande, samtal
  Bok

  Läsning, skrivande, samtal

  Bommarco, B - Parmenius Swärd, S

  Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Litteratur i skola och samhälle
  Bok

  Litteratur i skola och samhälle

  Martinsson, Bengt-Göran

  Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse, spänning och njutning. En annan är att...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Elevernas texter
  Bok

  Elevernas texter

  Nordenfors, Mikael

  Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Skönlitteratur för barn och unga
  Bok

  Skönlitteratur för barn och unga

  Kåreland, Lena

  Skönlitteratur för barn och unga ger kunskap om barnlitteraturens framväxt och exempel på hur barnlitterära...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Litteratur och läsning
  Bok

  Litteratur och läsning

  Jönsson, M - Öhman, A (red.)

  Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Tala mera om språk
  Bok

  Tala mera om språk

  Lundin, Katarina

  I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Arbeta formativt med digitala verktyg
  Bok

  Arbeta formativt med digitala verktyg

  Diaz, Patricia

  Var befinner du dig nu? Vart är du på väg? Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Läsning, läsvanor och läsundersökningar
  Bok

  Läsning, läsvanor och läsundersökningar

  Fredriksson, U - Taube, K

  Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Språkämnet svenska
  Bok

  Språkämnet svenska

  Ask, Sofia

  Ämnet svenska har en position som skolans största och kanske viktigaste ämne, inte minst eftersom språket bär...

  209 kr Köp
  222 kr inkl. moms
 • Litteraturen, språket, världen
  Bok

  Litteraturen, språket, världen

  Landmark, D - Wiklund, I

  Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Fiktionsförståelse i skolan
  Bok

  Fiktionsförståelse i skolan

  Mossberg Schüllerqvist, I - Olin-Scheller, C

  Begreppet fiktionsförståelse, som innefattar läsning, förståelse och meningsskapande kring en rad olika...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Klassrummens många språk
  Bok

  Klassrummens många språk

  Linnér, B - Lundin, K

  I den här boken presenterar författarna olika infallsvinklar på elevers skrivande men pläderar för ett enda...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
  Bok

  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum

  Molloy, Gunilla

  I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum får läsaren följa fyra klasser och deras arbete med en saga, en...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
 • Muntligt i klassrummet
  Bok

  Muntligt i klassrummet

  Palmér, Anne

  Hur leder läraren bäst ett helklassamtal? Vad betyder de instruktioner läraren ger för elevers agerande vid...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Elever skriver
  Bok

  Elever skriver

  Garme, Birgitta

  Under hela grundskoletiden skriver eleverna en mängd texter – de berättar, förklarar, beskriver och...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Sokratiska samtal i undervisningen
  Bok

  Sokratiska samtal i undervisningen

  Pihlgren, Ann S

  Det sokratiska samtalet ger barn och ungdomar en unik möjlighet att utveckla sin förmåga till kritiskt...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Konsten att lyssna
  Bok

  Konsten att lyssna

  Adelmann, Kent

  Av skolans styrdokument framgår det att tala och lyssna samt läsa och skriva är centrala moment i elevernas...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Läsförståelse i teori och praktik
  Bok

  Läsförståelse i teori och praktik

  Bråten, Ivar (red.)

  Läsförståelse är en kompetens som är helt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Det gäller inte bara...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • När pojkar läser och skriver
  Bok

  När pojkar läser och skriver

  Molloy, Gunilla

  Hur kommer det sig att många pojkar tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att läsa skönlitteratur att de...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
 • Varför läsa litteratur?
  Bok

  Varför läsa litteratur?

  Persson, Magnus

  Frågan om varför man egentligen skall läsa skönlitteratur blir allt viktigare att ta ställning till i ljuset...

  189 kr Köp
  200 kr inkl. moms
 • Varför läsa litteratur? (e-bok)
  Digital produkt

  Varför läsa litteratur? (e-bok)

  Persson, Magnus

  Frågan om varför man egentligen skall läsa skönlitteratur blir allt viktigare att ta ställning till i ljuset...

  116 kr
  145 kr inkl. moms
 • Skrivprocessen
  Bok

  Skrivprocessen

  Strömquist, Siv

  Skrivande har stor betydelse för kreativt skapande och kommunikation, liksom för tänkande och inlärning. Idag...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
Visa fler resultat