Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Språkdidaktik 7-9 och gymnasium

Sortera på
 • Engelsk språkdidaktik
  Bok

  Engelsk språkdidaktik

  Lundahl, Bo

  Denna innehållsrika grundbok i engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag – skrivna, talade,...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Motivational Practice
  Bok

  Motivational Practice

  Henry, Alastair m.fl.

  Motivational Practice provides a rich account of how teachers who are successful in motivating their students...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Literacy i skolan
  Bok

  Literacy i skolan

  Blikstad-Balas, Marte

  För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy....

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Läsning, skrivande, samtal
  Bok

  Läsning, skrivande, samtal

  Bommarco, B - Parmenius Swärd, S

  Varje svensklärare har som sin uppgift att stödja och utveckla unga människors språk och genom läsning och...

  244 kr Köp
  259 kr inkl. moms
 • Språknormer och språkvärdering
  Bok

  Språknormer och språkvärdering

  Lagerholm, Per

  Alla har åsikter om språk, och det finns många bestämda uppfattningar om ”det korrekta språket”. Det är...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Litteratur i skola och samhälle
  Bok

  Litteratur i skola och samhälle

  Martinsson, Bengt-Göran

  Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse, spänning och njutning. En annan är att...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Digitalisering, literacy och multimodalitet
  Bok

  Digitalisering, literacy och multimodalitet

  Edvardsson, Jenny m.fl.

  Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i de reviderade läroplanerna från 2017, och...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Exekutiva förmågor och läsförståelse
  Bok

  Exekutiva förmågor och läsförståelse

  Cartwright, Kelly B.

  Begreppet exekutiva förmågor betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta uppgifter...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Elevernas texter
  Bok

  Elevernas texter

  Nordenfors, Mikael

  Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Lärande genom skönlitteratur
  Bok

  Lärande genom skönlitteratur

  Ingemansson, Mary

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Språklig sårbarhet i förskola och skola
  Bok

  Språklig sårbarhet i förskola och skola

  Bruce, Barbro m.fl.

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Tredjespråksinlärning
  Bok

  Tredjespråksinlärning

  Bardel, Camilla m.fl. (red.)

  Vad innebär det att lära sig ytterligare ett främmande språk efter t.ex. engelska som andraspråk? Blir det...

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Fiktionens mångfald
  Bok

  Fiktionens mångfald

  Graeske, Caroline

  I flera undersökningar konstateras att svenska elever tappar mark och att läs- och fiktionsförståelsen...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Svensklärarens påverkan och praktik
  Bok

  Svensklärarens påverkan och praktik

  Renberg, B - Friberg, I

  Vad utmärker en förstklassig svensklärare? Hur utvecklar man förhållningssätt, egenskaper och handlag som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Skönlitteratur för barn och unga
  Bok

  Skönlitteratur för barn och unga

  Kåreland, Lena

  Skönlitteratur för barn och unga ger kunskap om barnlitteraturens framväxt och exempel på hur barnlitterära...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Litteratur och läsning
  Bok

  Litteratur och läsning

  Jönsson, M - Öhman, A (red.)

  Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Tala mera om språk
  Bok

  Tala mera om språk

  Lundin, Katarina

  I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Mötesplatser - texter för svenskämnet
  Bok

  Mötesplatser - texter för svenskämnet

  Boglind, Ann m.fl. (red.)

  Svenskämnets klassrum är fyllt av texter – texter som eleverna läser, samtalar om och reflekterar över,...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Berättelsens möjligheter
  Bok

  Berättelsens möjligheter

  Areskoug, L - Asklund, H

  I Berättelsens möjligheter: Lärares reflektioner över fiktion möter vi verksamma lärare i olika ämnen och...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Läsning, läsvanor och läsundersökningar
  Bok

  Läsning, läsvanor och läsundersökningar

  Fredriksson, U - Taube, K

  Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Språkämnet svenska
  Bok

  Språkämnet svenska

  Ask, Sofia

  Ämnet svenska har en position som skolans största och kanske viktigaste ämne, inte minst eftersom språket bär...

  209 kr Köp
  222 kr inkl. moms
 • Litteraturen, språket, världen
  Bok

  Litteraturen, språket, världen

  Landmark, D - Wiklund, I

  Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text