Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Språk i förskola och tidig grundskola

Sortera på
 • Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2
  Bok

  Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2

  Keaveney, S - Lundberg, G

  Young language learners deserve a well-planned, age-appropriate, and communicative language experience – one...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Literacy
  Bok

  Literacy

  Fast, Carina

  I den här boken låter författaren Carina Fast oss följa sju barn, från deras fjärde till sjunde levnadsår....

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att skapa språk och mening
  Bok

  Att skapa språk och mening

  Dahlbeck, P - Westlund, K (red.)

  Vilken verksamhet på en förskola kan medföra att barn skapar mening och utvecklar sina språkliga...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Att förebygga läs- och skrivsvårigheter
  Bok

  Att förebygga läs- och skrivsvårigheter

  Pavey, Barbara

  Det finns ett växande intresse av att tidigt upptäcka barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • De första årens engelska
  Bok

  De första årens engelska

  Lundberg, Gun

  Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och samtala i alla ämnen
  Bok

  Läsa, skriva och samtala i alla ämnen

  Brock, Cynthia H. m.fl.

  Ämnesinriktad literacy, där läsning, skrivning och samtalande används som verktyg för lärande på...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Lärande genom skönlitteratur
  Bok

  Lärande genom skönlitteratur

  Ingemansson, Mary

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och förstå texter
  Bok

  Läsa, skriva och förstå texter

  Schmidt, Catarina

  Vilka texter möter och använder barn i dag och vad kan denna erfarenhet få för betydelse för det läsande och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  Bok

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Sandvik M - Spurkland, M

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. 
Det är därför viktigt att de får växa upp...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling
  Bok

  Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling

  Ehrnlund, I - Ekerstedt, A

  Varje elev bör ges de allra bästa förutsättningar att lyckas i skolan. För detta krävs att lärare och rektor...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Läsa och förstå
  Bok

  Läsa och förstå

  Eckeskog, Helena

  Läs- och skrivundervisningen blir för de flesta barn den första, tydliga erfarenhet de får av undervisning....

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Språkinlärning hos barn
  Bok

  Språkinlärning hos barn

  Håkansson, Gisela

  Att följa ett barns upptäcktsfärd in i modersmålet är ett äventyr för föräldrarna, men också något som...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Texts, Topics and Tasks
  Bok

  Texts, Topics and Tasks

  Lundahl, Bo

  The title of this book identifies three concepts that are central to language acquisition and language...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Det berättande barnet
  Bok

  Det berättande barnet

  Thomsen, Pia

  Förskolebarn har en enorm lärandemotivation som ska aktiveras, stimuleras och sporras så tidigt som möjligt....

  222 kr Köp
  235 kr inkl. moms
 • Storyline - developing communicative competence in English
  Bok

  Storyline - developing communicative competence in English

  Ahlquist, Sharon

  What do you do when someone dumps rubbish in your street? How do you deal with anti-social neighbours? How do...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Litteraturläsning i förskolan
  Bok

  Litteraturläsning i förskolan

  Damber, Ulla m.fl.

  Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre...

  215 kr Köp
  228 kr inkl. moms
 • Att göra sin röst hörd
  Bok

  Att göra sin röst hörd

  Magnusson, Kerstin m.fl.

  I skolans demokratiuppdrag ingår att varje elev ska få mod och vilja att uttrycka åsikter och göra sin röst...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Läsning, läsvanor och läsundersökningar
  Bok

  Läsning, läsvanor och läsundersökningar

  Fredriksson, U - Taube, K

  Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Glädjen i att förstå
  Bok

  Glädjen i att förstå

  Bergöö, K - Jönsson, K

  Hur kan pedagoger på ett jämställt och demokratiskt sätt ge barn möjlighet att inte bara läsa och skriva om...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Att läsa och skriva i förskolan
  Bok

  Att läsa och skriva i förskolan

  Fast, Carina

  Barn växer upp i rika textvärldar som de funderar över, lever sig in i och utforskar för att förstå. Inte...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Läs- och skrivundervisning
  Bok

  Läs- och skrivundervisning

  Berg, Elisabeth

  Som nyutexaminerad lärare i grundskolans tidigare år ställer man sig många frågor, inte minst om hur läs- och...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Kidworthy Works
  Bok

  Kidworthy Works

  Sandström, Karyn

  Teaching foreign language in lower elementary can be a challenge! How should we teach English to students who...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
  Bok

  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum

  Molloy, Gunilla

  I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum får läsaren följa fyra klasser och deras arbete med en saga, en...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text