Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Språk i förskola och tidig grundskola

Sortera på
 • Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2
  Bok

  Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2

  Keaveney, S - Lundberg, G

  Young language learners deserve a well-planned, age-appropriate, and communicative language experience – one...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Literacy
  Bok

  Literacy

  Fast, Carina

  I den här boken låter författaren Carina Fast oss följa sju barn, från deras fjärde till sjunde levnadsår....

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3
  Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3
  Bok + Digital produkt

  Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3

  Pettersson, Karin

  Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära. Språk-...

  408 kr Köp
  432 kr inkl. moms
 • Den inkluderande förskolan
  Bok

  Den inkluderande förskolan

  Håland Anveden, Pia

  Språk- och kunskapsutvecklande pedagogik för lek, omsorg och trygghet i flerspråkiga grupper. Den kulturella...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Datorplattor i tidiga skolår
  Bok

  Datorplattor i tidiga skolår

  Jönsson, K - Persson, A

  Vad händer i en årskurs 1 när barnen från dag ett får en datorplatta? Hur påverkas deras engagemang,...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Literacy i skolan
  Bok

  Literacy i skolan

  Blikstad-Balas, Marte

  För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy....

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Förskolans arbete med tidig litteracitet
  Bok

  Förskolans arbete med tidig litteracitet

  Gjems, Liv

  I tidig litteracitet är utgångspunkten det muntliga språket. Det gäller att lära sig ord, formulera meningar,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Exekutiva förmågor och läsförståelse
  Bok

  Exekutiva förmågor och läsförståelse

  Cartwright, Kelly B.

  Begreppet exekutiva förmågor betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta uppgifter...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • De första årens engelska
  Bok

  De första årens engelska

  Lundberg, Gun

  Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och samtala i alla ämnen
  Bok

  Läsa, skriva och samtala i alla ämnen

  Brock, Cynthia H. m.fl.

  Ämnesinriktad literacy, där läsning, skrivning och samtalande används som verktyg för lärande på...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Intensiv läsinlärning
  Bok

  Intensiv läsinlärning

  Hagtvet, Bente m.fl.

  Nästan allt lärande i skolan bärs fram av språket. Ju högre upp i årskurserna eleverna når, desto större krav...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Lärande genom skönlitteratur
  Bok

  Lärande genom skönlitteratur

  Ingemansson, Mary

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Utveckla förståelse i förskolan
  Bok

  Utveckla förståelse i förskolan

  DeBruin-Parecki, Andrea m.fl. (red.)

  Genom ökad kunskap om hur förståelsefärdigheter utvecklas i den tidiga barndomen kan förskolan i sin...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Språklig sårbarhet i förskola och skola
  Bok

  Språklig sårbarhet i förskola och skola

  Bruce, Barbro m.fl.

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Glittrig diamant dansar
  Bok

  Glittrig diamant dansar

  Pramling-Samuelsson, I - Pramling, N

  ”Att sätta ord på, skriva ner och sedan läsa upp barnens språklekande kan visa sig vara en mycket viktig...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och förstå texter
  Bok

  Läsa, skriva och förstå texter

  Schmidt, Catarina

  Vilka texter möter och använder barn i dag och vad kan denna erfarenhet få för betydelse för det läsande och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Vallmomodellen
  Bok

  Vallmomodellen

  Fridolfsson, Inger

  Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Änglaspråk och magplask
  Bok

  Änglaspråk och magplask

  Häggström, Margaretha m.fl.

  Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkmappen 10-pack
  Bok

  Språkmappen 10-pack

  Sandvik, M - Spurkland, M

  Språkmappen ger tillsammans med boken Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan en modell...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  Bok

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Sandvik M - Spurkland, M

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. 
Det är därför viktigt att de får växa upp...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling
  Bok

  Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling

  Ehrnlund, I - Ekerstedt, A

  Varje elev bör ges de allra bästa förutsättningar att lyckas i skolan. För detta krävs att lärare och rektor...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Grunderna i läs- och skrivinlärning
  Bok

  Grunderna i läs- och skrivinlärning

  Fridolfsson, Inger

  De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten – nu ska de få lära sig att läsa och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text