Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Språk i förskola och tidig grundskola

Sortera på
 • Språklig sårbarhet i förskola och skola
  Bok

  Språklig sårbarhet i förskola och skola

  Bruce, Barbro m.fl.

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
  Bok

  Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan

  Sandvik M - Spurkland, M

  Barn lär sig språk och utvecklar kunskap i interaktion med andra. 
Det är därför viktigt att de får växa upp...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
  Bok

  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum

  Molloy, Gunilla

  I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum får läsaren följa fyra klasser och deras arbete med en saga, en...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
 • Den flerspråkiga människan
  Bok

  Den flerspråkiga människan

  Wagner, Åse Kari H. m.fl.

  Hur skiljer sig andraspråksinlärning från inlärning av förstaspråket? Vad är det för skillnad mellan att...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Läsförståelse i teori och praktik
  Bok

  Läsförståelse i teori och praktik

  Bråten, Ivar (red.)

  Läsförståelse är en kompetens som är helt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Det gäller inte bara...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Empatisk kommunikation
  Bok

  Empatisk kommunikation

  Weirsøe, Bodil

  Giraffspråket är ett kommunikationsverktyg som lär oss att be om vad vi behöver utan att trampa andra på...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Svenskundervisning i grundskolan
  Bok

  Svenskundervisning i grundskolan

  Malmgren, Lars-Göran

  1988 startade en ny, sammanhållen grundskollärarutbildning i Sverige. Svenskundervisning i grundskolan är ett...

  216 kr Köp
  229 kr inkl. moms
 • Eva Sventelius

  Författare

  Eva Sventelius

  Eva Sventelius är lärare och talpedagog och har många års erfarenhet av arbete med röst-, tal- och...

 • Ulrika Ivarsson

  Författare

  Ulrika Ivarsson

  Ulrika Ivarsson är grundskollärare och speciallärare med specialisering Grav språkstörning. Hon har tidigare...

 • Monica Axelsson

  Författare

  Monica Axelsson

  Monica Axelsson (fil.dr., docent) är universitetslektor i tvåspråkighetsforskning med inriktning på svenska...

 • Line Møller Daugaard

  Författare

  Line Møller Daugaard

  Line Møller Daugaard (cand.mag. i lingvistik) är lektor vid VIA University College, där hon är ledare för...

 • Charmian Kenner

  Författare

  Charmian Kenner

  Charmian Kenner is Lecturer in Educational Studies at Goldsmiths, University of London. Her research focuses...

 • Ulla Lundqvist

  Författare

  Ulla Lundqvist

  Ulla Lundqvist (cand.mag.) är doktorand vid Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns...

 • Birgit Orluf

  Författare

  Birgit Orluf

  Birgit Orluf (cand.pæd. i danska) är lektor vid UCL/Læreruddannelsen i Odense, där hon undervisar i danska...

 • Winnie Østergaard

  Författare

  Winnie Østergaard

  Winnie Østergaard (cand.mag. i nordiska språk och litteratur samt engelska) är lektor vid...

 • Bodil Weirsøe

  Författare

  Bodil Weirsøe

 • Ylva Ellneby

  Författare

  Ylva Ellneby

  Ylva Ellneby är författare, förskollärare, tal- och specialpedagog. Hon är en mycket uppskattad föreläsare...

 • Uffe Ladegaard

  Författare

  Uffe Ladegaard

  Uffe Ladegaard (cand.mag.) är lektor vid Læreruddannelsen i Jelling, University College Lillebælt, där han...

 • Lars-Göran Malmgren

  Författare

  Lars-Göran Malmgren

  Lars-Göran Malmgren var docent i litteraturvetenskap och arbetade som universitetslektor vid...

 • Helle Pia Laursen

  Författare

  Helle Pia Laursen

  Helle Pia Laursen (cand.pæd., ph.d.) är lektor vid Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus...

 • Ola Henricsson

  Författare

  Ola Henricsson

  Ola Henricsson är grundskollärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Under femton...

 • Michael Lundgren

  Föreläsare Författare

  Michael Lundgren

  Leg psykolog Michael Lundgren har arbetat i behandling, handledning och utbildning rörande frågor kring barns...

Visa fler resultat

Original text