Univ & Högsk

Omvårdnad och vård

Sortera på
 • Fysiologi
  Fysiologi
  Bok + Digital produkt

  Fysiologi

  Henriksson, O - Rasmusson, M

  ”Fysiologi är ett ovanligt tacksamt ämne att undervisa i, eftersom de flesta människor är lite nyfikna på hur...

  460 kr Köp
  488 kr inkl. moms
 • Patientundervisning
  Bok

  Patientundervisning

  Klang Söderkvist, B - Kneck, Å (red.)

  Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad
  Bok

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Hommel, A - Andersson, Å (red.)

  Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella förening, som sedan 1910 har arbetat för god...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Akutsjukvård
  Akutsjukvård
  Bok + Digital produkt

  Akutsjukvård

  Wikström, Jonas

  Oavsett arbetsplats – på en akutmottagning, i en ambulans, på en vårdavdelning, IVA eller...

  454 kr Köp
  481 kr inkl. moms
 • Delaktighet och patientmedverkan
  Bok

  Delaktighet och patientmedverkan

  Eldh, Ann Catrine (red.)

  Boken behandlar det för vård och omsorg centrala begreppet patientdelaktighet. Vidden av begreppet...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Se vem jag är!
  Bok

  Se vem jag är!

  Mork Rokstad, Anne Marie

  Personcentrerad omvårdnad handlar om att få individen att känna sig unik och sedd genom hela livet. Den här...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Netters anatomi
  Bok

  Netters anatomi

  Hansen, John T.

  Människans anatomi är ett fascinerande och komplicerat ämnesområde, men att lära sig anatomi behöver inte...

  431 kr Köp
  457 kr inkl. moms
 • Anatomi
  Bok

  Anatomi

  Rohen, Johannes W m.fl.

  Denna atlas ger en fascinerande och verklighetstrogen inblick i den mänskliga kroppens uppbyggnad. Färgfoton...

  690 kr Köp
  731 kr inkl. moms
 • Personcentrerad vård i praktiken
  Bok

  Personcentrerad vård i praktiken

  Hewitt-Taylor, Jaqui

  Personcentrerad omvårdnad innebär att de som arbetar med hälso- och sjukvård växlar fokus från rutiner och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Idrottsskada
  Bok

  Idrottsskada

  Rasmussen Barr, E - Heijne, A (red.)

  Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, så som...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Fysioterapi i palliativ vård
  Bok

  Fysioterapi i palliativ vård

  Sauter, Sylvia m.fl.

  Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Hälsopedagogik
  Bok

  Hälsopedagogik

  Tveiten, Sidsel

  Hälso- och sjukvården har de senaste årtiondena genomgått en utveckling mot att människor tar ett större...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Bok

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad

  Strömberg, H - Eriksson, H (red.)

  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Hemsjukvård
  Bok

  Hemsjukvård

  Drevenhorn, Eva (red.)

  Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Att mäta folkhälsa
  Bok

  Att mäta folkhälsa

  Svanström, Leif

  Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Höglund-Nielsen, B - Granskär, M (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre
  Digital produkt

  Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & äldre. Materialet är gratis och kan endast...

 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & äldre
  Omvårdnad & äldre
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  ”Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst” skriver en av de före detta...

  639 kr Köp
  677 kr inkl. moms
 • Vetenskaplig teori och metod
  Vetenskaplig teori och metod
  Bok + Digital produkt

  Vetenskaplig teori och metod

  Henricson, Maria (red.)

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende...

  518 kr Köp
  549 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Att möta familjer inom vård och omsorg
  Bok

  Att möta familjer inom vård och omsorg

  Benzein, Eva m.fl. (red.)

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  337 kr Köp
  357 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text