Univ & Högsk

Omvårdnad och vård

Sortera på
 • Personcentrerad vård i praktiken
  Bok

  Personcentrerad vård i praktiken

  Hewitt-Taylor, Jaqui

  Personcentrerad omvårdnad innebär att de som arbetar med hälso- och sjukvård växlar fokus från rutiner och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Idrottsskada
  Bok

  Idrottsskada

  Rasmussen Barr, E - Heijne, A (red.)

  Idrottsmedicin innefattar kunskaper om idrottsrelaterade skador och ohälsa sett ur flera perspektiv, så som...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Fysioterapi i palliativ vård
  Bok

  Fysioterapi i palliativ vård

  Sauter, Silvia m.fl.

  Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Hälsopedagogik
  Bok

  Hälsopedagogik

  Tveiten, Sidsel

  Hälso- och sjukvården har de senaste årtiondena genomgått en utveckling mot att människor tar ett större...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Genusperspektiv på vård och omvårdnad
  Bok

  Genusperspektiv på vård och omvårdnad

  Strömberg, H - Eriksson, H (red.)

  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Hemsjukvård
  Bok

  Hemsjukvård

  Drevenhorn, Eva (red.)

  Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Att mäta folkhälsa
  Bok

  Att mäta folkhälsa

  Svanström, Leif

  Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Höglund-Nielsen, B - Granskär, M (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre
  Digital produkt

  Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & äldre. Materialet är gratis och kan endast...

 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & äldre
  Omvårdnad & äldre
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  ”Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst” skriver en av de före detta...

  639 kr Köp
  677 kr inkl. moms
 • Vetenskaplig teori och metod
  Vetenskaplig teori och metod
  Bok + Digital produkt

  Vetenskaplig teori och metod

  Henricson, Maria (red.)

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende...

  518 kr Köp
  549 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Att möta familjer inom vård och omsorg
  Bok

  Att möta familjer inom vård och omsorg

  Benzein, Eva m.fl. (red.)

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  337 kr Köp
  357 kr inkl. moms
 • Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
  Bok

  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  Wiklund Gustin, L - Bergbom, I (red.)

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver...

  460 kr Köp
  488 kr inkl. moms
 • Mötet med barnet
  Bok

  Mötet med barnet

  Bartonek, Å - Stolpe, A (red.)

  Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Introduktion till mikrobiologi
  Bok

  Introduktion till mikrobiologi

  Carlson, Karin m.fl.

  Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad...

  394 kr Köp
  418 kr inkl. moms
 • Pedagogik för sjuksköterskor
  Bok

  Pedagogik för sjuksköterskor

  Sandberg, Håkan (red.)

  Allteftersom sjuksköterskans profession och kunskapsområde utvecklas blir det tydligare att de pedagogiska...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Dags för uppsats
  Bok

  Dags för uppsats

  Friberg, Febe (red.)

  Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Värt att veta om vätskebalans
  Bok

  Värt att veta om vätskebalans

  Henriksson, O - Lennermark, I

  Vätskebalans handlar om vattenmängd och vattenfördelning i människokroppen, elektrolyterna som är lösta i...

  151 kr Köp
  160 kr inkl. moms
 • Rehabiliteringsmetodik
  Bok

  Rehabiliteringsmetodik

  Lexell, J - Rivano Fischer, M

  Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text