Univ & Högsk

Omvårdnad och vård

Sortera på
 • Introduktion till mikrobiologi
  Bok

  Introduktion till mikrobiologi

  Carlson, Karin m.fl.

  Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Mötet med barnet
  Bok

  Mötet med barnet

  Bartonek, Å - Stolpe, A (red.)

  Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Pedagogik för sjuksköterskor
  Bok

  Pedagogik för sjuksköterskor

  Sandberg, Håkan (red.)

  Allteftersom sjuksköterskans profession och kunskapsområde utvecklas blir det tydligare att de pedagogiska...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Dags för uppsats
  Bok

  Dags för uppsats

  Friberg, Febe (red.)

  Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Värt att veta om vätskebalans
  Bok

  Värt att veta om vätskebalans

  Henriksson, O - Lennermark, I

  Vätskebalans handlar om vattenmängd och vattenfördelning i människokroppen, elektrolyterna som är lösta i...

  150 kr Köp
  159 kr inkl. moms
 • Rehabiliteringsmetodik
  Bok

  Rehabiliteringsmetodik

  Lexell, J - Rivano Fischer, M

  Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Kritiskt förhållningssätt
  Bok

  Kritiskt förhållningssätt

  Stenbock Hult, Bettina

  I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Extremernas fysiologi
  Bok

  Extremernas fysiologi

  Ahlsén, M - Norrbom, J

  Extremernas fysiologi sammanfattar extrema fysiologiska om­ställningar som människokroppen har förmågan till....

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Studenthandledning
  Bok

  Studenthandledning

  Cajvert, Lilja

  Denna bok är en blandning av lärobok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och studentens...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Geriatrisk nutrition
  Bok

  Geriatrisk nutrition

  Faxén Irving, Gerd m.fl.

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Team i vård, behandling och omsorg
  Bok

  Team i vård, behandling och omsorg

  Berlin, J - Sandberg, H (red.)

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg. Trots att det börjar bli en väl etablerad...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Kreativitet i arbetsterapi
  Bok

  Kreativitet i arbetsterapi

  Gamborg, Gunner m.fl. (red.)

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv:...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & medicin
  Omvårdnad & medicin
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & medicin

  Ekwall, A - Jansson, A (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  633 kr Köp
  671 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & kirurgi
  Omvårdnad & kirurgi
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  633 kr Köp
  671 kr inkl. moms
 • Omvårdnad medicin & kirurgi - paket
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad medicin & kirurgi - paket

  Ekwall, Anna m.fl. (red.)

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen...

  1150 kr Köp
  1219 kr inkl. moms
 • Ungdomar, sexualitet och relationer
  Bok

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  Häggström-Nordin, E - Magnusson, C (red.)

  I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Axeln
  Bok

  Axeln

  Gunnarsson Holzhausen, A - Hultenheim Klintberg, I

  Axeln – funktionsanalys och fysioterapi ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Hälso- och sjukvårdsrätt
  Bok

  Hälso- och sjukvårdsrätt

  Rönnberg, Lena

  Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
  Bok

  Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering

  Björkman, Anna-Maria

  Vården är ett arbetsfält som lämnar ett väldigt litet utrymme för fel. Detta gäller inte minst...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete
  Bok

  Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete

  Repstad, Pål

  Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete är en klassiker som har använts flitigt vid vård-...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Global folkhälsa
  Bok

  Global folkhälsa

  Vilhelmsson, A - Tengland, P-A

  Aldrig i mänsklighetens historia har jordens befolkning haft det så bra som de har det nu. Världens rikedomar...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Reproduktiv hälsa
  Reproduktiv hälsa
  Bok + Digital produkt

  Reproduktiv hälsa

  Lindgren, Helena m.fl. (red.)

  Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och...

  868 kr Köp
  920 kr inkl. moms
 • Vad är hälsopromotion?
  Bok

  Vad är hälsopromotion?

  Korp, Peter

  Hälsopromotion är ett begrepp som kommit att bli allt mer populärt. Men vad står detta begrepp för? Det talas...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text