Univ & Högsk

Omvårdnad och vård

Sortera på
 • Hemsjukvård
  Bok

  Hemsjukvård

  Drevenhorn, Eva (red.)

  Hemsjukvård utgör den största delen av Sveriges hälso- och sjukvård. Av den anledningen behövs en bok som...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Att mäta folkhälsa
  Bok

  Att mäta folkhälsa

  Svanström, Leif

  Att mäta folkhälsa innehåller nya angreppssätt på folkhälsoarbete. Hur ska till exempel samhället och...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Höglund-Nielsen, B - Granskär, M (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre
  Digital produkt

  Lärarmaterial - Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & äldre. Materialet är gratis och kan endast...

 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & äldre
  Omvårdnad & äldre
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & äldre

  Blomqvist, Kerstin m.fl. (red.)

  ”Det var den bästa boken i omvårdnad som jag har läst” skriver en av de före detta...

  633 kr Köp
  671 kr inkl. moms
 • Vetenskaplig teori och metod
  Vetenskaplig teori och metod
  Bok + Digital produkt

  Vetenskaplig teori och metod

  Henricson, Maria (red.)

  Vetenskaplig teori och metod är ett heltäckande stöd genom hela sjuksköterskeutbildningen avseende...

  518 kr Köp
  549 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Att möta familjer inom vård och omsorg
  Bok

  Att möta familjer inom vård och omsorg

  Benzein, Eva m.fl. (red.)

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Familjen i exil
  Bok

  Familjen i exil

  Al-Baldawi, Riyadh

  Människor som flyr och försöker att anpassa sig till nya förhållanden i andra länder möter många komplexa...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
  Bok

  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  Wiklund Gustin, L - Bergbom, I (red.)

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver...

  460 kr Köp
  488 kr inkl. moms
 • Mötet med barnet
  Bok

  Mötet med barnet

  Bartonek, Å - Stolpe, A (red.)

  Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Introduktion till mikrobiologi
  Bok

  Introduktion till mikrobiologi

  Carlson, Karin m.fl.

  Vi lever i mikroorganismernas värld! Mikroorganismerna finns överallt omkring oss och uppvisar en oanad...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Pedagogik för sjuksköterskor
  Bok

  Pedagogik för sjuksköterskor

  Sandberg, Håkan (red.)

  Allteftersom sjuksköterskans profession och kunskapsområde utvecklas blir det tydligare att de pedagogiska...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Dags för uppsats
  Bok

  Dags för uppsats

  Friberg, Febe (red.)

  Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Värt att veta om vätskebalans
  Bok

  Värt att veta om vätskebalans

  Henriksson, O - Lennermark, I

  Vätskebalans handlar om vattenmängd och vattenfördelning i människokroppen, elektrolyterna som är lösta i...

  150 kr Köp
  159 kr inkl. moms
 • Rehabiliteringsmetodik
  Bok

  Rehabiliteringsmetodik

  Lexell, J - Rivano Fischer, M

  Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Kritiskt förhållningssätt
  Bok

  Kritiskt förhållningssätt

  Stenbock Hult, Bettina

  I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Extremernas fysiologi
  Bok

  Extremernas fysiologi

  Ahlsén, M - Norrbom, J

  Extremernas fysiologi sammanfattar extrema fysiologiska om­ställningar som människokroppen har förmågan till....

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Studenthandledning
  Bok

  Studenthandledning

  Cajvert, Lilja

  Denna bok är en blandning av lärobok och handbok. Här beskrivs bland annat VFU-handledarens och studentens...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Geriatrisk nutrition
  Bok

  Geriatrisk nutrition

  Faxén Irving, Gerd m.fl.

  Med stigande ålder ökar risken för sjukdom och därmed sjukdomsrelaterad undernäring. Mat- och näringsproblem...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Team i vård, behandling och omsorg
  Bok

  Team i vård, behandling och omsorg

  Berlin, J - Sandberg, H (red.)

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg. Trots att det börjar bli en väl etablerad...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text