Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Rehabilitering

Sortera på
 • Fysioterapi i palliativ vård
  Bok

  Fysioterapi i palliativ vård

  Sauter, Sylvia m.fl.

  Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden...

  173 kr Köp
  183 kr inkl. moms
 • Mötet med barnet
  Bok

  Mötet med barnet

  Bartonek, Å - Stolpe, A (red.)

  Bokens fokus ligger på fysioterapeutens möte med små barn som förutom fysiska begränsningar oftast har...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Rehabiliteringsmetodik
  Bok

  Rehabiliteringsmetodik

  Lexell, J - Rivano Fischer, M

  Rehabilitering är alltmer centralt inom hälso- och sjukvården. Vad innebär modern rehabilitering? Hur ser en...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Kreativitet i arbetsterapi
  Bok

  Kreativitet i arbetsterapi

  Gamborg, Gunner m.fl. (red.)

  Kreativitet i arbetsterapi beskriver och analyserar kreativitetens många uttryck ur flera olika perspektiv:...

  302 kr Köp
  320 kr inkl. moms
 • Axeln
  Bok

  Axeln

  Gunnarsson Holzhausen, A - Hultenheim Klintberg, I

  Axeln – funktionsanalys och fysioterapi ger på ett snabbt och enkelt sätt en grundlig vägledning i hur...

  397 kr Köp
  421 kr inkl. moms
 • Arbetsterapi för barn och ungdom
  Bok

  Arbetsterapi för barn och ungdom

  Eliasson, Ann-Christin m.fl. (red.)

  I Arbetsterapi för barn och ungdom har 28 ledande experter inom arbetsterapi bidragit med gedigen kunskap och...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Att arbeta med delaktighet inom habilitering
  Bok

  Att arbeta med delaktighet inom habilitering

  Hansson, K - Nordmark, E (red.)

  Delaktighet har kommit att bli ett samlingsbegrepp för hur samhället ska kunna möta alla människors röster...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Rehabiliteringsvetenskap
  Bok

  Rehabiliteringsvetenskap

  Ekholm, Jan m.fl. (red.)

  Boken går igenom olika verksamhetsområden som handhar rehabilitering med inriktning på ansvar och...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Kognitiv rehabilitering
  Bok

  Kognitiv rehabilitering

  Björkdahl, Ann

  För att kunna ge bra vård till personer med kognitiva problem krävs kunskap om hur bedömningar av patienter...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Basal Kroppskännedom
  Bok

  Basal Kroppskännedom

  Lundvik Gyllensten, Amanda m.fl.

  Livsstilssjukdomarna har tilltagit, oro för framtiden ger ökade existentiella problem och vilsenhet i...

  232 kr Köp
  246 kr inkl. moms
 • Återgång i arbete
  Bok

  Återgång i arbete

  Ekberg, Kerstin m.fl. (red.)

  Förmågan och möjligheten att arbeta är viktig både för den enskilda 
individen och för samhället. När en...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom
  Bok

  Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom

  Helging Opava, Christina

  Patienter med reumatiska sjukdomar upplever att de ofta får råd om ”att röra på sig”. Däremot ges mer sällan...

  238 kr Köp
  252 kr inkl. moms
 • Människan i arbetslivet
  Bok

  Människan i arbetslivet

  Holmström, E - Ohlsson, K (red.)

  Människan i arbetslivet påverkas av arbetsmiljön men påverkar även genom sin person andras arbetsmiljö på en...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Den relativa arbetsförmågan
  Bok

  Den relativa arbetsförmågan

  Ekberg, Kerstin (red.)

  Vad är arbetsförmåga? Det är en komplex fråga vars svar beror på vem som svarar. Att fastställa en persons...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Om smärta
  Om smärta
  Bok + Digital produkt

  Om smärta

  Norrbrink, C - Lundeberg, T (red.)

  Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård. Smärtan kan vara såväl akut som...

  393 kr Köp
  417 kr inkl. moms
 • Broskskador och artros
  Bok

  Broskskador och artros

  Brittberg, Mats (red.)

  Brosk är en fantastisk vävnad, men också problematisk eftersom den har dålig läkningsförmåga vid skada. Denna...

  306 kr Köp
  324 kr inkl. moms
 • ValMO-modellen
  Bok

  ValMO-modellen

  Erlandsson, L-K - Persson, D

  ValMO-modellen beskriver komplexiteten och de meningsskapande värdena i människans aktiviteter. Modellen kan...

  237 kr Köp
  251 kr inkl. moms
 • Ländryggssmärta och bålkontroll
  Bok

  Ländryggssmärta och bålkontroll

  Rasmussen Barr, E - Eriksson Crommert, M

  Ländryggssmärta och bålkontroll – från teori till praktik ger en gedigen grund för sjukgymnastens möten...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Fysioterapi för barn och ungdom
  Bok

  Fysioterapi för barn och ungdom

  Beckung, Eva m.fl. (red.)

  I Fysioterapi för barn och ungdom – teori och tillämpning har tjugosju författare från skilda håll i landet...

  399 kr Köp
  423 kr inkl. moms
 • Långvarigt stillasittande
  Bok

  Långvarigt stillasittande

  Ekblom Bak, Elin (red.)

  Vetenskaplig evidens visar att långvarigt dagligt stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet och...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Se på mitt sätt
  Bok

  Se på mitt sätt

  Kroksmark, Ulla (red.)

  Om ett litet barn har en svår synnedsättning, vilket stöd finns då för att det barnet skall kunna utvecklas...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Kroppen först
  Bok

  Kroppen först

  Bragée, Britt

  Den här boken riktar sig till alla som arbetar med psykosomatiska patienter och som märker att de vanliga...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Rörelse och interaktion
  Bok

  Rörelse och interaktion

  Bader-Johansson, C - Elmgren Frykberg, G

  Medvetandets roll och den historiska tudelningen av psyke och soma börjar alltmer att diskuteras. Denna bok...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Barn med funktionsnedsättning
  Bok

  Barn med funktionsnedsättning

  Lagerkvist, B - Lindgren, C (red.)

  Sånär vart tionde barn i vårt land har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras vardag....

  472 kr Köp
  500 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text