Univ & Högsk

Teknik, datorer, IT och bygg / Reglerteknik

Sortera på
 • Modeling and identification of dynamic systems - Exercises
  Bok

  Modeling and identification of dynamic systems - Exercises

  Lindskog, Peter m.fl.

  This book contains examples and exercises with modeling problems together with complete solutions. The...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Modeling and identification of dynamic systems
  Bok

  Modeling and identification of dynamic systems

  Ljung, L - Glad, T

  Mathematical models of real life systems and processes are essential in today’s industrial work. To be able...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Praktisk processreglering
  Bok

  Praktisk processreglering

  Hägglund, Tore

  Boken behandlar de grundläggande delar av reglertekniken som används i processindustrin. Den är skriven på...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Modellbygge och simulering
  Bok

  Modellbygge och simulering

  Lindskog, Peter m.fl.

  Denna bok innehåller övningsuppgifter med tillhörande lösningar som motsvarar innehållet i boken Modellbygge...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Reglerteknik
  Bok

  Reglerteknik

  Glad, T - Ljung, L

  Boken behandlar grundläggande metoder för beskrivning, analys och dimensionering av reglersystem. Klassiska...

  369 kr Köp
  391 kr inkl. moms
 • Reglerteknik för processindustrin
  Bok

  Reglerteknik för processindustrin

  Forsman, Krister

  Denna bok innehåller övningar till läroboken "Reglerteknik för processindustrin". Ordningen följer i stort...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Reglerteknik för processindustrin
  Bok

  Reglerteknik för processindustrin

  Forsman, Krister

  Boken ger en grundlig introduktion till reglerteknik ur ett industriellt perspektiv.Ämnen som behandlas är...

  359 kr Köp
  381 kr inkl. moms
 • Modellbygge och simulering
  Bok

  Modellbygge och simulering

  Ljung, L - Glad, T

  Denna bok beskriver metodiken att konstruera matematiska modeller för en process ur grundläggande fysikaliska...

  411 kr Köp
  436 kr inkl. moms
 • Reglerteori
  Bok

  Reglerteori

  Glad, T - Ljung, L

  Reglerteorin har utvecklats snabbt de senaste årenDenna bok utgår från grundkunskaper i reglerteknik och...

  458 kr Köp
  485 kr inkl. moms
 • Reglerteknikens grunder
  Bok

  Reglerteknikens grunder

  Lennartson, Bengt

  Boken förmedlar grundläggande kunskaper i reglerteknik. De flesta kapitlen innehåller minst ett avsnitt kring...

  465 kr Köp
  493 kr inkl. moms
 • Analog och digital reglerteknik
  Bok

  Analog och digital reglerteknik

  Schmidtbauer, Bengt

  Typiskt för moderna reglertekniska tillämpningar är att ett digitalt, datorbaserat reglersystem styr en...

  431 kr Köp
  457 kr inkl. moms
 • Analog och digital reglerteknik
  Bok

  Analog och digital reglerteknik

  Lennartson, B - Thomas, B

  Denna bok innehåller övningsuppgifter som motsvarar innehållet i boken Analog och digital reglerteknik av...

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • System och modell
  Bok

  System och modell

  Gustafsson, L - Lanshammar, H - Sandblad, B

  Denna bok behandlar inledningsvis, med ett mångfald exempel, den begreppsapparat som systemanalysen utgår...

  324 kr Köp
  343 kr inkl. moms
 • Leif G Gustafsson

  Författare

  Leif G Gustafsson

  Leif Gustafsson arbetar med praktisk systemanalys vid Uppsala...

 • Håkan Lanshammar

  Författare

  Håkan Lanshammar

  Håkan Lanshammar arbetar med praktisk systemanalys vid...

 • Bengt Schmidtbauer

  Författare

  Bengt Schmidtbauer

  Bengt Schmidtbauer har mångårig erfarenhet av reglertekniskt arbete både i industriella miljöer och inom...

 • Bertil Thomas

  Författare

  Bertil Thomas

  Bertil Thomas är universitetslektor och forskar om reglerteknik och intelligenta system på Chalmers i...

 • Bengt Lennartson

  Författare

  Bengt Lennartson

  Bengt Lennartson är professor vid instutitionen för signaler och system vid Chalmers Tekniska...

 • Krister Forsman

  Författare

  Krister Forsman

  KRISTER FORSMAN är doktor i reglerteknik med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Han har mångårig...

 • Tore Hägglund

  Författare

  Tore Hägglund

  Tore Hägglund är professor i reglerteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Han har tidigare varit anställd hos...

 • Bengt Sandblad

  Författare

  Bengt Sandblad

  Bengt Sandblad är teknologie doktor och professor emeritus i människa–datorinteraktion med lång erfarenhet av...

 • Jacob Roll

  Författare

  Jacob Roll

  Jacob Roll har många års erfarenhet som en internationellt verksam forskare och som lärare i modellbygge och...

 • Lennart Ljung

  Författare

  Lennart Ljung

  Lennart Ljung är professor vid Linköpings Tekniska Högskola. Han har många års erfarenhet som internationellt...

 • Torkel Glad

  Författare

  Torkel Glad

  Torkel Glad är professor vid Linköpings Tekniska Högskola. Han har många års erfarenhet som internationellt...

Visa fler resultat

Original text