Kompetensutv

Medicin / Psykiatri

Sortera på
 • Kidnappad hjärna
  Bok

  Kidnappad hjärna

  Agerberg, Miki

  Alla vet att missbruk och beroende av alkohol, narkotika och tobak är stora folkhälsoproblem. Betydligt...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Den rättspsykiatriska vården
  Bok

  Den rättspsykiatriska vården

  Strand, S - Holmberg, G

  Knutby, NK, Gamla stan och Varberg är några av de platser som har varit föremål för massmedias och...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Akutpsykiatri
  Bok

  Akutpsykiatri

  Brenner, Erik m.fl. (red.)

  Akuta psykiatriska sjukdomstillstånd har blivit allt mer uppmärksammade liksom vikten av ett adekvat...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Beroendemedicin
  Bok

  Beroendemedicin

  Franck J - Nylander, I (red.)

  Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av...

  455 kr Köp
  482 kr inkl. moms
 • Psykiatri för primärvården
  Bok

  Psykiatri för primärvården

  Eklundh, Thomas

  Psykisk sjukdom utgör en stor del av all sjukdom. Så är det i Sverige och så är det i hela världen. Den finns...

  331 kr Köp
  351 kr inkl. moms
 • Psykosomatik i teori och praktik
  Bok

  Psykosomatik i teori och praktik

  Osika, Walter (red.)

  De senaste decennierna har det skett betydande framsteg i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar, inte minst...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Deprimerade och självmordsnära tonåringar
  Bok

  Deprimerade och självmordsnära tonåringar

  Brent, David A. m.fl.

  Tonårsdepression är ett utbrett och allvarligt problem som innebär en oerhörd utmaning för all personal. Den...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv
  Bok

  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv

  Thernlund, Gunilla (red.)

  Boken är skriven av erfarna kliniker och forskare och ger aktuell kunskap om ADHD och...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma
  Bok

  Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma

  Beskow, Jan m.fl.

  Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt,...

  258 kr Köp
  273 kr inkl. moms
 • Beteendeaktivering vid depression
  Bok

  Beteendeaktivering vid depression

  Martell, Christopher R. m.fl.

  ”Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör!” Detta är en av grundprinciperna i Beteendeaktivering...

  294 kr Köp
  312 kr inkl. moms
 • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  Bok

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

  von Knorring, Anne-Liis

  Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosociala svårigheter bland barn och ungdomar har under de...

  377 kr Köp
  400 kr inkl. moms
 • Personlighetsstörningar - svårigheter och möjligheter
  Bok

  Personlighetsstörningar - svårigheter och möjligheter

  Zethelius, Åse

  Minst en av tio människor lider av någon typ av personlighetsstörning. Störningen medför ett stort lidande...

  347 kr Köp
  368 kr inkl. moms
 • Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster
  Bok

  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster

  Sonnby-Borgström, Marianne

  Människan är biologiskt förberedd för social interaktion och vi formas i hög grad av de speciella sociala...

  343 kr Köp
  364 kr inkl. moms
 • EMDR i klinisk praktik
  Bok

  EMDR i klinisk praktik

  Royle, L - Kerr, C

  EMDR är en evidensbaserad metod för att behandla PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Emellertid kan EMDR...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Den suicidnära patienten
  Bok

  Den suicidnära patienten

  Runeson, Bo m.fl.

  Suicidtankar är inte ovanligt hos människor som har personliga problem eller psykiska besvär. Risken för...

  307 kr Köp
  325 kr inkl. moms
 • Autismspektrum
  Bok

  Autismspektrum

  Wing, Lorna

  Tyngdpunkten i boken ligger på praktiskt tillämpbara kunskaper och strategier som kan underlätta...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Psykiatrisk diagnostik
  Bok

  Psykiatrisk diagnostik

  Adler, Mats

  Diagnostik har fått en allt större betydelse för psykiatrin. Diagnosen vägleder valet av behandling och...

  415 kr Köp
  440 kr inkl. moms
 • Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser
  Bok

  Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

  Wirbing, P - Borg, S (red.)

  Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser är en handbok om integrerad behandling och case management vid...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Barn- och ungdomspsykiatri
  Bok

  Barn- och ungdomspsykiatri

  Hertz, Søren

  Varför är det en saxofonist som omslagsbild på en bok i barn- och ungdomspsykiatri? Eller var det flickans...

  431 kr Köp
  457 kr inkl. moms
 • Sektsjuka
  Bok

  Sektsjuka

  Järvå, Håkan (red.)

  SEKTSJUKA - Bakgrund - uppbrott - behandling är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt
  Bok

  Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt

  Edlund, K - Ghaderi, A (red.)

  Fetma och övervikt är ett eskalerande folkhälsoproblem. Samtidigt är hetsätningsproblematik relativt vanlig...

  435 kr Köp
  461 kr inkl. moms
 • Att möta flyktingar
  Bok

  Att möta flyktingar

  Angel, B - Hjern, A

  Boken ger grundläggande kunskaper om flyktingars livsvillkor i ursprungslandet och i exilen. Den tar upp...

  399 kr Köp
  423 kr inkl. moms
 • Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
  Bok

  Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

  Svedin, C-G – Banck, L (red.)

  Vi hoppas att den här boken ska sprida kunskap och därmed öka beredskapen hos alla, som i sin verksamhet,...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Självmord och självmordsprevention
  Bok

  Självmord och självmordsprevention

  Beskow, Jan (red.)

  Suicidprevention är en praktisk folkhälsouppgift. Den bygger framför allt på suicidologi, den...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text