Kompetensutv

Medicin / Psykiatri

Sortera på
 • Akutpsykiatri
  Bok

  Akutpsykiatri

  Brenner, Erik m.fl. (red.)

  Akuta psykiatriska sjukdomstillstånd har blivit allt mer uppmärksammade liksom vikten av ett adekvat...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Människor med tvångstankar
  Bok

  Människor med tvångstankar

  Skoog, Gunnar

  
De flesta av oss har väl någon gång drabbats av tvivel på om spisen är avstängd eller om dörren är låst....

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Beroendemedicin
  Bok

  Beroendemedicin

  Franck J - Nylander, I (red.)

  Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av...

  454 kr Köp
  481 kr inkl. moms
 • Psykiatri för primärvården
  Bok

  Psykiatri för primärvården

  Eklundh, Thomas

  Psykisk sjukdom utgör en stor del av all sjukdom. Så är det i Sverige och så är det i hela världen. Den finns...

  328 kr Köp
  348 kr inkl. moms
 • Psykosomatik i teori och praktik
  Bok

  Psykosomatik i teori och praktik

  Osika, Walter (red.)

  De senaste decennierna har det skett betydande framsteg i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar, inte minst...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Deprimerade och självmordsnära tonåringar
  Bok

  Deprimerade och självmordsnära tonåringar

  Brent, David A. m.fl.

  Tonårsdepression är ett utbrett och allvarligt problem som innebär en oerhörd utmaning för all personal. Den...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv
  Bok

  ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv

  Thernlund, Gunilla (red.)

  Boken är skriven av erfarna kliniker och forskare och ger aktuell kunskap om ADHD och...

  385 kr Köp
  408 kr inkl. moms
 • Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma
  Bok

  Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma

  Beskow, Jan m.fl.

  Denna bok förändrar radikalt synen på suicidalitet. Att tänka på självmord är normalt och ofta nyttigt,...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Beteendeaktivering vid depression
  Bok

  Beteendeaktivering vid depression

  Martell, Christopher R. m.fl.

  ”Man kan ändra hur man mår genom att ändra hur man gör!” Detta är en av grundprinciperna i Beteendeaktivering...

  291 kr Köp
  308 kr inkl. moms
 • Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
  Bok

  Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

  von Knorring, Anne-Liis

  Inlärningssvårigheter, beteendeproblem och psykosociala svårigheter bland barn och ungdomar har under de...

  377 kr Köp
  400 kr inkl. moms
 • Personlighetsstörningar - svårigheter och möjligheter
  Bok

  Personlighetsstörningar - svårigheter och möjligheter

  Zethelius, Åse

  Minst en av tio människor lider av någon typ av personlighetsstörning. Störningen medför ett stort lidande...

  344 kr Köp
  365 kr inkl. moms
 • Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster
  Bok

  Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster

  Sonnby-Borgström, Marianne

  Människan är biologiskt förberedd för social interaktion och vi formas i hög grad av de speciella sociala...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • EMDR i klinisk praktik
  Bok

  EMDR i klinisk praktik

  Royle, L - Kerr, C

  EMDR är en evidensbaserad metod för att behandla PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Emellertid kan EMDR...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Den suicidnära patienten
  Bok

  Den suicidnära patienten

  Runeson, Bo m.fl.

  Suicidtankar är inte ovanligt hos människor som har personliga problem eller psykiska besvär. Risken för...

  304 kr Köp
  322 kr inkl. moms
 • Autismspektrum
  Bok

  Autismspektrum

  Wing, Lorna

  Tyngdpunkten i boken ligger på praktiskt tillämpbara kunskaper och strategier som kan underlätta...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Vem var det du sa var normal?
  Bok

  Vem var det du sa var normal?

  Bejerot, Susanne

  Boken ger en allmän orientering i psykiatri och kan användas som introduktion för många yrkesgrupper. Lämplig...

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Psykiatrisk diagnostik
  Bok

  Psykiatrisk diagnostik

  Adler, Mats

  Diagnostik har fått en allt större betydelse för psykiatrin. Diagnosen vägleder valet av behandling och...

  414 kr Köp
  439 kr inkl. moms
 • Kognitiv medicin
  Bok

  Kognitiv medicin

  Wahlund, Lars-Olof m.fl. (red.)

  Med människans kognition menas hennes förmåga att varsebli, tänka logiskt, tolka, fatta beslut, minnas och...

  558 kr Köp
  591 kr inkl. moms
 • Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser
  Bok

  Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser

  Wirbing, P - Borg, S (red.)

  Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser är en handbok om integrerad behandling och case management vid...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Barn- och ungdomspsykiatri
  Bok

  Barn- och ungdomspsykiatri

  Hertz, Søren

  Varför är det en saxofonist som omslagsbild på en bok i barn- och ungdomspsykiatri? Eller var det flickans...

  430 kr Köp
  456 kr inkl. moms
 • Sektsjuka
  Bok

  Sektsjuka

  Järvå, Håkan (red.)

  SEKTSJUKA - Bakgrund - uppbrott - behandling är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Den rättspsykiatriska vården
  Bok

  Den rättspsykiatriska vården

  Strand, Susanne m.fl.

  Falun, Åkeshov, Knutby, Gamla Stan, NK, Arvika, Norrahammar är namnen på några av de platser som har varit...

  321 kr Köp
  340 kr inkl. moms
 • Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt
  Bok

  Kognitiv beteendeterapi vid hetsätningsstörning och övervikt

  Edlund, K - Ghaderi, A (red.)

  Fetma och övervikt är ett eskalerande folkhälsoproblem. Samtidigt är hetsätningsproblematik relativt vanlig...

  435 kr Köp
  461 kr inkl. moms
 • Suicidalitetens språk
  Bok

  Suicidalitetens språk

  Beskow, Jan m.fl.

  De senaste decennierna har man försökt förstå hur den suicidala människan själv känner, tänker och formar...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text