Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Pediatrik

Sortera på
 • Ungdomar, sexualitet och relationer
  Bok

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  Häggström-Nordin, E - Magnusson, C (red.)

  I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Barn med särskilda behov
  Bok

  Barn med särskilda behov

  Hallberg, U - Hallberg, L

  Att som barn födas med, eller tidigt i livet drabbas av, en funktionsnedsättning (fysisk, neuropsykiatrisk...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Stress hos barn och ungdom
  Bok

  Stress hos barn och ungdom

  Mörelius, Evalotte

  Barndomen formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress. Ju tidigare tecken på stress...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Ungdomars hälsa
  Ungdomars hälsa
  Bok + Digital produkt

  Ungdomars hälsa

  Berg Kelly, Kristina m.fl.

  I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
  Bok

  Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

  Bramhagen, A-C - Carlsson, A (red.)

  Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar....

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Barn möter vården
  Bok

  Barn möter vården

  Rindstedt, Camilla

  Denna bok handlar om barn i vården. Den presenterar forskning om barns röster i vårdsammanhang och om barns...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Omvårdnad av det nyfödda barnet
  Bok

  Omvårdnad av det nyfödda barnet

  Lundqvist, Pia (red.)

  I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka barnet ofta omfattande och rymmer...

  421 kr Köp
  446 kr inkl. moms
 • Familjecentrerad neonatalvård
  Bok

  Familjecentrerad neonatalvård

  Jackson, K - Wigert, H (red.)

  Föräldraskapet är förknippat med förväntningar och drömmar om hur det lilla barnet såväl som föräldraskapet...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
  Bok

  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  Clausson, E K. - Morberg, S (red.)

  Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Barn med funktionsnedsättning
  Bok

  Barn med funktionsnedsättning

  Lagerkvist, B - Lindgren, C (red.)

  Sånär vart tionde barn i vårt land har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras vardag....

  472 kr Köp
  500 kr inkl. moms
 • Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
  Bok

  Pediatrisk vård och specifik omvårdnad

  Månsson, M E:son - Enskär, K (red.)

  Boken beskriver både generell och specifik omvårdnad inom pediatrisk vård. Den generella omvårdnaden omfattar...

  434 kr Köp
  460 kr inkl. moms
 • Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
  Bok

  Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

  Svedin, C-G – Banck, L (red.)

  Vi hoppas att den här boken ska sprida kunskap och därmed öka beredskapen hos alla, som i sin verksamhet,...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Smärta hos barn och ungdomar
  Bok

  Smärta hos barn och ungdomar

  Olsson, G L - Jylli, L (red.)

  Bristande kunskap kan leda till att barns smärta inte behandlas adekvat. Ett allt ökande intresse för...

  439 kr Köp
  465 kr inkl. moms
 • Pia Jakobsson Kruse

  Författare

  Pia Jakobsson Kruse

  Pia Jakobsson Kruse, specialist i gynekologi och obstetrik och medicinskt ansvarig överläkare på...

 • Hanne Aagaard

  Författare

  Hanne Aagaard

  Hanne Aagaard, sjuksköterska, filosofie doktor. Utbildad som NIDCAPprofessionell. Adjunkt/assisterande...

 • Birgitta Lindberg

  Författare

  Birgitta Lindberg

  Birgitta Lindberg är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska och fil.dr. Hon...

 • Ylva Thernström Blomqvist

  Författare

  Ylva Thernström Blomqvist

  Ylva Thernström Blomqvist, leg. specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom samt med. dr. Arbetar som...

 • Camilla Rindstedt

  Författare

  Camilla Rindstedt

  Camilla Rindstedt är forskare och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms...

 • Svenny Kopp

  Författare

  Svenny Kopp

  Svenny Kopp, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, medicine doktor, Göteborgs universitet. Har skrivit...

 • Berit Støre Brinchmann

  Författare

  Berit Støre Brinchmann

  Berit Støre Brinchmann är sjuksköterska och filosofie doktor vid den medicinska fakulteten,...

 • Anna Axelin

  Författare

  Anna Axelin

  Anna Axelin, leg. sjuksköterska och doktor i vårdvetenskap, Åbo universitet, Finland, och University of...

 • Veronica Berggren

  Författare

  Veronica Berggren

  Veronica Berggren, leg. specialistsjuksköterska inom barn och ungdom. Adjungerad klinisk adjunkt vid...

 • Ann-Sofi Ingman

  Författare

  Ann-Sofi Ingman

  Ann-Sofi Ingman, leg. specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, NIDCAP-tränare vid Karolinska NIDCAP...

 • Catrin Månsson

  Författare

  Catrin Månsson

  Catrin Månsson, leg. specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom. Arbetar som sektionsledare vid...

Visa fler resultat

Original text