Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Pediatrik

Sortera på
 • Ungdomar, sexualitet och relationer
  Bok

  Ungdomar, sexualitet och relationer

  Häggström-Nordin, E - Magnusson, C (red.)

  I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet. Dessutom har vi...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Barn med särskilda behov
  Bok

  Barn med särskilda behov

  Hallberg, U - Hallberg, L

  Att som barn födas med, eller tidigt i livet drabbas av, en funktionsnedsättning (fysisk, neuropsykiatrisk...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Stress hos barn och ungdom
  Bok

  Stress hos barn och ungdom

  Mörelius, Evalotte

  Barndomen formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress. Ju tidigare tecken på stress...

  258 kr Köp
  273 kr inkl. moms
 • Ungdomars hälsa
  Ungdomars hälsa
  Bok + Digital produkt

  Ungdomars hälsa

  Berg Kelly, Kristina m.fl.

  I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan...

  337 kr Köp
  357 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
  Bok

  Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar

  Bramhagen, A-C - Carlsson, A (red.)

  Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar kräver att flera olika professioner samverkar....

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Barn möter vården
  Bok

  Barn möter vården

  Rindstedt, Camilla

  Denna bok handlar om barn i vården. Den presenterar forskning om barns röster i vårdsammanhang och om barns...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Omvårdnad av det nyfödda barnet
  Bok

  Omvårdnad av det nyfödda barnet

  Lundqvist, Pia (red.)

  I modern neonatalvård är vårdinsatserna för det underburna eller sjuka barnet ofta omfattande och rymmer...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Familjecentrerad neonatalvård
  Bok

  Familjecentrerad neonatalvård

  Jackson, K - Wigert, H (red.)

  Föräldraskapet är förknippat med förväntningar och drömmar om hur det lilla barnet såväl som föräldraskapet...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Skolsköterskans hälsofrämjande arbete
  Bok

  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete

  Clausson, E K. - Morberg, S (red.)

  Sedan lång tid tillbaka har skolsköterskan en central roll när det gäller att främja skolbarns hälsa då...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Barn med funktionsnedsättning
  Bok

  Barn med funktionsnedsättning

  Lagerkvist, B - Lindgren, C (red.)

  Sånär vart tionde barn i vårt land har någon form av funktionsnedsättning som påverkar deras vardag....

  476 kr Köp
  505 kr inkl. moms
 • Pediatrisk vård och specifik omvårdnad
  Bok

  Pediatrisk vård och specifik omvårdnad

  Månsson, M E:son - Enskär, K (red.)

  Boken beskriver både generell och specifik omvårdnad inom pediatrisk vård. Den generella omvårdnaden omfattar...

  434 kr Köp
  460 kr inkl. moms
 • Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar
  Bok

  Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

  Svedin, C-G – Banck, L (red.)

  Vi hoppas att den här boken ska sprida kunskap och därmed öka beredskapen hos alla, som i sin verksamhet,...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Smärta hos barn och ungdomar
  Bok

  Smärta hos barn och ungdomar

  Olsson, G L - Jylli, L (red.)

  Bristande kunskap kan leda till att barns smärta inte behandlas adekvat. Ett allt ökande intresse för...

  444 kr Köp
  471 kr inkl. moms
 • Eva Elmerstig

  Författare

  Eva Elmerstig

  Eva Elmerstig, är barnmorska, sexolog, med.dr, universitetslektor i sexologi vid Fakulteten för hälsa och...

 • Magdalena Mattebo

  Författare

  Magdalena Mattebo

  Magdalena Mattebo är barnmorska och med.dr. Hon är verksam som lektor vid barnmorskeprogrammet på Akademin...

 • Monica Ideström

  Författare

  Monica Ideström

  Monica Ideström är med.dr och utredare på Enheten för hälsa och sexualitet vid Folkhälsomyndigheten. Enheten...

 • Mina Gäredal

  Författare

  Mina Gäredal

  Mina Gäredal är civilingenjör i molekylär bioteknik och kandidat i genusvetenskap. Mina har under tio år...

 • Camilla Rindstedt

  Författare

  Camilla Rindstedt

  Camilla Rindstedt är forskare och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms...

 • Mona Norén Benckert

  Författare

  Mona Norén Benckert

  Mona Norén Bencket, sjukgymnast, barn- och ungdomskliniken, centrallasarettet, Västerås. Arbetar med...

 • Eva Haker

  Författare

  Eva Haker

  Eva Haker, med. dr, sjukgymnast, Institutionen för Sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Huddinge....

 • Eva Kokinsky

  Författare

  Eva Kokinsky

  Eva Kokinsky, med. dr, överläkare, Anestesi-IVA, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg....

 • Bo Magnusson

  Författare

  Bo Magnusson

  Bo Magnusson, biträdande överläkare, Barnreumatologen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset,...

 • Eeva-Liisa Maunuksela

  Författare

  Eeva-Liisa Maunuksela

  Eeva-Liisa Maunuksela, docent, anestesiöverläkare, ögonsjukhuset, HUCS, Helsingfors. Har en rikhaltig...

 • Patricia A. McGrath

  Författare

  Patricia A. McGrath

  Patricia A McGrath, PhD, Scientific Director, Pain Innovations Inc. and Professor of Pediatrics, the...

Visa fler resultat

Original text