Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Pedagogik - allmänt

Sortera på
 • Interkulturell religionsdidaktik
  Bok

  Interkulturell religionsdidaktik

  Franck, O lof m.fl. (red.)

  I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell...

  368 kr Köp
  390 kr inkl. moms
 • Etiskt ledarskap
  Bok

  Etiskt ledarskap

  Cronqvist, Marita

  Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Relationellt lärarskap
  Bok

  Relationellt lärarskap

  Ljungblad, A L

  Läraryrkets relationella dimensioner är något som hittills haft en undanskymd roll inom lärarutbildningen....

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Academic Teaching
  Bok

  Academic Teaching

  Elmgren, M - Henriksson, A-S

  Academic teaching is a comprehensive, research-based textbook on teaching and learning in higher education....

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Medborgerlig bildning
  Bok

  Medborgerlig bildning

  Bohlin, Henrik

  Varför studerar man på högskola? Det sägs ofta att utbildning är ett sätt att bli anställningsbar och få ett...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik
  Bok

  Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

  Dahlbeck, P - Nilsson, K

  Den här boken handlar om att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom olika exempel från sina...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lekande rätt
  Bok

  Lekande rätt

  Davidsson, Fanny

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i skolan
  Bok

  Motiverande samtal i skolan

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Øksnes, M Sundsdal, E

  I Lärande presenterar nordiska forskare på förskoleområdet ny kunskap om barns lärande. Artiklarna i denna...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Ungdomsgrupper i teori och praktik
  Bok

  Ungdomsgrupper i teori och praktik

  Lalander, P - Johansson, T

  Boken ger kunskaper om ungdomars uppväxt- och livsvillkor i vår samtidskultur. Social omvandling och nya...

  323 kr Köp
  342 kr inkl. moms
 • Barns övergångar
  Bok

  Barns övergångar

  Lillvist, A - Wilder, J

  En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Maktens skepnader och effekter
  Bok

  Maktens skepnader och effekter

  Axelsson, T - Qvarsebo, J

  Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Barn av vår tid
  Bok

  Barn av vår tid

  Westerlund, Jenny

  Ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan. I den här boken får läsaren ett...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Förskolepedagogik från A till Ö
  Bok

  Förskolepedagogik från A till Ö

  Smidt, Sandra

  I den här boken definieras och analyseras betydelsen av en rad aktuella och klassiska grundidéer om barns...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Hitta rätt
  Bok

  Hitta rätt

  Greene, R W

  Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Pedagogik för förändring
  Bok

  Pedagogik för förändring

  Bergstedt, B - Herbert, A

  Historiskt har pedagogik betraktats som en viktig förutsättning för kunskap och samhälle. Pedagogiska...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Vänskap
  Bok

  Vänskap

  Øksnes, M - Greve, A

  Barns vänskap har på senare år varit föremål för ökad internationell forskningsmässig...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Barn med utmanande beteende
  Bok

  Barn med utmanande beteende

  Olsson, B-I - Olsson, K

  Som lärare i förskola eller skola kommer man ofta i kontakt med barn som har svårt att hantera sina känslor...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Tolkning, förståelse, vetande
  Bok

  Tolkning, förståelse, vetande

  Ödman, Per-Johan

  Några få böcker läses och uppskattas av flera generationer och får epitetet »något av en...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Lärande och lärandeteorier
  Bok

  Lärande och lärandeteorier

  Jensen, Mikael

  Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Praktiknära forskning
  Bok

  Praktiknära forskning

  Björklund, E - Gustavsson, C (red.)

  Praktiknära forskning fokuserar på lärarens betydelse för yngre barns lärande. Författarna beskriver i boken...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Inlärning och omvärldsuppfattning
  Bok

  Inlärning och omvärldsuppfattning

  Marton, Ference m.fl.

  Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Freire
  Bok

  Freire

  Smidt Sandra

  Denna bok erbjuder en lättillgänglig introduktion till Paulo Freire som gjort sig känd för att utmana...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
Visa fler resultat