Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Pedagogik - allmänt

Sortera på
 • Pedagogikens idéhistoria
  Pedagogikens idéhistoria
  Bok + Digital produkt

  Pedagogikens idéhistoria

  Burman, Anders

  Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­­idéerna och bildningsidealen från antikens...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Utbildningshistoria
  Utbildningshistoria
  Bok + Digital produkt

  Utbildningshistoria

  Larsson, E - Westberg, J

  Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring...

  422 kr Köp
  447 kr inkl. moms
 • Handbok i uppsatsskrivande
  Bok

  Handbok i uppsatsskrivande

  Jacobsson, K - Skansholm, A

  Den akademiska uppsatsen, eller examensarbetet, utgör avslutningen på en akademisk utbildning. Uppsatsen...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Naturligt lärande
  Bok

  Naturligt lärande

  Shcillhab, T - Lindvall, B

  Människor är födda till att lära. Det sker helt naturligt. När vi lyssnar efter näktergalen, och...

  150 kr Köp
  159 kr inkl. moms
 • Erkännandets pedagogik
  Bok

  Erkännandets pedagogik

  Mattsson, Matts (red.)

  Sju före detta lärarutbildare har skrivit en kollektiv biografi. De reflekterar över lärarprofessionen,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att redan vara motiverad
  Bok

  Att redan vara motiverad

  Jerkeby, Stefan

  Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Motstånd
  Bok

  Motstånd

  Øksnes, M - Samuelsson, M

  Barns motstånd har internationellt under lång tid varit ett viktigt pedagogiskt forskningsområde. Under...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • R'app'artyg och spekt'app'el
  Bok

  R'app'artyg och spekt'app'el

  Hardersen, Barbro

  Denna grundläggande bok handlar om hur och varför digital kompetens bör få mer plats i förskolan. En bred...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Interkulturell religionsdidaktik
  Bok

  Interkulturell religionsdidaktik

  Franck, O lof m.fl. (red.)

  I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Relationellt lärarskap
  Bok

  Relationellt lärarskap

  Ljungblad, A L

  Läraryrkets relationella dimensioner är något som hittills haft en undanskymd roll inom lärarutbildningen....

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Etiskt ledarskap
  Bok

  Etiskt ledarskap

  Cronqvist, Marita

  Den moraliska dimensionen är alltid närvarande när man undervisar barn och elever, men den är ofta outtalad...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Academic Teaching
  Bok

  Academic Teaching

  Elmgren, M - Henriksson, A-S

  Academic teaching is a comprehensive, research-based textbook on teaching and learning in higher education....

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik
  Bok

  Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik

  Dahlbeck, P - Nilsson, K

  Den här boken handlar om att arbeta med naturvetenskap och teknik i förskolan. Genom olika exempel från sina...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Medborgerlig bildning
  Bok

  Medborgerlig bildning

  Bohlin, Henrik

  Varför studerar man på högskola? Det sägs ofta att utbildning är ett sätt att bli anställningsbar och få ett...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Lekande rätt
  Bok

  Lekande rätt

  Davidsson, Fanny

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Motiverande samtal i skolan
  Bok

  Motiverande samtal i skolan

  Rollnick, Stephen m.fl.

  Relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet. Det har tagit tid men nu intresserar sig allt fler...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Øksnes, M Sundsdal, E

  I Lärande presenterar nordiska forskare på förskoleområdet ny kunskap om barns lärande. Artiklarna i denna...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Introduktion till kritiska åldersstudier
  Bok

  Introduktion till kritiska åldersstudier

  Krekula, C - Johansson, B (red.)

  Ålderskategorier som barn, ungdom, vuxna och äldre har varit forskningsfält under en längre tid. Men...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Ungdomsgrupper i teori och praktik
  Bok

  Ungdomsgrupper i teori och praktik

  Lalander, P - Johansson, T

  Boken ger kunskaper om ungdomars uppväxt- och livsvillkor i vår samtidskultur. Social omvandling och nya...

  323 kr Köp
  342 kr inkl. moms
 • Barns övergångar
  Bok

  Barns övergångar

  Lillvist, A - Wilder, J

  En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Maktens skepnader och effekter
  Bok

  Maktens skepnader och effekter

  Axelsson, T - Qvarsebo, J

  Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Barn av vår tid
  Bok

  Barn av vår tid

  Westerlund, Jenny

  Ett nytt sätt att förstå och möta barn med problemskapande beteende i skolan. I den här boken får läsaren ett...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Förskolepedagogik från A till Ö
  Bok

  Förskolepedagogik från A till Ö

  Smidt, Sandra

  I den här boken definieras och analyseras betydelsen av en rad aktuella och klassiska grundidéer om barns...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Hitta rätt
  Bok

  Hitta rätt

  Greene, R W

  Hitta rätt är en uppföljare till de banbrytande böckerna Explosiva barn och Vilse i skolan. I den här...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text