Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Organisation och ledarskap

Sortera på
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Att skriva texter i vården
  Bok

  Att skriva texter i vården

  Legl, Elisabeth

  Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Team i vård, behandling och omsorg
  Bok

  Team i vård, behandling och omsorg

  Berlin, J - Sandberg, H (red.)

  Team är populära, inte minst inom vård, behandling och omsorg. Trots att det börjar bli en väl etablerad...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Hälso- och sjukvårdsrätt
  Bok

  Hälso- och sjukvårdsrätt

  Rönnberg, Lena

  Denna bok behandlar översiktligt den rättsliga regleringen av dagens hälso- och sjukvård. De centrala...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Coachande ledarskap
  Bok

  Coachande ledarskap

  Hilmarsson, Hilmar Thór

  Coachande ledarskap erbjuder konkreta verktyg och metoder som hjälper ledare att hantera vardagens...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Jämlik vård
  Bok

  Jämlik vård

  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth m.fl. (red.)

  Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad
  Bok

  Samvetsstress och utmattningssyndrom inom omvårdnad

  Todaro-Franceschi, Vidette

  Samvetsstress kan drabba sjuksköterskor och deras kollegor oavsett vårdmiljö och det har blivit ett problem...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Psykologi för sjuksköterskor
  Psykologi för sjuksköterskor
  Bok + Digital produkt

  Psykologi för sjuksköterskor

  Wiklund Gustin, Lena

  Psykologi för sjuksköterskor är en bok som introducerar psykologiska teorier och begrepp som har relevans för...

  426 kr Köp
  452 kr inkl. moms
 • Ledarskap inom vård och omsorg
  Bok

  Ledarskap inom vård och omsorg

  Lundin, K - Sandström, B

  Modern ledarkompetens inom vård och omsorg är lika viktig som den professionella kompetensen. Det här är en...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Optimerat ledarskap för vårdpersonal
  Bok

  Optimerat ledarskap för vårdpersonal

  Hallgren, O - Norrby, K

  Att känna sig själv i sitt ledarskap är en utmaning. Optimerat ledarskap för vårdpersonal presenterar ”den...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Reflektion i lärande och vård
  Bok

  Reflektion i lärande och vård

  Berglund, M - Ekebergh, M (red.)

  Förmågan att reflektera spelar en central roll i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är därför viktigt att...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Vårdmiljöns betydelse
  Bok

  Vårdmiljöns betydelse

  Wijk, Helle (red.)

  Vårdmiljöforskning genomgår en expansiv utveckling och är i fokus inom vård och arkitektur. Denna bok gör...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Vårdledarskap
  Bok

  Vårdledarskap

  Rosengren, Kristina

  En komplex och föränderlig vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och ledningsstrukturer som arbetar...

  362 kr Köp
  384 kr inkl. moms
 • Nya VIPS-boken
  Bok

  Nya VIPS-boken

  Ehnfors, Margareta m.fl.

  VIPS är en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. VIPS-modellen...

  325 kr Köp
  345 kr inkl. moms
 • Lean
  Bok

  Lean

  Sörqvist, Lars

  Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom...

  362 kr Köp
  384 kr inkl. moms
 • Medicinsk juridik
  Bok

  Medicinsk juridik

  Adler, Hans

  Frågor kring medicinsk juridik är vanliga inom hälso- och sjukvården. Det är därför mycket viktigt för hälso-...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad
  Bok

  Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad

  Sherwood, G - Barnsteiner, J (red.)

  År 2005 startade initiativet Quality and Safety Education for Nurses (QSEN), se även www.qsen.org, med...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Kommunikation på arbetsplatsen
  Bok

  Kommunikation på arbetsplatsen

  Engquist, Anders

  Kommunikation på arbetsplatsen – Chefen, medarbetaren, gruppen ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Omvårdnad på avancerad nivå
  Omvårdnad på avancerad nivå
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad på avancerad nivå

  Edberg, Anna-Karin m.fl. (red.)

  Denna bok och webb är den efterfrågade och fristående fortsättningen på Omvårdnadens grunder. Redan före sin...

  450 kr Köp
  477 kr inkl. moms
 • Förändringsarbete i hälso- och sjukvård
  Bok

  Förändringsarbete i hälso- och sjukvård

  Carlström, Eric

  En av våra största utmaningar är att förändra stora offentliga verksamheter med långa traditioner och starka...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Kvalitet från behov till användning
  Bok

  Kvalitet från behov till användning

  Bergman, B - Klefsjö, B

  I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, Produktionskvalitet,...

  488 kr Köp
  517 kr inkl. moms
 • Hot och våld på jobbet
  Bok

  Hot och våld på jobbet

  Bauer, M - Kristiansson, M

  Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga. En arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Effektiv kommunikation för säkrare vård
  Bok

  Effektiv kommunikation för säkrare vård

  Sharp, Lena

  Detta är en praktisk handbok där metoder för effektiv kommunikation beskrivs och diskuteras. Boken...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Hälsoekonomi
  Bok

  Hälsoekonomi

  Ferraz-Nunes, J - Karlberg, I

  Denna bok utkommer nu med en andra, utvidgad upplaga. Liksom tidigare är målet att ge kunskap om hur...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text