Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Onkologi och palliativ vård

Sortera på
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Att möta döden
  Bok

  Att möta döden

  Johansson, Åsa m.fl.

  Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Palliativ vård
  Bok

  Palliativ vård

  Andershed, Birgitta m.fl. (red.)

  Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals...

  575 kr Köp
  610 kr inkl. moms
 • Att förstå patienter med smärta
  Bok

  Att förstå patienter med smärta

  Linton, Steven James

  Smärta är ett stort problem för många människor. I Sverige finns det över 1 250 000 personer som lider av...

  312 kr Köp
  331 kr inkl. moms
 • Cancerrelaterad smärta
  Bok

  Cancerrelaterad smärta

  Strang, Peter

  Smärta är fortfarande det mest fruktade symtomet vid cancer. I dag kan man uppnå god smärtkontroll eller...

  495 kr Köp
  525 kr inkl. moms
 • Perspektiv på onkologisk vård
  Bok

  Perspektiv på onkologisk vård

  Hellbom, M - Thomé, B (red.)

  Boken bygger på utvalda områden som är angelägna inom onkologisk vård; teamarbete, patientens perspektiv,...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Strålbehandling
  Bok

  Strålbehandling

  Jan Degerfält - Ing-Marie Moegelin - Lena Sharp

  De flesta som arbetar i vården träffar patienter som strålbehandlas, men ofta är kunskaperna begränsade om...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Psykosocial cancervård
  Bok

  Psykosocial cancervård

  Carlsson, Maria (red.)

  De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är ofta lika väsentliga som de fysiska. För...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Christer Gezelius

  Författare

  Christer Gezelius

  Christer Gezelius är sjuksköterska/rättsmedicinsk assistent. Arbetar på rättsmedicinalverket rättsmedicinska...

 • Åsa Johansson

  Författare

  Åsa Johansson

  Åsa Johansson är verksam journalist och författare inriktad på kultur- och livsåskådningsfrågor. Ett...

 • Kerstin Öhrn

  Författare

  Kerstin Öhrn

  Kerstin Öhrn är leg. tandhygienist, medicine doktor PhD, docent i vårdvetenskap med inriktning munhälsa och...

 • Ing-Marie Moegelin

  Författare

  Ing-Marie Moegelin

  Ing-Marie Moegelin, arbetar som utvecklings- och utbildningsansvarig onkologisjuksköterska inom radioterapi...

 • Lena Sharp

  Författare

  Lena Sharp

  Lena Sharp är onkologisjuksköterska och medicine doktor. Hon arbetar som vårdchef vid Karolinska...

 • Maria Carlsson

  Författare

  Maria Carlsson

  Maria Carlsson är docent i vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala...

 • Lena Wettergren

  Författare

  Lena Wettergren

  Lena Wettergren är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och arbetar som akademisk ledare för...

 • Claudia Lampic

  Författare

  Claudia Lampic

  Claudia Lampic är leg. psykolog, docent i vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Uppsala...

 • Ulla Forinder

  Författare

  Ulla Forinder

  Ulla Forinder, socionom, fil.dr i socialt arbete och leg. psykoterapeut, var med och startade Rädda Barnens...

 • Bibbi Thomé

  Författare

  Bibbi Thomé

  Bibbi Thomé är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, och arbetar som universitetslektor vid...

 • Aina Johnsson

  Författare

  Aina Johnsson

  Aina Jonsson Sahlberg är auktoriserad socionom, fi l. mag. i socialt arbete, doktorand och arbetar som...

 • Jacob Engellau

  Författare

  Jacob Engellau

  Jacob Engellau är onkolog vid Skånes Onkologiska Klinik och ansvarig för strålbehandlingsverksamheten i...

 • Mats Jerkeman

  Författare

  Mats Jerkeman

  Mats Jerkeman är onkolog vid Skånes Onkologiska Klinik med särskilt ansvar för maligna lymfom och docent i...

 • Jan Degerfält

  Författare

  Jan Degerfält

  Jan Degerfält, universitetsadjunkt vid Avd. för Onkologi, Lunds universitet och har mångårig erfarenhet av...

 • Karin Bergmark

  Författare

  Karin Bergmark

  Karin Bergmark, överläkare, med. dr, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,...

Visa fler resultat

Original text