Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Onkologi och palliativ vård

Sortera på
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Att möta döden
  Bok

  Att möta döden

  Johansson, Åsa m.fl.

  Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Palliativ vård
  Bok

  Palliativ vård

  Andershed, Birgitta m.fl. (red.)

  Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals...

  569 kr Köp
  603 kr inkl. moms
 • Att förstå patienter med smärta
  Bok

  Att förstå patienter med smärta

  Linton, Steven James

  Smärta är ett stort problem för många människor. I Sverige finns det över 1 250 000 personer som lider av...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Cancerrelaterad smärta
  Bok

  Cancerrelaterad smärta

  Strang, Peter

  Smärta är fortfarande det mest fruktade symtomet vid cancer. I dag kan man uppnå god smärtkontroll eller...

  490 kr Köp
  519 kr inkl. moms
 • Perspektiv på onkologisk vård
  Bok

  Perspektiv på onkologisk vård

  Hellbom, M - Thomé, B (red.)

  Boken bygger på utvalda områden som är angelägna inom onkologisk vård; teamarbete, patientens perspektiv,...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Strålbehandling
  Bok

  Strålbehandling

  Jan Degerfält - Ing-Marie Moegelin - Lena Sharp

  De flesta som arbetar i vården träffar patienter som strålbehandlas, men ofta är kunskaperna begränsade om...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Psykosocial cancervård
  Bok

  Psykosocial cancervård

  Carlsson, Maria (red.)

  De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är ofta lika väsentliga som de fysiska. För...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • God palliativ vård (e-bok)
  Digital produkt

  God palliativ vård (e-bok)

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  123 kr
  154 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Palliativ behandling och vård
  Bok

  Palliativ behandling och vård

  Kaasa, Stein (red.)

  Boken är indelad i fyra huvudavsnitt där författarna beskriver hur obotligt sjuka patienter med kort...

  465 kr Köp
  493 kr inkl. moms
 • Jonas Sandberg

  Författare

  Jonas Sandberg

  Jonas Sandberg är sjuksköterska, med.dr i geriatrik och docent i vårdvetenskap. Jonas arbetar som lektor på...

 • Katarina Ramqvist
 • Ingrid Ackeby

  Författare

  Ingrid Ackeby

 • Jane Österlind

  Författare

  Jane Österlind

  Jane Österlind, leg. sjuksköterska, med.dr, är prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och forskare vid...

 • Inger James

  Författare

  Inger James

  Inger James är leg. sjuksköterska, vårdlärare och med.dr i omvårdnad och arbetar som universitetslektor i...

 • Peter Stoltz

  Författare

  Peter Stoltz

  Peter Stoltz är leg. sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap med inriktning omvårdnad. Peter arbetar...

 • Helena Ekegren Hällgren
 • Erik Schampi

  Författare

  Erik Schampi

 • Kerstin Witalis

  Författare

  Kerstin Witalis

 • Agneta Ohlsson

  Författare

  Agneta Ohlsson

 • Ingeborg Johnsson
 • Eva Martin

  Författare

  Eva Martin

 • Charlotte Christiernin
Visa fler resultat

Original text