Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Onkologi och palliativ vård

Sortera på
 • Att möta döden
  Bok

  Att möta döden

  Johansson, Åsa m.fl.

  Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Palliativ vård
  Bok

  Palliativ vård

  Andershed, Birgitta m.fl. (red.)

  Den här boken bygger på patientnära forskning med fokus på patienters, närståendes och vårdpersonals...

  569 kr Köp
  603 kr inkl. moms
 • Att förstå patienter med smärta
  Bok

  Att förstå patienter med smärta

  Linton, Steven James

  Smärta är ett stort problem för många människor. I Sverige finns det över 1 250 000 personer som lider av...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Cancerrelaterad smärta
  Bok

  Cancerrelaterad smärta

  Strang, Peter

  Smärta är fortfarande det mest fruktade symtomet vid cancer. I dag kan man uppnå god smärtkontroll eller...

  490 kr Köp
  519 kr inkl. moms
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  290 kr Köp
  307 kr inkl. moms
 • Perspektiv på onkologisk vård
  Bok

  Perspektiv på onkologisk vård

  Hellbom, M - Thomé, B (red.)

  Boken bygger på utvalda områden som är angelägna inom onkologisk vård; teamarbete, patientens perspektiv,...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Strålbehandling
  Bok

  Strålbehandling

  Jan Degerfält - Ing-Marie Moegelin - Lena Sharp

  De flesta som arbetar i vården träffar patienter som strålbehandlas, men ofta är kunskaperna begränsade om...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Psykosocial cancervård
  Bok

  Psykosocial cancervård

  Carlsson, Maria (red.)

  De psykologiska och sociala konsekvenserna av en cancersjukdom är ofta lika väsentliga som de fysiska. För...

  274 kr Köp
  290 kr inkl. moms
 • God palliativ vård
  Bok

  God palliativ vård

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • God palliativ vård (e-bok)
  Digital produkt

  God palliativ vård (e-bok)

  Sandman, L - Woods, S (red.)

  Under de senare åren har den palliativa vården etablerats i Sverige som en strävan att förbättra vården av...

  122 kr
  153 kr inkl. moms
 • Palliativ behandling och vård
  Bok

  Palliativ behandling och vård

  Kaasa, Stein (red.)

  Boken är indelad i fyra huvudavsnitt där författarna beskriver hur obotligt sjuka patienter med kort...

  460 kr Köp
  488 kr inkl. moms
 • De 6 S:n
  Bok

  De 6 S:n

  Ternestedt, Britt-Marie m.fl.

  Praktiskt verksamma sjuksköterskor och omvårdnadsforskare har tillsammans utvecklat De 6 S:n som stöd vid...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Åsa Johansson

  Författare

  Åsa Johansson

  Åsa Johansson är verksam journalist och författare inriktad på kultur- och livsåskådningsfrågor. Ett...

 • Stein Kaasa

  Författare

  Stein Kaasa

  Stein Kaasa, med. dr, sektionsöverläkare, professor, Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen,...

 • Christer Gezelius

  Författare

  Christer Gezelius

  Christer Gezelius är sjuksköterska/rättsmedicinsk assistent. Arbetar på rättsmedicinalverket rättsmedicinska...

 • Karin Johansson

  Författare

  Karin Johansson

  Karin Johansson, leg. sjukgymnast, doktor i medicinsk vetenskap, verksam som sjukgymnast och lymft erapeut...

 • Mef Nilbert

  Författare

  Mef Nilbert

  Mef Nilbert är överläkare och professor, verksam vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Hvidovre Hospital...

 • Else-Marie Rasmusson

  Författare

  Else-Marie Rasmusson

  Else-Marie Rasmusson, är leg. onkologisjuksköterska med kompetens inom sexologi och arbetar på Skånes...

 • Ingrid Kössler

  Författare

  Ingrid Kössler

  Ingrid Kössler är fi l. mag., master of business administration och är ordförande för...

 • Anna Johnsson

  Författare

  Anna Johnsson

  Anna Johnsson är leg. sjukgymnast, masterstudent och arbetar på Skånes Onkologiska Klinik. Hon har ett...

 • Maria Carlsson

  Författare

  Maria Carlsson

  Maria Carlsson är docent i vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala...

 • Lena Wettergren

  Författare

  Lena Wettergren

  Lena Wettergren är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och arbetar som akademisk ledare för...

 • Claudia Lampic

  Författare

  Claudia Lampic

  Claudia Lampic är leg. psykolog, docent i vårdvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Uppsala...

 • Jacob Engellau

  Författare

  Jacob Engellau

  Jacob Engellau är onkolog vid Skånes Onkologiska Klinik och ansvarig för strålbehandlingsverksamheten i...

Visa fler resultat

Original text