Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Omvårdnad och vårdvetenskap

Sortera på
 • Patientundervisning
  Bok

  Patientundervisning

  Klang Söderkvist, B - Kneck, Å (red.)

  Krav på egenvård och ett massivt informationsflöde gör att vårdpersonalens roll alltmer handlar om att stödja...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Delaktighet och patientmedverkan
  Bok

  Delaktighet och patientmedverkan

  Eldh, Ann Catrine (red.)

  Boken behandlar det för vård och omsorg centrala begreppet patientdelaktighet. Vidden av begreppet...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Personcentrerad vård i praktiken
  Bok

  Personcentrerad vård i praktiken

  Hewitt-Taylor, Jaqui

  Personcentrerad omvårdnad innebär att de som arbetar med hälso- och sjukvård växlar fokus från rutiner och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
  Bok

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Höglund-Nielsen, B - Granskär, M (red.)

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt...

  314 kr Köp
  333 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård
  Bok

  Kvalitetsarbete för bättre och säkrare vård

  Boström, Anne-Marie m.fl. (red.)

  Hur ska vården i framtiden bli säkrare och hur ska patienttillfreds­ställelsen och vårdkvaliteten öka? Boken...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Att möta familjer inom vård och omsorg
  Bok

  Att möta familjer inom vård och omsorg

  Benzein, Eva m.fl. (red.)

  Familjen är ofta det naturliga sammanhang vi människor vänder oss till vid ohälsa och sjukdom. Därför...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik
  Bok

  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik

  Wiklund Gustin, L - Bergbom, I (red.)

  En vetenskap och dess teorier byggs upp av begrepp som på olika sätt relaterar till varandra och beskriver...

  456 kr Köp
  483 kr inkl. moms
 • Kritiskt förhållningssätt
  Bok

  Kritiskt förhållningssätt

  Stenbock Hult, Bettina

  I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & medicin
  Omvårdnad & medicin
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & medicin

  Ekwall, A - Jansson, A (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  622 kr Köp
  659 kr inkl. moms
 • Omvårdnad & kirurgi
  Omvårdnad & kirurgi
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Böckerna Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi är resultatet av ett gemensamt projekt som har...

  622 kr Köp
  659 kr inkl. moms
 • Omvårdnad medicin & kirurgi - paket
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnad medicin & kirurgi - paket

  Ekwall, Anna m.fl. (red.)

  Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella publikationer inom ramen...

  1130 kr Köp
  1198 kr inkl. moms
 • Evidensbaserad omvårdnad
  Bok

  Evidensbaserad omvårdnad

  Willman, Ania m.fl.

  Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process....

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Jämlik vård
  Bok

  Jämlik vård

  Dahlborg Lyckhage, Elisabeth m.fl. (red.)

  Varför ges vården i Sverige inte på lika villkor till alla, trots goda intentioner? I boken problematiseras...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Omvårdnadsdiagnoser
  Bok

  Omvårdnadsdiagnoser

  NANDA International

  Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser som...

  473 kr Köp
  501 kr inkl. moms
 • Kliniska examinationer
  Bok

  Kliniska examinationer

  Almerud Österberg, S - Elmqvist, C (red.)

  Detta är en guide till kliniska examinationer som syftar till att du, som student, ska vara väl förberedd och...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Hälsofrämjande omvårdnad
  Bok

  Hälsofrämjande omvårdnad

  Willman, A - Gustafsson B

  Hälsofrämjande omvårdnad handlar om kunskap kring processer som leder till hälsa och avsikten är att...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar
  Bok

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar

  Gottberg, Kristina (red.)

  Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar innehåller en genomgång av omvårdnad på olika områden och perspektiv för...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial Omvårdnad & medicin
  Digital produkt

  Lärarmaterial Omvårdnad & medicin

  Ekwall, A - Jansson, A (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & medicin. Materialet är gratis och kan endast...

 • Att möta döden
  Bok

  Att möta döden

  Johansson, Åsa m.fl.

  Hur hanterar människan de existentiella utmaningar vi utsätts för vid livets slut? Hur kan vården underlätta...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Att leva med sjukdom
  Bok

  Att leva med sjukdom

  Söderberg, Siv (red.)

  Allvarlig och långvarig sjukdom hotar värdigheten och integriteten och förändrar ofta livsvillkoren radikalt...

  263 kr Köp
  279 kr inkl. moms
 • Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi
  Digital produkt

  Lärarmaterial Omvårdnad & kirurgi

  Kumlien, C - Rystedt, J (red.)

  Det här lärarmaterialet är framtaget till boken Omvårdnad & kirurgi. Materialet är gratis och kan endast...

 • Omvårdnadens grunder
  Omvårdnadens grunder
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnadens grunder

  Edberg, A-K - Wijk, H (red.)

  Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och...

  676 kr Köp
  717 kr inkl. moms
 • Medicinsk teknik
  Medicinsk teknik
  Bok + Digital produkt

  Medicinsk teknik

  Boman, L - Wikström, C

  Boken behandlar de vanligaste medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna som ligger inom sjuksköterskans...

  399 kr Köp
  423 kr inkl. moms
 • Omvårdnadens grunder
  Omvårdnadens grunder
  Bok + Digital produkt

  Omvårdnadens grunder

  Ehrenberg, A - Wallin, L (red.)

  Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och...

  474 kr Köp
  502 kr inkl. moms
Visa fler resultat