Univ & Högsk

Omvårdnad och vård / Omvårdnad och vård - övrigt

Sortera på
 • Kliniska examinationer
  Bok

  Kliniska examinationer

  Almerud Österberg, S - Elmqvist, C (red.)

  Detta är en guide till kliniska examinationer som syftar till att du, som student, ska vara väl förberedd och...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Nya perspektiv på stress
  Bok

  Nya perspektiv på stress

  Friis Andersen, M - Brinkmannn, S (red.)

  Många människor känner sig stressade och vi hör ofta talas om att stress kostar samhället och företagen stora...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Vardagsteknik och äldre personer
  Bok

  Vardagsteknik och äldre personer

  Larsson Ranada, Åsa (red.)

  Teknik påverkar äldre personers vardagsliv i stor omfattning. Men hur ser de äldre på teknikens möjligheter...

  184 kr Köp
  195 kr inkl. moms
 • Blogga tryggt
  Bok

  Blogga tryggt

  Lundälv, Jörgen

  Kommunikation och relation är två väsentliga begrepp som alla människor måste förhålla sig till. Den goda...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Medicinsk teknik
  Medicinsk teknik
  Bok + Digital produkt

  Medicinsk teknik

  Boman, L - Wikström, C

  Boken behandlar de vanligaste medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna som ligger inom sjuksköterskans...

  403 kr Köp
  427 kr inkl. moms
 • Klinisk kemi
  Bok

  Klinisk kemi

  Lund-Egloff, D - Löwbeer, C (red.)

  Vilka sjukdomstillstånd ger förhöjda respektive sänkta mätvärden för de vanligaste kliniskt kemiska...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Medicinsk teknik för sjuksköterskor
  Bok

  Medicinsk teknik för sjuksköterskor

  Björkman, E - Karlsson, K

  Denna bok tydliggör och lyfter fram, både teoretiskt och praktiskt, sjuksköterskans tekniska kunskaper och...

  432 kr Köp
  458 kr inkl. moms
 • Medicinsk juridik
  Bok

  Medicinsk juridik

  Adler, Hans

  Frågor kring medicinsk juridik är vanliga inom hälso- och sjukvården. Det är därför mycket viktigt för hälso-...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Grundläggande laboratorieteknik
  Bok

  Grundläggande laboratorieteknik

  Lundberg, Gunilla A.

  Spektrofotometri, kromatografi och elektrofores är några grundläggande laboratorievetenskapliga tekniker som...

  250 kr Köp
  265 kr inkl. moms
 • Vätskebalans genom omvårdnadsplan
  Bok

  Vätskebalans genom omvårdnadsplan

  Donnerdal, Lisa

  Vätskebalans genom omvårdnadsplan fokuserar på grundutbildade sjuksköterskors ansvars­område vad gäller vuxna...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Sexuell hälsa i vården
  Bok

  Sexuell hälsa i vården

  Sundbeck, Mats

  Sexuell hälsa är för de flesta människor mycket betydelsefullt. Sjukdomar, kirurgiska ingrepp och inte minst...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Vårdmöten
  Bok

  Vårdmöten

  Fioretos, Ingrid m.fl.

  Vårdmötet är inte bara ett möte mellan vårdpersonal och patient. Det är en komplex process där kulturella...

  191 kr Köp
  202 kr inkl. moms
 • Mikrobiologi
  Mikrobiologi
  Bok + Digital produkt

  Mikrobiologi

  Steen, M - Degré, M (red.)

  Mikrobiologi beskriver infektionssjukdomar i kroppens olika organ så som hälso- och sjukvårdspersonalen möter...

  431 kr Köp
  457 kr inkl. moms
 • Dysfagi
  Bok

  Dysfagi

  Svensson, Per

  Sväljningssvårigheter är vanliga vid en lång rad olika sjukdomstillstånd. De kan medföra risk för allvarliga...

  316 kr Köp
  335 kr inkl. moms
 • Birgitta Lindberg

  Författare

  Birgitta Lindberg

  Birgitta Lindberg är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska och fil.dr. Hon...

 • Doris Lund-Egloff

  Författare

  Doris Lund-Egloff

  Doris Lund-Egloff, Universitetsadjunkt, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk kemi...

 • Daniel Öhman

  Författare

  Daniel Öhman

  Daniel Öhman, Legitimerad läkare och civilingenjör med inriktning på biofysik. Han påbörjade 2005 arbetet med...

 • Linus Mårtensson

  Författare

  Linus Mårtensson

  Linus Mårtensson, ST-läkare i allmänmedicin, Kista vårdcentral. Han har bidragit som författare i Klinisk...

 • Martin Dahlberg

  Författare

  Martin Dahlberg

  Martin Dahlberg, Legitimerad läkare och filosofie doktor i fysikalisk kemi vid Stockholms Universitet. Han...

 • Anders Albinsson

  Författare

  Anders Albinsson

  Anders Albinsson, Specialistläkare i psykiatri. Medicinskt ledningsansvarig vid allmänpsykiatriska enheten i...

 • Greta Häggblom Kronlöf

  Författare

  Greta Häggblom Kronlöf

  Greta Häggblom Kronlöf är legitimerad arbetsterapeut, medicine doktor och arbetar som universitetslektor i...

 • Malene Friis Andersen

  Författare

  Malene Friis Andersen

  Malene Friis Andersen är auktoriserad psykolog och fil.dr vid Det Nationale Forskningscenter for...

 • Gunilla Mårtensson

  Författare

  Gunilla Mårtensson

  Gunilla Mårtensson är leg. sjuksköterska, med. dr och lektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, där har...

 • Camilla Tomaszewski

  Författare

  Camilla Tomaszewski

  Camilla Tomaszewski är leg. sjuksköterska och fil.mag. i vårdpedagogik. Hon är verksam som högskoleadjunkt...

Visa fler resultat

Original text