Univ & Högsk

Humaniora och samhällsvetenskap / Medie- och kommunikationsvetenskap

Sortera på
 • Propaganda
  Bok

  Propaganda

  Vulovic, Jimmy

  Propagandans tid är här. Kampanjerna i både traditionella och nya medier blir fler och kraftfullare. Falska...

  250 kr Köp
  265 kr inkl. moms
 • Branding YOU
  Bok

  Branding YOU

  Foster, T - Oldenburg M

  Are you about to graduate from university or high school? Are you currently unemployed or underemployed?...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att publicera
  Bok

  Att publicera

  Funcke, Nils

  Att offentliggöra yttranden som inte går över lagens gränser och som håller sig inom det etiskt försvarbara...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Kriskommunikation
  Bok

  Kriskommunikation

  Vigsø, Orla

  Kriser tar stor plats i medierna och kan handla om allt från naturkatastrofer till politiker eller...

  221 kr Köp
  234 kr inkl. moms
 • Medieetik
  Bok

  Medieetik

  Krogh, Torbjörn von

  Medieetik är både ett sätt att resonera om och ta ansvar för publicistiskt innehåll i medier och olika...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Krisen inifrån
  Bok

  Krisen inifrån

  Heide, M - Simonsson, C

  Den här boken är den första som handlar om intern kriskommunikation. Författarna introducerar och diskuterar...

  269 kr Köp
  285 kr inkl. moms
 • Interpersonell kommunikation
  Bok

  Interpersonell kommunikation

  Jensen, Mikael

  Kommunikationsvetenskap som forskningsämne expanderar kraftigt i takt med att våra professionella behov av...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Handbok i journalistikforskning
  Bok

  Handbok i journalistikforskning

  Karlsson, M - Strömbäck, J (red.)

  Journalistiken har en särskild ställning genom att samtidigt spegla och vara med om att forma...

  347 kr Köp
  368 kr inkl. moms
 • Perspektiv på krishantering
  Bok

  Perspektiv på krishantering

  Deverell, Edward (red.) m.fl.

  Du tycker att samhällsfrågor är spännande och har ett särskilt intresse för kriser och oförutsedda händelser....

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Talarens hantverk
  Talarens hantverk
  Bok + Digital produkt

  Talarens hantverk

  Lindstedt, Inger

  Varför lyssnar vi mer på vissa människor än andra? Vad är det de gör som fångar vår nyfikenhet och påverkar...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Makt, medier och samhälle
  Bok

  Makt, medier och samhälle

  Strömbäck, Jesper

  Att tänka sig politik utan kommunikation är omöjligt. Lika omöjligt är det att tänka sig kommunikation som är...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation
  Bok

  Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation

  Eksell, J - Thelander, Å (red.)

  Inom strategisk kommunikation används ofta traditionella kvalitativa metoder som intervju, observation eller...

  324 kr Köp
  343 kr inkl. moms
 • Reporter
  Bok

  Reporter

  Häger, Björn

  Reporter är den första heltäckande boken om praktisk journalistik. Här beskrivs journalistyrkets alla delar,...

  348 kr Köp
  369 kr inkl. moms
 • Tillämpad kommunikationsvetenskap
  Bok

  Tillämpad kommunikationsvetenskap

  Larsson, Larsåke

  Hur tillämpas kommunikationsvetenskapliga kunskaper inom företag, offentliga institutioner och...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Organisationsteori för mediemedarbetare
  Bok

  Organisationsteori för mediemedarbetare

  Andersson, Ulrika

  Journalistiskt arbete och redaktionellt ledarskap har genomgått stora förändringar under det senaste...

  225 kr Köp
  239 kr inkl. moms
 • Kvinnor och män i offentlighetens ljus
  Bok

  Kvinnor och män i offentlighetens ljus

  Hammarlin, M-M - Jarlbro, G

  Hur framställs kvinnor respektive män som valt att äntra den politiska arenan i medierna? Gestaltas de olika...

  248 kr Köp
  263 kr inkl. moms
 • Mediekritik
  Bok

  Mediekritik

  Stiernstedt, Fredrik (red.)

  Mediekritik betyder ofta granskning och kritik av medierna utifrån mediernas egna värderingar och ideal....

  251 kr Köp
  266 kr inkl. moms
 • Strategisk kommunikation
  Bok

  Strategisk kommunikation

  Falkheimer, J - Heide, M

  I en värld som präglas av ständig förändring, oförutsägbarhet och kaos blir förmågan att kunna kommunicera...

  281 kr Köp
  298 kr inkl. moms
 • Påverkan och manipulation
  Bok

  Påverkan och manipulation

  Järvå, H - Dahlgren, P

  Varför gillar vi vissa personer men inte andra? Varför är försäljare så skickliga? Hur vi beter oss och...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Genusmedveten journalistik
  Bok

  Genusmedveten journalistik

  Jarlbro, Gunilla

  Varför förändras inte mediebilden av kön eller, om man hellre vill, genus i samma takt som den övriga...

  209 kr Köp
  222 kr inkl. moms
 • På väg mot medievärlden 2020
  Bok

  På väg mot medievärlden 2020

  Nygren, G - Wadbring, I (red.)

  Medievärlden förändras snabbt. Nya medieformer växer fram samtidigt som de traditionella medierna förändras....

  331 kr Köp
  351 kr inkl. moms
 • Narrativanalys
  Bok

  Narrativanalys

  Vulovic, Jimmy

  Vår värld är full av berättelser och livet kantat av berättare. Föräldrarnas röster när de läser sagor, den...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Textens hantverk
  Bok

  Textens hantverk

  Lindstedt, Inger

  Att skriva är ett hantverk, men det är också att tänka med pennan. Att skriva är att bearbeta sina tankar och...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Kognitionsvetenskap
  Bok

  Kognitionsvetenskap

  Allwood, J - Jensen, M (red.)

  Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap - att förstå...

  599 kr Köp
  635 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text