Univ & Högsk

Pedagogik och lärarutbildning / Mångkultur

Sortera på
 • Interkulturell pedagogisk kompetens
  Bok

  Interkulturell pedagogisk kompetens

  Lorentz, Hans

  Den här boken handlar om en kompetens som möjliggör samarbete mellan elever och mellan lärare och elever med...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • En bra början
  Bok

  En bra början

  Kästen-Eberling, G - Otterup, T (red.)

  Svenska skolor har tagit emot elever från många länder under flera decennier och har försökt att ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Den mångkulturella förskolan
  Bok

  Den mångkulturella förskolan

  Lunneblad, Johannes

  Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Barn på flykt
  Bok

  Barn på flykt

  Arnö, Sophie

  Tvåhundrafemtio människor kliver i land på en strand i Grekland. En irakisk kvinna faller på knä och ber till...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • En god fortsättning
  Bok

  En god fortsättning

  Otterup, T - Kästen-Ebeling, G (red)

  Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Mångfald i tidiga åldrar
  Bok

  Mångfald i tidiga åldrar

  Farrell , A - Pramling, I (red.)

  Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Ny i förskolan
  Bok

  Ny i förskolan

  Letzén, Maria

  Inflyttningen till Sverige är omfattande och för många barn och deras vårdnadshavare sker den första...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Interkulturella perspektiv
  Bok

  Interkulturella perspektiv

  Lorentz, H - Bergstedt, B (red.)

  Inom utbildning och pedagogik blir interkulturella frågeställningar allt viktigare. Hur förhåller vi oss...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Flyktens barn
  Bok

  Flyktens barn

  Elmeroth, E - Häge, J

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Etnicitet som resurs
  Bok

  Etnicitet som resurs

  Kasselias Wiltgren, Layal

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Skolledarskap i mångfald
  Bok

  Skolledarskap i mångfald

  Lahdenperä, Pirjo

  Globalisering och en mångkulturell samhällsutveckling ställer skolan inför spännande och komplicerade...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet
  Bok

  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

  Wedin, Å - Hedman, C (red.)

  Många människor, såväl barn som tonåringar och vuxna, lever i flerspråkiga sammanhang som skiljer sig...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Medborgerlig bildning
  Bok

  Medborgerlig bildning

  Hartsmar, N - Liljefors Persson, B (red.)

  I den här boken diskuterar och problematiserar författarna medborgerlig bildning ur olika perspektiv. De...

  258 kr Köp
  273 kr inkl. moms
 • Familjeliv och lärande
  Bok

  Familjeliv och lärande

  Aarsand, L - Aarsand, P (red.)

  I dagens diskussioner kring lärande återkommer frågan om vad som händer vid sidan av etablerade utbildningar...

  278 kr Köp
  295 kr inkl. moms
 • Litteraturen, språket, världen
  Bok

  Litteraturen, språket, världen

  Landmark, D - Wiklund, I

  Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, identitet och lärande
  Bok

  Flerspråkighet, identitet och lärande

  Musk, N - Wedin, Å (red.)

  Dagens samhälle karakteriseras av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Takten i dessa förändringar...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Möten i mångfaldens skola
  Bok

  Möten i mångfaldens skola

  Lahdenperä, P - Lorentz, H (red.)

  I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola....

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor
  Bok

  Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor

  Bouakaz, Laid

  Föräldrasamverkan och föräldrainflytande liksom frågor om relationerna mellan hem och skola har diskuterats...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Language Learning...
  Bok

  Language Learning...

  Modiano, Marko

  This book provides educators and teacher trainees with a basis upon which to develop teaching and learning...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Interkulturellt samspel i skolan
  Bok

  Interkulturellt samspel i skolan

  Stier, J - Sandström Kjellin, M

  "Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma...

  214 kr Köp
  227 kr inkl. moms
 • Skolan som mångkulturell arbetsplats
  Bok

  Skolan som mångkulturell arbetsplats

  Lorentz, Hans

  Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Interkulturellt ledarskap
  Bok

  Interkulturellt ledarskap

  Lahdenperä, Pirjo

  Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och...

  189 kr Köp
  200 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text