Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Svenska

Sortera på
 • Literacy i skolan
  Bok

  Literacy i skolan

  Blikstad-Balas, Marte

  För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy....

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Språknormer och språkvärdering
  Bok

  Språknormer och språkvärdering

  Lagerholm, Per

  Alla har åsikter om språk, och det finns många bestämda uppfattningar om ”det korrekta språket”. Det är...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Litteratur i skola och samhälle
  Bok

  Litteratur i skola och samhälle

  Martinsson, Bengt-Göran

  Skönlitteratur har många funktioner. En är att ge oss förströelse, spänning och njutning. En annan är att...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Digitalisering, literacy och multimodalitet
  Bok

  Digitalisering, literacy och multimodalitet

  Edvardsson, Jenny m.fl.

  Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i de reviderade läroplanerna från 2017, och...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Exekutiva förmågor och läsförståelse
  Bok

  Exekutiva förmågor och läsförståelse

  Cartwright, Kelly B.

  Begreppet exekutiva förmågor betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta uppgifter...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Elevernas texter
  Bok

  Elevernas texter

  Nordenfors, Mikael

  Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Lärande genom skönlitteratur
  Bok

  Lärande genom skönlitteratur

  Ingemansson, Mary

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Fiktionens mångfald
  Bok

  Fiktionens mångfald

  Graeske, Caroline

  I flera undersökningar konstateras att svenska elever tappar mark och att läs- och fiktionsförståelsen...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Så utvecklar vi alla elevers läs- och skrivutveckling

  Ekerstedt, A - Ehrnlund I

 • Svensklärarens påverkan och praktik
  Bok

  Svensklärarens påverkan och praktik

  Renberg, B - Friberg, I

  Vad utmärker en förstklassig svensklärare? Hur utvecklar man förhållningssätt, egenskaper och handlag som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Litteratur och läsning
  Bok

  Litteratur och läsning

  Jönsson, M - Öhman, A (red.)

  Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Tala mera om språk
  Bok

  Tala mera om språk

  Lundin, Katarina

  I Tala mera om språk presenterar författaren praktiska tillämpningar av grammatiska analysredskap, som kan...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Mötesplatser - texter för svenskämnet
  Bok

  Mötesplatser - texter för svenskämnet

  Boglind, Ann m.fl. (red.)

  Svenskämnets klassrum är fyllt av texter – texter som eleverna läser, samtalar om och reflekterar över,...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Berättelsens möjligheter
  Bok

  Berättelsens möjligheter

  Areskoug, L - Asklund, H

  I Berättelsens möjligheter: Lärares reflektioner över fiktion möter vi verksamma lärare i olika ämnen och...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Litteraturen, språket, världen
  Bok

  Litteraturen, språket, världen

  Landmark, D - Wiklund, I

  Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Fiktionsförståelse i skolan
  Bok

  Fiktionsförståelse i skolan

  Mossberg Schüllerqvist, I - Olin-Scheller, C

  Begreppet fiktionsförståelse, som innefattar läsning, förståelse och meningsskapande kring en rad olika...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Klassrummens många språk
  Bok

  Klassrummens många språk

  Linnér, B - Lundin, K

  I den här boken presenterar författarna olika infallsvinklar på elevers skrivande men pläderar för ett enda...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
  Bok

  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum

  Molloy, Gunilla

  I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum får läsaren följa fyra klasser och deras arbete med en saga, en...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
 • Muntligt i klassrummet
  Bok

  Muntligt i klassrummet

  Palmér, Anne

  Hur leder läraren bäst ett helklassamtal? Vad betyder de instruktioner läraren ger för elevers agerande vid...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Författande fans
  Bok

  Författande fans

  Olin-Scheller, C - Wikström, P

  Varje dag ägnar sig mängder av ungdomar åt att skriva, läsa och kommentera fanfiction, berättelser baserade...

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Läsförståelse i teori och praktik
  Bok

  Läsförståelse i teori och praktik

  Bråten, Ivar (red.)

  Läsförståelse är en kompetens som är helt avgörande i ett kunskapssamhälle som vårt. Det gäller inte bara...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Reflekterande läsning och skrivning
  Bok

  Reflekterande läsning och skrivning

  Molloy, Gunilla

  Hur kan man som lärare stimulera sina elever att läsa skönlitteratur och utveckla deras förmåga att samtala...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • När pojkar läser och skriver
  Bok

  När pojkar läser och skriver

  Molloy, Gunilla

  Hur kommer det sig att många pojkar tycker att det är så fruktansvärt tråkigt att läsa skönlitteratur att de...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text