Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Pedagogik och lärande

Sortera på
 • Att redan vara motiverad
  Bok

  Att redan vara motiverad

  Jerkeby, Stefan

  Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Lyft språket, lyft tänkandet
  Bok

  Lyft språket, lyft tänkandet

  Gibbons, Pauline

  Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Literacy i skolan
  Bok

  Literacy i skolan

  Blikstad-Balas, Marte

  För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy....

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Illeris, Knud

  Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande är  centralt både för den enskilda...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Nycklar till kunskap
  Bok

  Nycklar till kunskap

  Hedin, A - Svensson, L (red.)

  Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Bortom lärandet
  Bok

  Bortom lärandet

  Biesta, Gert

  Vad det betyder att vara människa är en fråga om utbildning, antingen den gäller barn, vuxna eller andra...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Vygotskij och skolan
  Bok

  Vygotskij och skolan

  Lindqvist, Gunilla (red.)

  Intresset för Vygotskijs idéer har under de senaste tjugo åren ökat i sökandet efter ett nytt perspektiv på...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Vygotskij och pedagogiken
  Bok

  Vygotskij och pedagogiken

  Bråten, Ivar (red.)

  Intresset för hur socialt samspel bidrar till barns lärande och utveckling växer. En av de mest...

  197 kr Köp
  209 kr inkl. moms
 • Anna Hedin

  Författare

  Anna Hedin

  Anna Hedin är psykolog och filosofie doktor i pedagogik. Hon har många års erfarenhet av forskning och...

 • Anita Rissler

  Författare

  Anita Rissler

  Anita Rissler är fil.lic. i psykologi och har verkat som lektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms...

 • Peter Ström

  Författare

  Peter Ström

  Peter Ström var fil.dr i pedagogik, knuten till Pedagogiska institutionen i Lund och Högskolan i Malmö. Han...

 • Karin Bengtsson

  Författare

  Karin Bengtsson

  Karin Bengtsson är fil.kand. i genusvetenskap och jämställdhetskonsult inriktad på frågor om jämställt...

 • Håkan Jenner

  Författare

  Håkan Jenner

  Håkan Jenner är leg psykolog och fil dr i pedagogik och arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor på...

 • Lina Nilsson

  Författare

  Lina Nilsson

  Lina Nilsson är beteendevetare med en fil. kandidatexamen i genusvetenskap. Hon har arbetat som handläggare...

 • Marte Blikstad-Balas

  Författare

  Marte Blikstad-Balas

  Marte Blikstad-Balas är förste amanuens vid Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vid Oslo...

 • Stefan Jerkeby

  Författare

  Stefan Jerkeby

  Stefan Jerkeby är filosofie doktor i sociologi. Han har under många år arbetat som universitetslärare...

 • Ivar Bråten

  Författare

  Ivar Bråten

  Ivar Bråten är dr.philos. och professor i pedagogisk psykologi på Pedagogisk forskningsinstitutt vid...

 • Lev S. Vygotski

  Författare

  Lev S. Vygotski

 • Gunilla Hollsten

  Författare

  Gunilla Hollsten

 • Lennart Magnusson
 • Kirsten Kopp

  Författare

  Kirsten Kopp

 • Erling Lars Dale

  Författare

  Erling Lars Dale

 • Kamil Z. Øzerk

  Författare

  Kamil Z. Øzerk

 • Anne Cathrine Thurmann-Moe
Visa fler resultat

Original text