Original text


Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Matematik, naturvetenskap och teknik

Sortera på
 • Handbok för matematisk modellering med GeoGebra
  Bok

  Handbok för matematisk modellering med GeoGebra

  Hall, J - Lingefjärd, T

  Hur får man elever att utveckla de förmågor som styrdokumenten skriver fram? Här finns en god hjälp på vägen....

  446 kr Köp
  473 kr inkl. moms
 • Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Bok

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning

  Haglund, J - Jeppsson, F

  Elever kan bara lära sig nya saker genom att bygga på det de redan vet och sina tidigare erfarenheter. Detta...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning
  Bok

  IKT i grund- och gymnasieskolans matematikundervisning

  Jönsson, P - Lingefjärd, T

  Den tekniska utvecklingen går mycket fort och påverkar, på många olika sätt, männi­skors sätt att agera och...

  369 kr Köp
  391 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter

  Berggren, P - Lindroth, M

 • Uppdragsutbildning

  Laborativ matematik

  Berggren, P - Lindroth, M

 • Per Berggren

  Föreläsare Författare

  Per Berggren

  Per Berggren har tillsammans med Maria Lindroth arbetat med ett förändrat arbetsätt i matematik sedan 1994....

 • Maria Lindroth

  Föreläsare Författare

  Maria Lindroth

  Maria Lindroth har tillsammans med Per Berggren arbetat med ett förändrat arbetsätt i matematik sedan 1994....

 • Helge Strömdahl

  Författare

  Helge Strömdahl

  Helge Strömdahl är professor emeritus i naturvetenskapernas didaktik och tidigare FontD:s föreståndare och...

 • Fredrik Jeppsson

  Författare

  Fredrik Jeppsson

  Fredrik Jeppsson, fil.dr i naturvetenskapernas didaktik, arbetar som postdoktor vid Linköpings universitet....

 • Daniel Orraryd

  Författare

  Daniel Orraryd

  Daniel Orraryd har arbetat som gymnasielärare i naturkunskap, biologi och kemi under tio års tid. Sedan 2011...

 • Madelen Bodin

  Författare

  Madelen Bodin

  Madelen Bodin arbetar som forskare i fysikdidaktik på Umeå universitet. Hon disputerade 2012 med avhandlingen...

 • Mari Stadig Degerman

  Författare

  Mari Stadig Degerman

  Mari Stadig Degerman är lektor vid Mälardalen högskola, Eskilstuna. Hennes forskningsintressen rör...

 • Jesper Haglund

  Författare

  Jesper Haglund

  Jesper Haglund är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik. Han disputerade 2012 vid Linköpings universitet på...

 • Niklas Gericke

  Författare

  Niklas Gericke

  Niklas Gericke är fil.dr i biologi med didaktisk inriktning och lektor på Karlstads universitet. Han är...

 • Michal Drechsler

  Författare

  Michal Drechsler

  Michal Drechsler arbetar som lektor i kemididaktik vid Karlstads universitet. Han disputerade 2007 med...

 • Carl-Johan Rundgren

  Författare

  Carl-Johan Rundgren

  Carl-Johan Rundgren är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik och docent vid institutionen för matematikämnets...

 • Roland Kjellander

  Författare

  Roland Kjellander

  Roland Kjellander är professor i fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområde är...

 • Jonas Hall

  Författare

  Jonas Hall

  Jonas Hall är förstelärare i matematik och IKT på Rodengymnasiet i...

 • Thomas Lingefjärd

  Författare

  Thomas Lingefjärd

  Thomas Lingefjärd är docent i matematikdidaktik vid Göteborgs...

 • Per Jönsson

  Författare

  Per Jönsson

  Per Jönsson är professor i tillämpad matematik vid Malmö Högskola. Hans forskningsområde är vetenskapliga...

Söktips

Börja om och sök i hela vårt sortiment?.