Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Lärares profession och utveckling

Sortera på
 • Casemetodik för lärare
  Bok

  Casemetodik för lärare

  Pihlgren, Ann S (red)

  Boken Casemetodik för lärare behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att följa lärande - Handbok
  Bok

  Att följa lärande - Handbok

  Som komplement till Dylan Wiliams bok Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken, har denna handbok...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Kollegialt lärande
  Bok

  Kollegialt lärande

  Blossing, U - Wennergren, A

  Kollegialt lärande är vägen till framtidens skola. Med kollegialt lärande kan en skola använda den fulla...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Förbättring i en förändringstrött skola
  Bok

  Förbättring i en förändringstrött skola

  Robinson, Viviane

  Förändringströttheten är stor i skolans värld, där mängder av välmenande och ambitiösa förbättringsinitiativ...

  264 kr Köp
  280 kr inkl. moms
 • Framsteg
  Bok

  Framsteg

  Wallace, I - Kirkman, L

  Läraryrket är känt för att vara ett yrke med ständig tidsbrist. Att hålla sig à jour med den pedagogiska...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lärarens professionella frihet
  Bok

  Lärarens professionella frihet

  Sandin, Daniel

  Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Allmändidaktik
  Bok

  Allmändidaktik

  von Oettingen, Alexander

  Allmändidaktik är konsten att undervisa, en konst man kan lära sig genom att studera den i teorin och utöva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Den trygga läraren
  Bok

  Den trygga läraren

  Quigley, Alex

  Alla lärare drabbas ibland av tvivel och känslor av otillräcklighet. Med stor empati, vishet och lågmäld...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Planera undervisningen baklänges
  Bok

  Planera undervisningen baklänges

  Griffith, A - Burns, M

  Det här är en bok om att planera och genomföra lektioner med utmärkta resultat. Inte bara då och då,...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Kooperativt lärande
  Bok

  Kooperativt lärande

  Kagan, S - Stenlev, J

  Hur gör du eleverna delaktiga i undervisningen? Hur utvecklar du elevernas lärande och...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Kritiskt tänkande
  Bok

  Kritiskt tänkande

  Sporrong, E - Westin Tikkanen K

  Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Handledning för kollegialt lärande
  Bok

  Handledning för kollegialt lärande

  Cederberg-Scheike, Annika

  Det kollegiala lärandet är centralt i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Den här boken...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete och analys
  Bok

  Kvalitetsarbete och analys

  Scherp, H-Å - Scherp, G-B

  Kvalitet uppstår i pedagogers dagliga möten med barn och elever. Det är utgångspunkten för den här boken som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • De fem förmågorna i teori och praktik
  Bok

  De fem förmågorna i teori och praktik

  Svanelid, Göran

  Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Lärande i handling
  Bok

  Lärande i handling

  Wickman, P-O & Jakobson, B, Lundegård, I (red.)

  Att utgå från elevernas förförståelse och vad de redan vet och kan är nödvändigt. Men hur tar man reda på...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Bedömning för lärande
  Bok

  Bedömning för lärande

  Lundahl, Christian

  Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för att utveckla elevers lärande – förutsatt att...

  252 kr Köp
  267 kr inkl. moms
 • Livet i skolan 2
  Bok

  Livet i skolan 2

  Manger, Terje m.fl.

  Livet i skolan 2 är den andra av två grundböcker inom området pedagogik och elevkunskap. I den första boken,...

  396 kr Köp
  420 kr inkl. moms
 • Livet i skolan 1
  Bok

  Livet i skolan 1

  Manger, Terje m.fl.

  Livet i skolan 1 är den första av två grundböcker i pedagogik och elevkunskap. Boken ger en introduktion i...

  405 kr Köp
  429 kr inkl. moms
 • Att spegla världen
  Bok

  Att spegla världen

  Ammert, Niklas (red.)

  Läromedel i vid bemärkelse, och läroböcker i synnerhet, är i många sammanhang närvarande och betydelsefulla...

  374 kr Köp
  396 kr inkl. moms
 • Att säkra det osäkra
  Bok

  Att säkra det osäkra

  Foss, R - Lander, R

  Utvärderingar inbjuder till eftertanke. Man utvärderar ju – idealt sett – för att lära sig och för att kunna...

  206 kr Köp
  218 kr inkl. moms
 • Gymnasielärare
  Bok

  Gymnasielärare

  Lundström, Ulf

  Boken inbjuder till reflekterande samtal om gymnasielärares arbete och yrkesroll. Aktuell forskning och...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Reflektion och praktik i läraryrket
  Bok

  Reflektion och praktik i läraryrket

  Brusling, C - Strömqvist, G (red.)

  Reflektion är ett centralt begrepp i den pedagogiska diskussionen, men det råder ofta oklarhet om vad...

  307 kr Köp
  325 kr inkl. moms
 • Elevens värld
  Bok

  Elevens värld

  Imsen, Gunn

  Den här boken handlar om hur det är att vara ung i dagens skola och samhälle, om hur det allt mer...

  388 kr Köp
  411 kr inkl. moms
 • Auli Arvola Orlander

  Författare

  Auli Arvola Orlander

  Auli Arvola Orlander har varit involverad i forsknings- och utvecklingsfrågor inom skolan och förskolan, allt...

Visa fler resultat

Original text