Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Handledning och vägledning

Sortera på
 • Casemetodik för lärare
  Bok

  Casemetodik för lärare

  Pihlgren, Ann S (red)

  Boken Casemetodik för lärare behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Professionshandledning för lärare
  Bok

  Professionshandledning för lärare

  Bjerkholt, Eva

  Professionshandledning för lärare är en djupdykning i handledning, både som teoretiskt kunskapsområde och som...

  345 kr Köp
  366 kr inkl. moms
 • Kollegahandledning med kritiska vänner
  Bok

  Kollegahandledning med kritiska vänner

  Lauvås, Per m.fl.

  Utgångspunkten inom kollegahandledning är att det i en personalgrupp finns kompetenser som kompletterar...

  311 kr Köp
  330 kr inkl. moms
 • Handledning för kollegialt lärande
  Bok

  Handledning för kollegialt lärande

  Cederberg-Scheike, Annika

  Det kollegiala lärandet är centralt i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Den här boken...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Handledning och praktisk yrkesteori
  Bok

  Handledning och praktisk yrkesteori

  Lauvås, P - Handal, G

  Handledning kan förstås som en ”reflekterad praktik” som inkorporerar både teoretiska, praktiska och etiska...

  342 kr Köp
  363 kr inkl. moms
 • Professionell handledning
  Bok

  Professionell handledning

  Selander, S - Selander, U-B

  Handledning spelar en allt viktigare roll i mötet mellan teoretisk utbildning och praktisk yrkesutövning. Den...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Handledning i lärarutbildning
  Bok

  Handledning i lärarutbildning

  Emsheimer, P - Göhl, I

  Handledning i lärarutbildning har fokus på hur handledaren kan bidra till att den handledde får syn på det...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Introduktionsåret
  Bok

  Introduktionsåret

  Lindgren, U - Morberg, Å

  Mentorskap är ett kraftfullt redskap för människor som vill utvecklas. Genom analyserande och konstruktiva...

  164 kr Köp
  174 kr inkl. moms
 • Handledning i pedagogiskt arbete
  Bok

  Handledning i pedagogiskt arbete

  Kroksmark, T - Åberg, K (red.)

  Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är...

  478 kr Köp
  507 kr inkl. moms
 • På egna villkor
  Bok

  På egna villkor

  Handal, G – Lauvås, P

  Huvudtesen i denna bok är att handledning måste ske på de blivande lärarnas egna villkor. Författarna inleder...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Kirsten Hofgaard Lycke

  Författare

  Kirsten Hofgaard Lycke

  Kirsten Hofgaard Lycke är försteamanuens och är verksam vid Pedagogiska forskningsinstitutet, Universitetet i...

 • Inger Göhl

  Författare

  Inger Göhl

  Inger Göhl är lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i...

 • Ulla-Britt Selander

  Författare

  Ulla-Britt Selander

  Ulla-Britt Selander är leg. psykolog och specialist i arbetslivets psykologi. Hon har lång erfarenhet som...

 • Eva Bjerkholt

  Författare

  Eva Bjerkholt

  Eva Bjerkholt är professor i pedagogik vid universitetet i Sørøst-Norge. Hon leder Senter for...

 • Eva Anderberg

  Författare

  Eva Anderberg

  Eva Anderberg är mellanstadielärare och sedan 2004 lärarutbildare vid Stockholms universitet. Hon tog sin...

 • Per Lauvås

  Författare

  Per Lauvås

  Efter år vid Universitetet i Oslo och några år vid ett par högskolor nu mera pensionerad sedan medio 2009....

 • Gunnar Handal

  Författare

  Gunnar Handal

  Gunnar Handal är professor och verksam vid Pedagogisk forskningsinstitutt vid Universitetet i...

 • Annika Cederberg-Scheike

  Författare

  Annika Cederberg-Scheike

  Annika Cederberg-Scheike är universitetsadjunkt och undervisar på lärarutbildningen vid Malmö högskola....

 • Peter Emsheimer

  Författare

  Peter Emsheimer

  Peter Emsheimer är lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm med särskild inriktning på handledning...

 • Åsa Morberg

  Författare

  Åsa Morberg

  Åsa Morberg är docent i didaktik med mångårig erfarenhet av lärarutbildning, som lärare, fortbildare,...

 • Ulla Lindgren

  Författare

  Ulla Lindgren

  Ulla Lindgren är docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och docent i pedagogik med särskild...

 • Elisabet Fredholm
 • Margareta Normell

  Författare

  Margareta Normell

  Margareta Normell är fil.mag. och leg. psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet som gymnasielärare,...

 • Sven Persson

  Författare

  Sven Persson

  Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Hans forskningsintresse är riktat mot förskolan i...

Visa fler resultat

Original text