Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Flerspråkighet, SVA och SFI

Sortera på
 • Lyft språket, lyft tänkandet
  Bok

  Lyft språket, lyft tänkandet

  Gibbons, Pauline

  Djup förståelse, kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper och god behärskning av skolspråket är vad vi vill att...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Bok

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

  Paulsrud, BethAnne m.fl. (red.)

  Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
  Bok

  Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund

  Flyman Mattsson, Anna

  För ett stort antal elever i ungdoms- och vuxenutbildning ­gäller det att ta sig an den komplexa uppgiften...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Mer än ett språk
  Bok

  Mer än ett språk

  Westergren, E - Åhl, H

  Två av Sveriges officiella minoritetsspråk finns i norra Sverige: samiska och meänkieli (tornedalsfinska)....

  231 kr Köp
  245 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Framgång genom språket
  Bok

  Framgång genom språket

  Löthagen, Annika m. fl.

  Framgång genom språket - i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det...

  420 kr Köp
  445 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk
  Bok

  Svenska som andraspråk

  Hyltenstam, K - Lindberg, I (red.)

  Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är ett livligt och mångfasetterat internationellt...

  410 kr Köp
  435 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet
  Bok

  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

  Wedin, Å - Hedman, C (red.)

  Många människor, såväl barn som tonåringar och vuxna, lever i flerspråkiga sammanhang som skiljer sig...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Litteraturen, språket, världen
  Bok

  Litteraturen, språket, världen

  Landmark, D - Wiklund, I

  Elever med olika språklig och kulturell bakgrund bär med sig erfarenheter som borde ses som en stor tillgång...

  220 kr Köp
  233 kr inkl. moms
 • Framgång genom språket
  Bok

  Framgång genom språket

  Löthagen, A - Modigh, A

  Reviderad upplaga, anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Framgång...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Svenska i kontrast
  Bok

  Svenska i kontrast

  Källström, Roger

  För den som har svenska som modersmål kan förstås svenskans struktur uppfattas som enkel och självklar. Men...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Bedömning av svenska som andraspråk
  Bok

  Bedömning av svenska som andraspråk

  Flyman-Mattsson, A - Håkansson, G

  Många elever med annat modersmål än svenska har i dag svårt att nå upp till målen i skolans olika ämnen. Ofta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, identitet och lärande
  Bok

  Flerspråkighet, identitet och lärande

  Musk, N - Wedin, Å (red.)

  Dagens samhälle karakteriseras av ökad språklig, etnisk och kulturell mångfald. Takten i dessa förändringar...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare
  Bok

  Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

  Wedin, Åsa

  Vad innebär det att som vuxen lära sig läsa och skriva på ett nytt språk, ett språk som kanske till och med...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Skön litteratur
  Bok

  Skön litteratur

  Löthagen, A - Staaf, J

  Läroplan och kursplaner betonar att språket har en nyckelställning i skolan och att språkförmågan är viktig...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Osynliga flickor - synliga pojkar (e-bok)
  Digital produkt

  Osynliga flickor - synliga pojkar (e-bok)

  Nordenstam, K - Wallin, I

  Mellan 20 och 30 procent av eleverna i dagens gymnasieskola har sina rötter i en annan kultur än den svenska...

  133 kr
  166 kr inkl. moms
 • Sveriges sju inhemska språk
  Bok

  Sveriges sju inhemska språk

  Hyltenstam, Kenneth (red.)

  En vanlig uppfattning är att Sverige var ett språkligt och kulturellt homogent land fram till mitten av...

  254 kr Köp
  269 kr inkl. moms
 • Dan Landmark

  Författare

  Dan Landmark

  Dan Landmark är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor vid Mälardalens högskola samt gymnasielärare i...

 • Ingrid Wiklund

  Författare

  Ingrid Wiklund

  Ingrid Wiklund är fil.dr i tvåspråkighetsforskning och lektor vid Mälardalens högskola samt gymnasielärare i...

 • Karin Allard

  Författare

  Karin Allard

  Karin Allard är doktorand i pedagogik vid Örebro universitet samt universitetsadjunkt i ämnet...

 • Anne Marit Vesteraas Danbolt

  Författare

  Anne Marit Vesteraas Danbolt

  Anne Marit Vesteraas Danbolt är första lektor i norska vid Högskolan i Hedmark i Norge. I sin forskning...

 • Charlotte Engblom

  Författare

  Charlotte Engblom

  Charlotte Engblom är lektor i svenska språket på Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid...

 • Kerstin Nauclér

  Författare

  Kerstin Nauclér

  Kerstin Nauclér, FK, tidigare föreståndare för Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk vid...

Visa fler resultat

Original text