Kompetensutv

Skola 7–Gy & Vux / Etik och mångfald

Sortera på
 • Normkritisk pedagogik
  Bok

  Normkritisk pedagogik

  Björkman, L - Bromseth, J (red.)

  Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Skapande och integration
  Bok

  Skapande och integration

  Hofvander Trulsson, Y - Westvall, M (red.)

  I en tid av stora samhällsförändringar i Sverige och omvärlden, med fler mångkulturella bostadsområden och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • En god fortsättning
  Bok

  En god fortsättning

  Otterup, T - Kästen-Ebeling, G (red)

  Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

  Ekerstedt, A - Ehrnlund, I

 • Interkulturella perspektiv
  Bok

  Interkulturella perspektiv

  Lorentz, H - Bergstedt, B (red.)

  Inom utbildning och pedagogik blir interkulturella frågeställningar allt viktigare. Hur förhåller vi oss...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Inkludering och socialt kapital
  Bok

  Inkludering och socialt kapital

  Persson, B - Persson, E

  På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Flyktens barn
  Bok

  Flyktens barn

  Elmeroth, E - Häge, J

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Samverkan med studiehandledare och SVA-lärare

  Ehrnlund I, Ekerstedt A

 • Etnicitet som resurs
  Bok

  Etnicitet som resurs

  Kasselias Wiltgren, Layal

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Skolledarskap i mångfald
  Bok

  Skolledarskap i mångfald

  Lahdenperä, Pirjo

  Globalisering och en mångkulturell samhällsutveckling ställer skolan inför spännande och komplicerade...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Språk och diskriminering
  Bok

  Språk och diskriminering

  Hornscheidt, L - Landqvist, M

  Våra erfarenheter, idéer och föreställningar om andra människor styr hur vi bemöter varandra. En grupp kan...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Normkritiska perspektiv
  Bok

  Normkritiska perspektiv

  Elmeroth, Elisabeth (red.)

  Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika...

  204 kr Köp
  216 kr inkl. moms
 • Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor
  Bok

  Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor

  Bouakaz, Laid

  Föräldrasamverkan och föräldrainflytande liksom frågor om relationerna mellan hem och skola har diskuterats...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Interkulturellt samspel i skolan
  Bok

  Interkulturellt samspel i skolan

  Stier, J - Sandström Kjellin, M

  "Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma...

  214 kr Köp
  227 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan

  Kampe, Kjell

 • Lärares yrkesetik
  Bok

  Lärares yrkesetik

  Fjellström, Roger

  Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar,...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Interkulturell pedagogik i teori och praktik
  Bok

  Interkulturell pedagogik i teori och praktik

  Lahdenperä, Pirjo (red.)

  Denna antologi handlar om interkulturell pedagogik och de utbildningsmässiga frågeställningar och utmaningar...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Värdegrund och svensk etnicitet
  Bok

  Värdegrund och svensk etnicitet

  Linde, Göran (red.)

  Denna bok behandlar den del av de svenska läroplanerna som presenterar värdegrunden för skolans arbete. Men...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Läraren i etikens motljus
  Bok

  Läraren i etikens motljus

  Bergem, Trygve

  Aldrig tidigare har skolan och lärarna ålagts så många uppgifter och ett så stort ansvar för barn och...

  192 kr Köp
  204 kr inkl. moms
 • Islam, muslimer och den svenska skolan
  Bok

  Islam, muslimer och den svenska skolan

  Otterbeck, Jonas

  Det är sedan många år vanligt med elever med muslimsk bakgrund i de svenska klassrummen.I denna...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Mats Landqvist

  Författare

  Mats Landqvist

  Mats Landqvist är docent i svenska vid Södertörns högskola, och har i sin forskning bland annat intresserat...

 • Lann Hornscheidt

  Författare

  Lann Hornscheidt

  Lann Hornscheidt är professor i genusvetenskap och språkanalys vid Humboldtuniversitetet i Berlin, och har i...

Visa fler resultat

Original text