Kompetensutv

Skola F–6 / Flerspråkighet

Sortera på
 • Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
  Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken
  Bok + Digital produkt

  Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken

  Johansson, Britt - Sandell Ring, A

  I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Den här boken stödjer...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Tvåspråkighet hos barn i Sverige
  Bok

  Tvåspråkighet hos barn i Sverige

  Håkansson, Gisela

  Tvåspråkighet är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt både inom skola och forskning. I denna andra,...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
  Bok

  Transspråkande i svenska utbildningssammanhang

  Paulsrud, BethAnne m.fl. (red.)

  Begreppet transspråkande är användbart för att analysera språkande där en mångfald av språkliga resurser...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Möte med andraspråkselever
  Bok

  Möte med andraspråkselever

  Elmeroth, Elisabeth

  Den språkliga mångfald som alltmer präglar Sverige innebär att så gott som alla lärare kommer att möta och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum
  Bok

  Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum

  Henricsson, O - Lundgren, M

  Elever och lärare kan ha olika språk och skiftande kulturell bakgrund men glädjen i berättandet förenar, och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Låt språket bära Studiehandledning
  Bok

  Låt språket bära Studiehandledning

  Lidgren, L - Mac-Donald, V

  Låt språket bära är ett beprövad metodbok som ger lärare de verktyg som behövs för genrepedagogisk arbete....

  420 kr Köp
  445 kr inkl. moms
 • Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling
  Bok

  Explicit undervisning för läs- och skrivutveckling

  Ehrnlund, I - Ekerstedt, A

  Varje elev bör ges de allra bästa förutsättningar att lyckas i skolan. För detta krävs att lärare och rektor...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Framgång genom språket
  Bok

  Framgång genom språket

  Löthagen, Annika m. fl.

  Framgång genom språket - i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det...

  420 kr Köp
  445 kr inkl. moms
 • Svenska som andraspråk
  Bok

  Svenska som andraspråk

  Hyltenstam, K - Lindberg, I (red.)

  Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är ett livligt och mångfasetterat internationellt...

  410 kr Köp
  435 kr inkl. moms
 • Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet
  Bok

  Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet

  Wedin, Å - Hedman, C (red.)

  Många människor, såväl barn som tonåringar och vuxna, lever i flerspråkiga sammanhang som skiljer sig...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • Framgång genom språket
  Bok

  Framgång genom språket

  Löthagen, A - Modigh, A

  Reviderad upplaga, anpassad och utformad efter den nya läroplanen för grundskolan 2011, Lgr 11. Framgång...

  320 kr Köp
  339 kr inkl. moms
 • Den flerspråkiga människan
  Bok

  Den flerspråkiga människan

  Wagner, Åse Kari H. m.fl.

  Hur skiljer sig andraspråksinlärning från inlärning av förstaspråket? Vad är det för skillnad mellan att...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Skön litteratur
  Bok

  Skön litteratur

  Löthagen, A - Staaf, J

  Läroplan och kursplaner betonar att språket har en nyckelställning i skolan och att språkförmågan är viktig...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Sveriges sju inhemska språk
  Bok

  Sveriges sju inhemska språk

  Hyltenstam, Kenneth (red.)

  En vanlig uppfattning är att Sverige var ett språkligt och kulturellt homogent land fram till mitten av...

  254 kr Köp
  269 kr inkl. moms
 • BethAnne Paulsrud

  Författare

  BethAnne Paulsrud

  BethAnne Paulsrud är fil.dr i utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling och...

 • Jenny Rosén

  Författare

  Jenny Rosén

 • Gudrun Svensson

  Författare

  Gudrun Svensson

  Gudrun Svensson är fil.dr i nordiska språk och lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Hon är...

 • Camilla Lindahl

  Författare

  Camilla Lindahl

  Camilla Lindahl är fil.dr i naturvetenskapsämnenas didaktik med särskilt intresse för teckenspråkig...

 • Birgitta Ljung Egeland

  Författare

  Birgitta Ljung Egeland

  Birgitta Ljung Egeland är fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor i svenska språket. Hon är verksam vid...

 • Frida Siekkinen

  Författare

  Frida Siekkinen

  Frida Siekkinen är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon arbetar med...

 • Krister Schönström

  Författare

  Krister Schönström

  Krister Schönström är fil.dr och universitetslektor i svenska som andraspråk för döva vid Stockholms...

 • Ingela Holmström

  Författare

  Ingela Holmström

  Ingela Holmström är fil.dr i pedagogik och biträdande lektor i teckenspråk med inriktning mot tvåspråkighet...

 • Jeanette Toth

  Författare

  Jeanette Toth

  Jeanette Toth är doktorand i språkdidaktik vid Stockholms universitet. Hon har undervisat i bland annat...

Visa fler resultat

Original text