Kompetensutv

Skola F–6 / Sociala relationer och konflikthantering

Sortera på
 • Skolans konflikter
  Bok

  Skolans konflikter

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skolan är en arena för en rad konflikter på olika nivåer – mellan elever, lärare, föräldrar och ledning men...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Rasten
  Bok

  Rasten

  Pihlgren, Ann S m.fl. (red.)

  Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Hur barn lyckas
  Bok

  Hur barn lyckas

  Tough, Paul

  I den här boken sätts fokus på de faktorer som har betydelse för barns framgång i skolan och livet. De...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt
  Bok

  Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt

  Edling, Silvia

  Lärare har i uppdrag att arbeta för lika villkor och uppmärksamma undervisningens värdedimension. Detta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Professionell relationskompetens
  Bok

  Professionell relationskompetens

  Linder, Anne

  De flesta är eniga om att relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet och att denna kompetens är...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Relationell pedagogik

  Palmquist, Adam

 • Föräldrasamverkan
  Bok

  Föräldrasamverkan

  Pihlgren, Ann (red.)

  Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Det berättande barnet

  Lundgren Michael

 • Uppdragsutbildning

  Att möta elever med trauman eller svåra upplevelser

  Håkansson, Anna-Carin

 • Handbok i föräldrasamtal
  Bok

  Handbok i föräldrasamtal

  Fred, Görel

  Stöd och inspiration till föräldrasamtal efterlyses av många som arbetar med barn. Den här boken är i första...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Läraren och eleven
  Bok

  Läraren och eleven

  Drugli, May Britt

  Lärandets uppgifter och utmaningar kan inte lösas genom bestämda arbetssätt eller undervisningstekniker....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Föräldrar, förskola och skola
  Bok

  Föräldrar, förskola och skola

  Harju, A - Tallberg Broman, I (red.)

  ”Jag var rätt skeptisk till hela dagisverksamheten från början så det var viktigt för mig att inskola....

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Kommunikation i klassrummet
  Bok

  Kommunikation i klassrummet

  Jensen, Mikael

  Kommunikation är centralt i nästan alla mänskliga aktiviteter. I klassrummen är kommunikation en nödvändighet...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Den helande länken
  Bok

  Den helande länken

  Lodén, Mona m fl

  Den psykiska ohälsan är ett stort folkhälsoproblem världen över. För att komma till rätta med det krävs en...

  189 kr Köp
  200 kr inkl. moms
 • Mindfulness i skolan
  Bok

  Mindfulness i skolan

  Terjestam, Yvonne

  Denna bok handlar om ”den tredje vägen” till kunskap – en ny mindful, kontemplativ pedagogik. Det är en...

  209 kr Köp
  222 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Arbetsro i skolan - hur skapar vi det

  Blixt Magnus

 • Uppdragsutbildning

  Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan

  Kampe, Kjell

 • Ledarskap i klassrummet
  Bok

  Ledarskap i klassrummet

  Stensmo, Christer

  Lärares ledarskap i klassrummet har som främsta mål att förmå eleverna att ägna den schemalagda tiden till...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Empatisk kommunikation
  Bok

  Empatisk kommunikation

  Weirsøe, Bodil

  Giraffspråket är ett kommunikationsverktyg som lär oss att be om vad vi behöver utan att trampa andra på...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Ledarstilar i klassrummet
  Bok

  Ledarstilar i klassrummet

  Stensmo, Christer

  Denna bok fokuserar lärares olikheter. Det finns inget sätt att undervisa, leda och lära som passar alla....

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text