Kompetensutv

Skola F–6 / Pedagogik och lärande

Sortera på
 • Att redan vara motiverad
  Bok

  Att redan vara motiverad

  Jerkeby, Stefan

  Motivation är en viktig förutsättning för att lära, i synnerhet i skolan. Brist på motivation gör det svårt...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Unga inför arbetslivet
  Bok

  Unga inför arbetslivet

  Olofsson, J - Wikström, F (red.)

  Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur...

  322 kr Köp
  341 kr inkl. moms
 • Lärande
  Bok

  Lärande

  Illeris, Knud

  Vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle där lärande är  centralt både för den enskilda...

  380 kr Köp
  403 kr inkl. moms
 • Perspektiv på lärande
  Bok

  Perspektiv på lärande

  Phillips, D.C - Soltis, J

  D.C. Phillips och Jonas Soltis, Stanford repsektive Columbia University, är båda mycket respekterade...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Att göra sin röst hörd
  Bok

  Att göra sin röst hörd

  Magnusson, Kerstin m.fl.

  I skolans demokratiuppdrag ingår att varje elev ska få mod och vilja att uttrycka åsikter och göra sin röst...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Kompetens
  Bok

  Kompetens

  Illeris, Knud

  Vad är kompetens? Kompetens är ett viktigt begrepp inom både utbildning och arbetsliv. I den här boken...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Nycklar till kunskap
  Bok

  Nycklar till kunskap

  Hedin, A - Svensson, L (red.)

  Denna bok presenterar fyra viktiga nycklar till kunskap: att vilja, förstå, kunna och handla. Författarna ger...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Skolans mellanår
  Bok

  Skolans mellanår

  Anderberg, Eva m.fl.

  Hur skapas förutsättningar för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning? På vilket sätt kan läraren...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Bortom lärandet
  Bok

  Bortom lärandet

  Biesta, Gert

  Vad det betyder att vara människa är en fråga om utbildning, antingen den gäller barn, vuxna eller andra...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Vygotskij och skolan
  Bok

  Vygotskij och skolan

  Lindqvist, Gunilla (red.)

  Intresset för Vygotskijs idéer har under de senaste tjugo åren ökat i sökandet efter ett nytt perspektiv på...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Vygotskij och pedagogiken
  Bok

  Vygotskij och pedagogiken

  Bråten, Ivar (red.)

  Intresset för hur socialt samspel bidrar till barns lärande och utveckling växer. En av de mest...

  197 kr Köp
  209 kr inkl. moms
 • D C Phillips

  Författare

  D C Phillips

  D C Phillips är professor i pedagogik och filosofi vid School of Education, Stanford...

 • Jonas F Soltis

  Författare

  Jonas F Soltis

  Jonas F Soltis är professor emeritus i filosofi och pedagogik vid Teachers College, Columbia University,...

 • Gert Biesta

  Författare

  Gert Biesta

  Gert Biesta är professor i pedagogisk teori vid School of Education and Life-long Learning, vid Universitetet...

 • Anna Hedin

  Författare

  Anna Hedin

  Anna Hedin är psykolog och filosofie doktor i pedagogik. Hon har många års erfarenhet av forskning och...

 • Anita Rissler

  Författare

  Anita Rissler

  Anita Rissler är fil.lic. i psykologi och har verkat som lektor vid Psykologiska institutionen, Stockholms...

 • Peter Ström

  Författare

  Peter Ström

  Peter Ström var fil.dr i pedagogik, knuten till Pedagogiska institutionen i Lund och Högskolan i Malmö. Han...

 • Karin Bengtsson

  Författare

  Karin Bengtsson

  Karin Bengtsson är fil.kand. i genusvetenskap och jämställdhetskonsult inriktad på frågor om jämställt...

 • Håkan Jenner

  Författare

  Håkan Jenner

  Håkan Jenner är leg psykolog och fil dr i pedagogik och arbetar med forsknings- och utvecklingsfrågor på...

 • Fredrik Wikström

  Författare

  Fredrik Wikström

  Fredrik Wikström är projektledare för Temagruppen Unga i arbetslivet och doktorand i pedagogik. Myndigheten...

 • Aycan Celikaksoy Mortensen

  Författare

  Aycan Celikaksoy Mortensen

  Aycan Çelikaksoy är fil.dr i nationalekonomi, institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms...

 • Martin Kvist

  Författare

  Martin Kvist

  Martin Kvist är doktorand i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning, institutionen för socialt...

 • Tor Hatlevoll

  Författare

  Tor Hatlevoll

  Tor Hatlevoll är ekonom och utredare, avdelningen för arbetsgivarpolitik vid Sveriges Kommuner och Landsting...

 • Massimiliano Mascherini

  Författare

  Massimiliano Mascherini

  Massimiliano Mascherini är fil.dr i tillämpad statistik och senior forskningschef vid Eurofounds...

Visa fler resultat

Original text