Kompetensutv

Skola F–6 / Elevhälsa

Sortera på
 • Evidensbaserad elevhälsa
  Bok

  Evidensbaserad elevhälsa

  Milerad, J - Lindgren, C (red.)

  Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling...

  443 kr Köp
  470 kr inkl. moms
 • Elevhälsa som främjar lärande
  Bok

  Elevhälsa som främjar lärande

  Hylander, I - Guvå, G

  Elevhälsans professioner är eniga om att de ska arbeta före­bygg­ande och främjande, men fastnar i praktiken...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Leda och organisera medicinsk elevhälsa
  Bok

  Leda och organisera medicinsk elevhälsa

  Milerad, Josef m.fl.

  Skollagen föreskriver att elevhälsans olika delar ska samverka under rektors ledning. De medicinska...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Uppdragsutbildning

  Elevhälsa, stöd och samverkan

  Hellstadius Mikael

 • Från apati till aktivitet
  Bok

  Från apati till aktivitet

  Ascher, H - Hjern, A (red.)

  Flyktingbarn som söker en fristad i vårt land påverkas ofta av egna svåra upplevelser av krig, våld och...

  360 kr Köp
  382 kr inkl. moms
 • Att platsa i en skola för alla
  Bok

  Att platsa i en skola för alla

  Säljö, Roger

  Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. I denna upplaga har vissa förändringar gjorts....

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa
  Bok

  Förebygga barnfetma och främja jämlik hälsa

  Magnusson, Maria (red.)

  Framgångsrik prevention av barnfetma på grupp- och individnivå förutsätter helhetssyn på hälsa,...

  250 kr Köp
  265 kr inkl. moms
 • Mindfulness i skolan
  Bok

  Mindfulness i skolan

  Terjestam, Yvonne

  Denna bok handlar om ”den tredje vägen” till kunskap – en ny mindful, kontemplativ pedagogik. Det är en...

  209 kr Köp
  222 kr inkl. moms
 • Elevhälsa börjar i klassrummet
  Bok

  Elevhälsa börjar i klassrummet

  Gustafsson, Lars H.

  Boken handlar om hälsofrämjande arbete i grundskolan. Ett kompetent elevhälsoteam ska finnas på varje skola,...

  229 kr Köp
  243 kr inkl. moms
 • Mats Swensson

  Författare

  Mats Swensson

  Mats Swensson (t.v.) är medicinskt ansvarig skolöverläkare och ordförande i...

 • Fredrik Livheim

  Författare

  Fredrik Livheim

  Fredrik Livheim är leg. psykolog och gjorde sin första vetenskapliga studie om stress bland ungdomar i...

 • Linda Beckman

  Författare

  Linda Beckman

  Linda Beckman är lektor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads...

 • Louise Frisén

  Författare

  Louise Frisén

  Louise Frisén är barnpsykiater och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hon är...

 • Magnus Wickman

  Författare

  Magnus Wickman

  Magnus Wickman är konsultläkare inom barnsjukvården Sörmland och senior professor vid Institutet för...

 • Eva Wigforss

  Författare

  Eva Wigforss

  Eva Wigforss, fil.dr, legitimerad logoped, universitetslektor vid Institutionen för logopedi, foniatri och...

 • Walter Osika

  Författare

  Walter Osika

  Walter Osika är docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, samt föreståndare för Center for Social...

 • Nils Lundin

  Författare

  Nils Lundin

  Nils Lundin är specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolhälsovård samt har diplom i...

 • Helena Hervius Askling

  Författare

  Helena Hervius Askling

  Helena Hervius Askling är disputerad infektionsläkare och smittskyddsläkare i Sörmland. Hon är...

 • Lars Cernerud

  Författare

  Lars Cernerud

  Lars Cernerud är läkare, specialist i pediatrik och i skolhälsovård samt docent i folkhälsovetenskap. Han var...

 • Sven Klaesson

  Författare

  Sven Klaesson

  Sven Klaesson är barnläkare, med.dr och chef för verksamhetsområdet Kvinnor-Barn vid Södertälje sjukhus AB...

 • Ylva Solders

  Författare

  Ylva Solders

  Ylva Solders Wändahl är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Lidingö stad och har tidigare...

 • Kajsa-Mia Holgers

  Författare

  Kajsa-Mia Holgers

  Kajsa-Mia Holgers är professor och Socialstyrelsens vetenskapliga rådgivare inom hörsel- och...

 • Anders Hjern

  Författare

  Anders Hjern

  Anders Hjern är överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset...

 • Eva Tideman

  Författare

  Eva Tideman

  Eva Tideman är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Institutionen...

Visa fler resultat

Original text