Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Lingvistik

Sortera på
 • Varför språkvetenskap?
  Bok

  Varför språkvetenskap?

  Håkansson, D - Karlsson, A-M (red.)

  Vad vill språkvetenskaplig forskning ge kunskap om? Vad vill den åstadkomma? Och var går egentligen...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Ordning och reda
  Bok

  Ordning och reda

  Pilke, N - Nuopponen, A

  Hur skapar man ordning och reda bland fackbegrepp? Hur ska begrepp benämnas? Hur bildas nya termer? Hur...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Sociolingvistik i praktiken
  Bok

  Sociolingvistik i praktiken

  Boyd, S - Ericson, S (red.)

  Djupare insikter i sociolingvistik – studier av hur språk och samhälle hänger samman – nås bäst genom att...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Allmän och svensk fonetik
  Bok

  Allmän och svensk fonetik

  Elert, Claes-Christian

  Allmän och svensk fonetik är baserad på erfarenheter från kurser i fonetik vid Stockholms, Göteborgs och Umeå...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Språk och diskriminering
  Bok

  Språk och diskriminering

  Hornscheidt, L - Landqvist, M

  Våra erfarenheter, idéer och föreställningar om andra människor styr hur vi bemöter varandra. En grupp kan...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Språket och språkarna
  Bok

  Språket och språkarna

  Einarsson, Jan

  Kunskap om människans språk är kunskap om vår värld, om våra olika gemenskaper och om oss själva som...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics
  English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics
  Bok + Digital produkt

  English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics

  Johansson, M - Manninen, S

  English Linguistics. Introduction to Morphology, Syntax and Semantics gives a thorough, yet easily accessible...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Allmän och svensk prosodi
  Bok

  Allmän och svensk prosodi

  Bruce, Gösta

  Allmän och svensk prosodi belyser det mänskliga talet som kommunikationsmedel med fokus på det talade...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Språket, kroppen och tankarna
  Bok

  Språket, kroppen och tankarna

  Vogel, Anna

  Människan tänker på ett visst sätt därför att kroppen fungerar på ett visst sätt.Erfarenheter som gjorts med...

  198 kr Köp
  210 kr inkl. moms
 • Vår fonetiska geografi
  Vår fonetiska geografi
  Bok + Digital produkt

  Vår fonetiska geografi

  Bruce, Gösta

  Den här boken handlar om den dialektala variation i svenskan som gäller ljudsidan av språket. Författaren...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Språksociologi
  Bok

  Språksociologi

  Einarsson, Jan

  Varför pratar vi som vi gör? Vilka attityder kan vi möta när vi kommunicerar med andra? Kan man styra...

  292 kr Köp
  310 kr inkl. moms
 • Andraspråksinlärning
  Bok

  Andraspråksinlärning

  Abrahamsson, Niclas

  Denna grundbok belyser fenomenet, ämnet och forskningsfältet andraspråksinlärning. Med utgångspunkt i...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Stilistik
  Bok

  Stilistik

  Lagerholm, Per

  Allt språk påverkar oss, allt språk har en stil och all stil går att beskriva mer eller mindre utförligt. Det...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Språk, språkinlärning och språkforskning
  Bok

  Språk, språkinlärning och språkforskning

  Sigurd, B - Håkansson, G

  I den här introduktionsboken i allmän språkvetenskap presenterar författarna lingvistikens olika områden och...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Språk och kön
  Bok

  Språk och kön

  Edlund, Ann-Catrine m.fl.

  Författarna diskuterar och problematiserar våra kulturella föreställningar om språkskillnader mellan könen...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Språkets enhet och mångfald
  Bok

  Språkets enhet och mångfald

  Dahl, Östen

  I alla kulturer är det talade språket det viktigaste kommunikationsmedlet. Alla talade språks ljudsystem,...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Fonetik light
  Fonetik light
  Bok + Digital produkt

  Fonetik light

  Engstrand, Olle

  I den här boken ges en kort och enkel presentation av allmän och svensk ljudlära:talapparatens byggnad och...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Konsten att översätta
  Bok

  Konsten att översätta

  Ingo, Rune

  Hur vi än definierar själva översättandet, startar arbetet i praktiken med en skriven eller talad text på ett...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Fonetikens grunder
  Bok

  Fonetikens grunder

  Engstrand, Olle

  Detta är den första grundläggande boken i allmän och svensk fonetik på nästan 40 år. Det är en lärobok som...

  351 kr Köp
  372 kr inkl. moms
 • Grammatik
  Bok

  Grammatik

  Dahl, Östen

  Målet med den här boken är att ge de kunskaper om grammatiska grundbegrepp som behövs för akademiska studier...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Uttalet, språket och hjärnan
  Bok

  Uttalet, språket och hjärnan

  Kjellin, Olle

  Rätt uttal är lätt uttal. Fel uttal är krångligare för både talaren och lyssnaren. I denna bok beskriver Olle...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Semantisk förändring (e-bok)
  Digital produkt

  Semantisk förändring (e-bok)

  Sjöström, Sören

  Den här boken handlar om hur språkets betydelser genomgår förändringar. I huvudsak behandlas följande...

  94 kr
  118 kr inkl. moms
 • Språkteorier och språkspel (e-bok)
  Digital produkt

  Språkteorier och språkspel (e-bok)

  Segerdahl, Pär

  Den här boken har Ludwig Wittgensteins språkspelsanalogi som utgångspunkt. Författaren visar hur...

  121 kr
  151 kr inkl. moms
 • Svensk prosodi i praktiken
  Bok

  Svensk prosodi i praktiken

  Kjellin, Olle

  Med Svensk prosodi i praktiken inleddes en ny epok inom uttalsundervisningen i svenska som andraspråk. Den...

  258 kr Köp
  273 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text