Univ & Högsk

Förskollärarutbildning

Sortera på
 • Implementering av barnkonventionen
  Bok

  Implementering av barnkonventionen

  Lundin Karphammar, Marie

  Implementering av barnkonventionen är utformad som en grundbok i hur barnkonventionen kan implementeras i en...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Skapande verksamhet i förskolan
  Bok

  Skapande verksamhet i förskolan

  Bendroth Karlsson, Marie m.fl.

  Ambitionen med denna bok är att synliggöra och inspirera till estetiskt skapande arbete i förskolepedagogisk...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Utvecklingssamtal
  Bok

  Utvecklingssamtal

  Markström, A-M - Simonsson, M

  Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan, vad handlar de om och vilka funktioner har dessa samtal? Boken...

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Textil som pedagogiskt redskap
  Bok

  Textil som pedagogiskt redskap

  Björkdahl, S - Eldholm, G

  På vad sätt kan man stimulera barns lärande genom textil? Textil som pedagogiskt redskap är en handbok som...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Goda rutinsituationer i förskolan
  Bok

  Det vet vi om - Goda rutinsituationer i förskolan

  Drugli, May Britt

  Rutinsituationer i förskolan, till exempel måltider, på- och avklädning, blöjbyte, middagsvila samt lämning...

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Barns lek och experimenterande verksamhet
  Bok

  Det vet vi om - Barns lek och experimenterande verksamhet

  Damgaard Warrer, S - Broström, S

  Barns lek och experimenterande verksamhet är ett rikt fält med många perspektiv, infallsvinklar och nyanser....

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Det vet vi om - Diagnoser och lärande
  Bok

  Det vet vi om - Diagnoser och lärande

  Overland, Terje

  Diagnoser och lärande handlar om förhållandet mellan psykiatriska diagnoser och lärande i förskola och skola....

  167 kr Köp
  177 kr inkl. moms
 • Den mångkulturella förskolan
  Bok

  Den mångkulturella förskolan

  Lunneblad, Johannes

  Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • När krisen drabbar förskolan
  Bok

  När krisen drabbar förskolan

  Hellberg, Anna

  Hur påverkas barn av svåra händelser och starka påfrestningar? När krisen drabbar förskolan är tänkt att...

  138 kr Köp
  146 kr inkl. moms
 • Lek och vänskap
  Bok

  Lek och vänskap

  Conn, Carmel

  Barn med autism har ofta tydliga lekpreferenser, där sensoriska och perceptuella upplevelser har en stark...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Lekande rätt
  Bok

  Lekande rätt

  Davidsson, Fanny

  Barnets rättigheter rör hela barnets liv, från rätten att leka, vila och utvecklas till rätten till...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Mångfald i tidiga åldrar
  Bok

  Mångfald i tidiga åldrar

  Farrell , A - Pramling, I (red.)

  Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Vygotskij i praktiken
  Bok

  Vygotskij i praktiken

  Strandberg, Leif

  Vygotskij (1896–1934) skapade under sin korta levnad en teori om lärande som var förunderligt framsynt. Det...

  255 kr Köp
  270 kr inkl. moms
 • Förskola för kvalitet och meningsskapande
  Bok

  Förskola för kvalitet och meningsskapande

  Dahlbeck, P - Lindgren, T (red.)

  Förskoleverksamheten ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa ses som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem
  Bok

  Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem

  Håkansson, Jan

  Kraven på att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring är fortsatt höga i det svenska skolväsendet – men...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Barns möte med konst
  Bok

  Barns möte med konst

  Bendroth Karlsson, Marie

  – Ååhh, så spännande! säger en 5-årig flicka när hon kommer med sin förskolegrupp för att se en utställning...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Traumamedvetenhet i förskolan
  Bok

  Traumamedvetenhet i förskolan

  Hellberg, Anna

  Traumamedvetenhet i förskolan vänder sig till den som möter barn som varit utsatta för svåra påfrestningar...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Professionell yrkesutövning i förskola
  Bok

  Professionell yrkesutövning i förskola

  Tallberg Broman, Ingegerd m.fl.

  Det här är en bok för dig som avser att arbeta med professionell yrkesutövning i förskolan. Författarna...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Undervisa i pedagogiskt drama
  Bok

  Undervisa i pedagogiskt drama

  Rasmusson, V - Erberth, B

  Ny forskning understryker betydelsen av drama och teater i skolundervisningen för att stimulera elevers...

  293 kr Köp
  311 kr inkl. moms
 • Värdefull förskola
  Bok

  Värdefull förskola

  Emilson, A - Moqvist Lindberg, I (red.)

  I förskolan möts människor med olika kulturell och social bakgrund, varför det inte är självklart vilka...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Att utforska praktiken i förskolan
  Bok

  Att utforska praktiken i förskolan

  Jensen, R - Kranmo, A L

  Att arbeta i förskolan idag är ett ofta glädjefyllt arbete som också innebär stora utmaningar. Hur skapar man...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Lek på rätt väg?
  Bok

  Lek på rätt väg?

  Hangaard Rasmussen, Torben (red.) m.fl.

  Vad förstår vi av barns lek? Och vilka villkor har leken i dag? Det finns många olika uppfattningar om lekens...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete och analys
  Bok

  Kvalitetsarbete och analys

  Scherp, H-Å - Scherp, G-B

  Kvalitet uppstår i pedagogers dagliga möten med barn och elever. Det är utgångspunkten för den här boken som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Kreativitet i förskolan
  Bok

  Kreativitet i förskolan

  Forsberg Ahlcrona, Mirella

  Vad är kreativitet? Hur uppstår den och vad innebär det att vara kreativ? Är kreativitet en medfödd talang...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text