Original text


Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Ämnesdidaktik 7-9 och gymnasium

Sortera på
 • Interkulturell religionsdidaktik
  Bok

  Interkulturell religionsdidaktik

  Franck, O lof m.fl. (red.)

  I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Samhällskunskapsdidaktik
  Bok

  Samhällskunskapsdidaktik

  Långström, S - Virta, A

  Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar....

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Rörelseförmåga i idrott och hälsa
  Bok

  Rörelseförmåga i idrott och hälsa

  Nyberg, G - Larsson, H

  I ämnet idrott och hälsa ska eleverna få möjlighet att utveckla sin rörelse­förmåga. Men vad är...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Ämnesdidaktik - en undervisningskonst
  Bok

  Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

  Bronäs, A - Runebou, N

  Ämnesdidaktik − en undervisningskonst är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper...

  163 kr Köp
  173 kr inkl. moms
 • Etikdidaktik
  Bok

  Etikdidaktik

  Franck, O - Löfstedt, M

  Varför ska man studera etik i skolan och hur kan en god etikundervisning utvecklas tillsammans med elever?...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Plats, identitet, lärande
  Bok

  Plats, identitet, lärande

  Sanderoth, Ingrid m.fl.

  Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • Historien är närvarande
  Bok

  Historien är närvarande

  Karlsson, K-G - Zander, U (red.)

  Historiedidaktiker intresserar sig för människors möten med historia och för den historiska dimensionens...

  269 kr Köp
  285 kr inkl. moms
 • Religionsundervisning
  Bok

  Religionsundervisning

  Hedin, Christer

  I religionskunskapen är målet att eleverna ska börja förstå de tankar som ligger bakom de religiösa...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Tecknad karaktär
  Bok

  Tecknad karaktär

  Vipsjö, L - Bergsten, K

  Tecknad karaktär – anatomi, fysionomi och psykologi skissar en historisk bakgrund till den nutida tecknade...

  344 kr Köp
  365 kr inkl. moms
 • Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning
  Bok

  Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning

  Haglund, J - Jeppsson, F

  Elever kan bara lära sig nya saker genom att bygga på det de redan vet och sina tidigare erfarenheter. Detta...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • I takt med tiden?
  Bok

  I takt med tiden?

  Backman, E - Larsson, L

  Idag finns relativt mycket kunskap om skolämnet idrott och hälsa, eller ’kroppsøvning’ och ’idræt’ som det...

  343 kr Köp
  364 kr inkl. moms
 • Samhällsämnenas didaktik
  Bok

  Samhällsämnenas didaktik

  Franck, Olof (red.)

  Hösten 2011 sjösattes Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids­hemmet (Lgr 11). En intention...

  175 kr Köp
  186 kr inkl. moms
 • Att undervisa om religion och vetenskap
  Bok

  Att undervisa om religion och vetenskap

  Franck, O - Stenmark, M

  Den nya ämnesplanen i religionskunskap lyfter fram förhållandet religion och vetenskap i det centrala...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att undervisa i historia
  Att undervisa i historia
  Bok + Digital produkt

  Att undervisa i historia

  Liljegren, Bengt m.fl.

  Det finns åtskilliga hyllmeter av användbara böcker om pedagogik och metodik. Likaså många snillrika verk om...

  294 kr Köp
  312 kr inkl. moms
 • Religionsdidaktik
  Bok

  Religionsdidaktik

  Löfstedt, Malin (red.)

  Religionskunskapen i skolan ska behandla de stora världsreligionerna, sekulära livsåskådningar, livsfrågor...

  252 kr Köp
  267 kr inkl. moms
 • Friluftssport och äventyrsidrott
  Bok

  Friluftssport och äventyrsidrott

  Sandell, Klas m.fl. (red.)

  Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap blir tävlingar i multisport. Samtidigt blir sådant som...

  229 kr Köp
  243 kr inkl. moms
 • Historien är nu
  Bok

  Historien är nu

  Karlsson, K-G - Zander, U (red.)

  Historiedidaktik rör frågor om historieförmedling och om den historiska dimensionens plats i samhället. Bland...

  335 kr Köp
  355 kr inkl. moms
 • Bilderbokens pusselbitar
  Bok

  Bilderbokens pusselbitar

  Nikolajeva, Maria

  Bilderböcker är en stor och speciell del av barnlitteraturen. Om man bortser från den skenbara enkelheten och...

  330 kr Köp
  350 kr inkl. moms
 • Undervisa om samhället
  Bok

  Undervisa om samhället

  Vernersson, Folke

  I denna bok analyseras lärares tankar kring undervisningens vardag. Med hjälp av ett didaktiskt analysschema...

  321 kr Köp
  340 kr inkl. moms
 • Ingmarie Danielsson Malmros

  Författare

  Ingmarie Danielsson Malmros

  Ingmarie Danielsson Malmros är gymnasielärare i historia och religion och universitetslektor vid Malmö...

 • Mikael Lindnord

  Författare

  Mikael Lindnord

  Mikael Lindnord är elitaktiv multisportare, coach, egenföretagare inom sportevent och föredragshållare....

 • Anders Tysk

  Författare

  Anders Tysk

  Anders Tysk är generalsekreterare och idégivare till Vikingarännet. Han har varit verksam som mångårig...

 • Reider J Mykletun

  Författare

  Reider J Mykletun

  Reidar J. Mykletun är professor i organisationspsykologi vid Universitetet i Stavanger i Norge. Hans...

 • Johnny Nilsson

  Författare

  Johnny Nilsson

  Johnny Nilsson är docent och lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och gästprofessor vid...

Visa fler resultat