Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Vetenskapsteori och metod

Sortera på
 • Medborgerlig bildning
  Bok

  Medborgerlig bildning

  Bohlin, Henrik

  Varför studerar man på högskola? Det sägs ofta att utbildning är ett sätt att bli anställningsbar och få ett...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • SMART
  Bok

  SMART

  Nilholm, Claes

  Under senare år har behovet av att göra forskningsöversikter på ett systematiskt sätt uppmärksammats, inte...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Tolkning, förståelse, vetande
  Bok

  Tolkning, förståelse, vetande

  Ödman, Per-Johan

  Några få böcker läses och uppskattas av flera generationer och får epitetet »något av en...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Teori i examensarbetet
  Bok

  Teori i examensarbetet

  Nilholm, Claes

  Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Ämnesdidaktik - en undervisningskonst
  Bok

  Ämnesdidaktik - en undervisningskonst

  Bronäs, A - Runebou, N

  Ämnesdidaktik − en undervisningskonst är en grundbok som svarar mot det behov av ämnesdidaktiska kunskaper...

  163 kr Köp
  173 kr inkl. moms
 • Verklighet verklighet
  Bok

  Verklighet verklighet

  Bronäs, A - Selander, S

  Frågan om teori och praktik diskuteras ofta i lärarutbildningar, och ofta på ett ganska schablonartat sätt:...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Forskningsmetoder för lärarstudenter
  Bok

  Forskningsmetoder för lärarstudenter

  Christoffersen, L - Johannessen, A

  Detta är en introduktion till forskningsmetoder. Boken presenterar allt från kvalitativ till kvantitativ...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Etnografi i klassrummet
  Bok

  Etnografi i klassrummet

  Kullberg, Birgitta

  Vad är en etnografisk ansats när man vill undersöka och förbättra undervisning i klassrummet? Hur går den...

  273 kr Köp
  289 kr inkl. moms
 • Att involvera barn i forskning och utveckling
  Bok

  Att involvera barn i forskning och utveckling

  Johansson B - Karlsson, M (red.)

  Kan vi forska om barn på samma sätt som vi forskar om vuxna eller behöver barn bemötas på andra sätt?...

  229 kr Köp
  243 kr inkl. moms
 • Vetenskapliga tankeverktyg
  Bok

  Vetenskapliga tankeverktyg

  Backman, Ylva m.fl.

  I princip alla vetenskapliga studier vid universitet och högskola kräver kunskaper och färdigheter inom...

  366 kr Köp
  388 kr inkl. moms
 • Skriva för att lära
  Bok

  Skriva för att lära

  Dysthe, Olga m.fl.

  Detta är en introduktionsbok som visar att skrivandet är ett viktigt redskap för lärande och tankeutveckling....

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Metoder
  Bok

  Metoder

  Långström, S - Viklund, U

  Riktigt duktiga undervisare, föreläsare och fortbildare behärskar sitt ämnesområde, har goda pedagogiska...

  238 kr Köp
  252 kr inkl. moms
 • Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering
  Bok

  Metodik för utvecklingsarbete & utvärdering

  Carlström, I - Carlström, L-P

  Denna bok beskriver och diskuterar principer för och arbetsgång vid examensarbete och pedagogiskt...

  388 kr Köp
  411 kr inkl. moms
 • Med livsvärlden som grund
  Bok

  Med livsvärlden som grund

  Bengtsson, Jan (red.)

  Bidrag till utvecklandet av en livsvärldsfenomenologisk ansats i pedagogisk forskning.Ända sedan Edmund...

  266 kr Köp
  282 kr inkl. moms
 • Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv
  Bok

  Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv

  Gytz Olesen, S - Møller Pedersen, P

  Inom pedagogiken finns det idag ett växande intresse för sociologiska teoribildningar. De klassiska...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Forskning i skolans vardag (e-bok)
  Digital produkt

  Forskning i skolans vardag (e-bok)

  Egerbladh, T - Tiller, T

  Den nya utbildningspolitiken har medfört att den enskilda skolan i allt större utsträckning fått ansvaret för...

  135 kr
  169 kr inkl. moms
 • Anders Persson

  Författare

  Anders Persson

  Anders Persson är universitetslektor i filosofi vid Luleå tekniska...

 • Sören Gytz Olesen

  Författare

  Sören Gytz Olesen

  Søren Gytz Olesen är verksam vid ViborgSeminariet i...

 • Peter Möller Pedersen

  Författare

  Peter Möller Pedersen

  Peter Møller Pedersen är verksam vid Viborgseminariet i...

 • Ylva Backman

  Författare

  Ylva Backman

  Ylva Backman är doktorand vid Luleå tekniska universitet och undervisar bl.a. i kritiskt tänkande,...

 • Teodor Gardelli

  Författare

  Teodor Gardelli

  Teodor Gardelli är universitetsadjunkt i filosofi vid Luleå tekniska universitet. Han undervisar bl.a. i...

 • Viktor Gardelli

  Författare

  Viktor Gardelli

  Viktor Gardelli har fil.mag. i praktisk filosofi från Stockholms universitet och är doktorand vid Luleå...

 • Frøydis Hertzberg

  Författare

  Frøydis Hertzberg

  Frøydis Hertzberg är professor vid Institutionen för lärarutbildning och skolutveckling, Universitetet i...

 • Inge Carlström

  Författare

  Inge Carlström

  Inge Carlström är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan Kristianstad. Han har lång erfarenhet av...

Visa fler resultat

Original text