Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Sociala relationer och konflikthantering

Sortera på
 • Skolans konflikter
  Bok

  Skolans konflikter

  Pihlgren, Ann S (red.)

  Skolan är en arena för en rad konflikter på olika nivåer – mellan elever, lärare, föräldrar och ledning men...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Rasten
  Bok

  Rasten

  Pihlgren, Ann S m.fl. (red.)

  Rasten har funnits så länge utbildningsverksamhet har förekommit. Historiskt har rasten snarast setts som en...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Hur barn lyckas
  Bok

  Hur barn lyckas

  Tough, Paul

  I den här boken sätts fokus på de faktorer som har betydelse för barns framgång i skolan och livet. De...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt
  Bok

  Att vilja andra väl är inte alltid smärtfritt

  Edling, Silvia

  Lärare har i uppdrag att arbeta för lika villkor och uppmärksamma undervisningens värdedimension. Detta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Professionell relationskompetens
  Bok

  Professionell relationskompetens

  Linder, Anne

  De flesta är eniga om att relationskompetens är centralt i det pedagogiska arbetet och att denna kompetens är...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Föräldrasamverkan
  Bok

  Föräldrasamverkan

  Pihlgren, Ann (red.)

  Att skola och hem samverkar är viktigt för elevens lärande. Många lärare tycker dock att det kan vara svårt,...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Ledarskap i klassen
  Bok

  Ledarskap i klassen

  Ogden, Terje

  Färdigheter i ledarskap är den viktigaste förutsättningen för att lärare ska lyckas i sitt arbete....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Samtalsmetodik
  Bok

  Samtalsmetodik

  Engquist, Anders

  Många yrken kräver en grundläggande förståelse av kommunikationens teori och praktik – några exempel är...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Det professionella mötet
  Bok

  Det professionella mötet

  Herz, M - Johansson, T

  Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Våldets kön
  Bok

  Våldets kön

  Nilsson, G - Lövkrona, I

  Vi möter våld i någon form dagligen, om inte som ”offer” eller ”förövare”, så när vi läser tidningen, tittar...

  275 kr Köp
  292 kr inkl. moms
 • Handbok i föräldrasamtal
  Bok

  Handbok i föräldrasamtal

  Fred, Görel

  Stöd och inspiration till föräldrasamtal efterlyses av många som arbetar med barn. Den här boken är i första...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • Läraren och eleven
  Bok

  Läraren och eleven

  Drugli, May Britt

  Lärandets uppgifter och utmaningar kan inte lösas genom bestämda arbetssätt eller undervisningstekniker....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Att platsa i en skola för alla
  Bok

  Att platsa i en skola för alla

  Säljö, Roger

  Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. I denna upplaga har vissa förändringar gjorts....

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Föräldrar, förskola och skola
  Bok

  Föräldrar, förskola och skola

  Harju, A - Tallberg Broman, I (red.)

  ”Jag var rätt skeptisk till hela dagisverksamheten från början så det var viktigt för mig att inskola....

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Lärare som ledare
  Bok

  Lärare som ledare

  Berg, Gunnar m.fl. (red.)

  Bokens 17 kapitel beskriver olika perspektiv på lärare som ledare och hur ledarskapet utövas i...

  343 kr Köp
  364 kr inkl. moms
 • Kommunikation i klassrummet
  Bok

  Kommunikation i klassrummet

  Jensen, Mikael

  Kommunikation är centralt i nästan alla mänskliga aktiviteter. I klassrummen är kommunikation en nödvändighet...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad
  Bok

  Sex och samlevnad

  Røthing, Å - Bang Svendsen, S H

  Hur kan lärare undervisa om sexualitet så att eleverna får relevant kunskap om sexuella...

  308 kr Köp
  326 kr inkl. moms
 • Sex och samlevnad i skolan
  Bok

  Sex och samlevnad i skolan

  Nordenmark, Love

  Sex och samlevnad angår alla hela tiden, inte minst under skolåren. Behovet av kunskaper och en helhetssyn på...

  193 kr Köp
  205 kr inkl. moms
 • Möten i mångfaldens skola
  Bok

  Möten i mångfaldens skola

  Lahdenperä, P - Lorentz, H (red.)

  I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola....

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Skolan som mångkulturell arbetsplats
  Bok

  Skolan som mångkulturell arbetsplats

  Lorentz, Hans

  Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • Ledarskap i klassrummet
  Bok

  Ledarskap i klassrummet

  Stensmo, Christer

  Lärares ledarskap i klassrummet har som främsta mål att förmå eleverna att ägna den schemalagda tiden till...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Från lydnad till ansvar
  Bok

  Från lydnad till ansvar

  Normell, Margareta

  Läraren som person har stor betydelse för arbetet i skolan, inte minst nu i det tidiga 2000-talet när...

  190 kr Köp
  201 kr inkl. moms
 • DRACON I SKOLAN
  Bok

  DRACON I SKOLAN

  Grünbaum, A - Lepp, M

  DRACON I SKOLAN riktar sig till alla som söker pedagogiska verktyg för undervisning i konstruktiv...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text