Original text


Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Etik och mångfald

Sortera på
 • Normkritisk pedagogik
  Bok

  Normkritisk pedagogik

  Björkman, L - Bromseth, J (red.)

  Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i...

  334 kr Köp
  354 kr inkl. moms
 • Skapande och integration
  Bok

  Skapande och integration

  Hofvander Trulsson, Y - Westvall, M (red.)

  I en tid av stora samhällsförändringar i Sverige och omvärlden, med fler mångkulturella bostadsområden och...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Interkulturell pedagogisk kompetens
  Bok

  Interkulturell pedagogisk kompetens

  Lorentz, Hans

  Den här boken handlar om en kompetens som möjliggör samarbete mellan elever och mellan lärare och elever med...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Interkulturell religionsdidaktik
  Bok

  Interkulturell religionsdidaktik

  Franck, O lof m.fl. (red.)

  I religionskunskapsämnets kurs- och ämnesplaner framhålls betydelsen av att eleven utvecklar en mångkulturell...

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Barn på flykt
  Bok

  Barn på flykt

  Arnö, Sophie

  Tvåhundrafemtio människor kliver i land på en strand i Grekland. En irakisk kvinna faller på knä och ber till...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • En god fortsättning
  Bok

  En god fortsättning

  Otterup, T - Kästen-Ebeling, G (red)

  Under flera decennier har den svenska skolan tagit emot elever från olika länder och har försökt ordna...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Läraren och yrkesetiken
  Bok

  Läraren och yrkesetiken

  Irisdotter Aldenmyr, Sara (red.)

  Arbetet som lärare eller förskollärare är ett komplext och mångfacetterat sådant. I vardagen uppstår ofta...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Etnisk maktordning i skola och samhälle
  Bok

  Etnisk maktordning i skola och samhälle

  Elmeroth, Elisabeth

  I alla samhällen skapas hierarkier där människor lever under skilda villkor. När vissa grupper får mycket...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Skolframgång i det mångkulturella samhället
  Bok

  Skolframgång i det mångkulturella samhället

  Lund, Anna - Lund, Stefan (red.)

  Skollagen och majoriteten av den svenska befolkningen är eniga. Unga människor ska oberoende av kön, social...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Interkulturella perspektiv
  Bok

  Interkulturella perspektiv

  Lorentz, H - Bergstedt, B (red.)

  Inom utbildning och pedagogik blir interkulturella frågeställningar allt viktigare. Hur förhåller vi oss...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Inkludering och socialt kapital
  Bok

  Inkludering och socialt kapital

  Persson, B - Persson, E

  På senare år har det pågått en intensiv debatt om tillståndet i svensk skola. Denna diskussion tar ofta...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Flyktens barn
  Bok

  Flyktens barn

  Elmeroth, E - Häge, J

  För dem som arbetar med flyktingar är det centralt att reflektera över och utveckla förståelse för de...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Etnicitet som resurs
  Bok

  Etnicitet som resurs

  Kasselias Wiltgren, Layal

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Skolledarskap i mångfald
  Bok

  Skolledarskap i mångfald

  Lahdenperä, Pirjo

  Globalisering och en mångkulturell samhällsutveckling ställer skolan inför spännande och komplicerade...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Normkritiska perspektiv
  Bok

  Normkritiska perspektiv

  Elmeroth, Elisabeth (red.)

  Den grundläggande principen för gemenskap i skola och samhälle uttrycks ofta med frasen ”människors lika...

  204 kr Köp
  216 kr inkl. moms
 • Möten i mångfaldens skola
  Bok

  Möten i mångfaldens skola

  Lahdenperä, P - Lorentz, H (red.)

  I den här boken beskriver författarna innovativa interkulturella utmaningar för dagens mångkulturella skola....

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor
  Bok

  Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor

  Bouakaz, Laid

  Föräldrasamverkan och föräldrainflytande liksom frågor om relationerna mellan hem och skola har diskuterats...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Att undervisa är att välja
  Bok

  Att undervisa är att välja

  Linnér, B - Westerberg, B

  Den här boken fångar tre grundläggande innehållsfrågor i skolan och lärarutbildningen. Frågor som lyfter fram...

  274 kr Köp
  290 kr inkl. moms
 • Interkulturellt samspel i skolan
  Bok

  Interkulturellt samspel i skolan

  Stier, J - Sandström Kjellin, M

  "Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma...

  214 kr Köp
  227 kr inkl. moms
 • Skolan som mångkulturell arbetsplats
  Bok

  Skolan som mångkulturell arbetsplats

  Lorentz, Hans

  Boken beskriver hur interkulturell pedagogik kan vara en viktig integrationsfaktor i den mångkulturella...

  260 kr Köp
  276 kr inkl. moms
 • När marknaden kom till förorten
  Bok

  När marknaden kom till förorten

  Bunar, Nihad

  Marknadsliberala utbildningsreformer har präglat västvärlden under de senaste 15 åren. I den här boken...

  279 kr Köp
  296 kr inkl. moms
 • Att lära av den Andre
  Bok

  Att lära av den Andre

  Todd, Sharon

  Boken är en filosofisk utforskning av utbildningars etiska möjligheter och behandlar framför allt...

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Interkulturellt ledarskap
  Bok

  Interkulturellt ledarskap

  Lahdenperä, Pirjo

  Dagens globaliserade och mångkulturella samhälle förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och...

  189 kr Köp
  200 kr inkl. moms
 • Lärares yrkesetik
  Bok

  Lärares yrkesetik

  Fjellström, Roger

  Yrkesetik är de yttersta riktlinjerna för hur lärare ska förhålla sig till krav från elever och föräldrar,...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
Visa fler resultat