Univ & Högsk

Lärarutbildning och pedagogik / Allmändidaktik

Sortera på
 • En skola som utmanar
  Bok

  En skola som utmanar

  Dahlbeck, P - Widén, P (red.)

  Vad är det vi ser när vi betraktar en skola. Vilken berättelse är det som styr vår uppfattning om huruvida...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Kamratlärande
  Bok

  Kamratlärande

  Wedel, Nils

  Kamratlärande är en metod där eleverna lär av varandra. Det ­betyder att relationen mellan eleverna i...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Lärarens professionella frihet
  Bok

  Lärarens professionella frihet

  Sandin, Daniel

  Hur kan lärare finna förhållningssätt som hjälper dem att verka friare och mer professionellt i en skola där...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lärarens handbok
  Bok

  Lärarens handbok

  Lundgren, Ulf P m.fl.

  Denna reviderade 12:e upplaga presenterar följande viktiga styrdokument: 
•  Skollagen...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Att skapa språk och mening
  Bok

  Att skapa språk och mening

  Dahlbeck, P - Westlund, K (red.)

  Vilken verksamhet på en förskola kan medföra att barn skapar mening och utvecklar sina språkliga...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Allmändidaktik
  Bok

  Allmändidaktik

  von Oettingen, Alexander

  Allmändidaktik är konsten att undervisa, en konst man kan lära sig genom att studera den i teorin och utöva...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Undersöka och utveckla undervisning
  Bok

  Undersöka och utveckla undervisning

  Almqvist Jonas m.fl.(red)

  Boken erbjuder konkreta och autentiska exempel på hur beprövad erfarenhet och utbildningsvetenskaplig...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Visuell kunskap för multimodalt lärande
  Bok

  Visuell kunskap för multimodalt lärande

  Häggström, M - Örtegren, H

  Vårt moderna samhälle är i allt högre grad multimodalt och olika uttrycksformer som bild, text, ljud och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Professionell röstanvändning i läraryrket
  Bok

  Professionell röstanvändning i läraryrket

  Furu, Ann-Christin

  Rösten är ett av lärarens viktigaste arbetsredskap. Genom röst­användningen speglas lärarens professionella...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Ledarskap i klassen
  Bok

  Ledarskap i klassen

  Ogden, Terje

  Färdigheter i ledarskap är den viktigaste förutsättningen för att lärare ska lyckas i sitt arbete....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Inneslutning och uteslutning
  Bok

  Inneslutning och uteslutning

  Wrethander Bliding, Marie

  ”Ska vi va idag?” är en vanlig fråga som barn ställer till varandra när de skapar samhörighet i vardagliga...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Allmändidaktik
  Bok

  Allmändidaktik

  Hansén, S-E-Forsman, L

  Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Kritiskt tänkande
  Bok

  Kritiskt tänkande

  Sporrong, E - Westin Tikkanen K

  Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Samhällskunskapsdidaktik
  Bok

  Samhällskunskapsdidaktik

  Långström, S - Virta, A

  Samhällskunskap är ett skolämne som särskilt starkt speglar samhället och dess förändringar och värderingar....

  365 kr Köp
  387 kr inkl. moms
 • Välkommen in i mitt klassrum
  Bok

  Välkommen in i mitt klassrum

  Hvenmark-Nilsson, Katja

  ”Jag vet en massa saker i teorin, men hur gör man rent praktiskt?” Välkommen in i mitt klassrum svarar på...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Verklighet verklighet
  Bok

  Verklighet verklighet

  Bronäs, A - Selander, S

  Frågan om teori och praktik diskuteras ofta i lärarutbildningar, och ofta på ett ganska schablonartat sätt:...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Plats, identitet, lärande
  Bok

  Plats, identitet, lärande

  Sanderoth, Ingrid m.fl.

  Närområdet är en oanad resurs när elever ska forma sin identitet och utveckla förmågan att skapa mening i...

  305 kr Köp
  323 kr inkl. moms
 • De fem förmågorna i teori och praktik
  Bok

  De fem förmågorna i teori och praktik

  Svanelid, Göran

  Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa...

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Lärande i handling
  Bok

  Lärande i handling

  Wickman, P-O & Jakobson, B, Lundegård, I (red.)

  Att utgå från elevernas förförståelse och vad de redan vet och kan är nödvändigt. Men hur tar man reda på...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Entreprenöriellt lärande i skolan
  Bok

  Entreprenöriellt lärande i skolan

  Lelinge, B - Widén, P

  Begreppen entreprenörskap och företagsamhet har blivit alltmer centrala inom skola och utbildning. Hur ska vi...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Dokumentation för lärande
  Bok

  Dokumentation för lärande

  Sandin, Daniel

  Dokumentation är ett kraftfullt verktyg för lärande. Daniel Sandin presenterar en beprövad och välfungerande...

  267 kr Köp
  283 kr inkl. moms
 • Vygotskij, barnen och jag
  Bok

  Vygotskij, barnen och jag

  Strandberg, Leif

  Följ med på en resa genom svenska förskolor och klassrum i sällskap med Leif Strandberg.  I dialog med...

  261 kr Köp
  277 kr inkl. moms
 • En skola som berör
  Bok

  En skola som berör

  Dahlbeck, P - Lagrell, K (red.)

  Hur kan man skapa en skola som verkligen berör både elever och lärare? Hur kan elever få möjlighet att skapa...

  284 kr Köp
  301 kr inkl. moms
 • Variationsteori
  Bok

  Variationsteori

  Mun Ling, Lo

  ”Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är.” Denna motsägelsefulla sentens exemplifierar...

  290 kr Köp
  307 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text