Univ & Högsk

Språkvetenskap och språkdidaktik / Språkdidaktik F-6

Sortera på
 • Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2
  Bok

  Early Language Learning and Teaching: Pre-A1-A2

  Keaveney, S - Lundberg, G

  Young language learners deserve a well-planned, age-appropriate, and communicative language experience – one...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Språkets byggstenar
  Bok

  Språkets byggstenar

  Lundin, Katarina

  Grammatik – svenska språkets struktur – är en helt central del av studierna när man läser till lärare F–6. I...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3
  Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3
  Bok + Digital produkt

  Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3

  Pettersson, Karin

  Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära. Språk-...

  408 kr Köp
  432 kr inkl. moms
 • Datorplattor i tidiga skolår
  Bok

  Datorplattor i tidiga skolår

  Jönsson, K - Persson, A

  Vad händer i en årskurs 1 när barnen från dag ett får en datorplatta? Hur påverkas deras engagemang,...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Literacy i skolan
  Bok

  Literacy i skolan

  Blikstad-Balas, Marte

  För att kunna navigera i en ständigt mer textbaserad värld är vi helt beroende av det som kallas literacy....

  219 kr Köp
  232 kr inkl. moms
 • Exekutiva förmågor och läsförståelse
  Bok

  Exekutiva förmågor och läsförståelse

  Cartwright, Kelly B.

  Begreppet exekutiva förmågor betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta uppgifter...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • De första årens engelska
  Bok

  De första årens engelska

  Lundberg, Gun

  Ett språkligt självförtroende hjälper barn att våga och vilja lära sig språk och stimulerar intresset för att...

  247 kr Köp
  262 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och samtala i alla ämnen
  Bok

  Läsa, skriva och samtala i alla ämnen

  Brock, Cynthia H. m.fl.

  Ämnesinriktad literacy, där läsning, skrivning och samtalande används som verktyg för lärande på...

  227 kr Köp
  241 kr inkl. moms
 • Intensiv läsinlärning
  Bok

  Intensiv läsinlärning

  Hagtvet, Bente m.fl.

  Nästan allt lärande i skolan bärs fram av språket. Ju högre upp i årskurserna eleverna når, desto större krav...

  299 kr Köp
  317 kr inkl. moms
 • Lärande genom skönlitteratur
  Bok

  Lärande genom skönlitteratur

  Ingemansson, Mary

  Läsning och arbete med skönlitteratur i skolan förknippas ofta starkt med svenskämnet. I den här boken lyfter...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Språklig sårbarhet i förskola och skola
  Bok

  Språklig sårbarhet i förskola och skola

  Bruce, Barbro m.fl.

  För att lyfta fram betydelsen av lärandemiljön, språket och pedagogiken, och för att komma bort från ett...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och förstå texter
  Bok

  Läsa, skriva och förstå texter

  Schmidt, Catarina

  Vilka texter möter och använder barn i dag och vad kan denna erfarenhet få för betydelse för det läsande och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Änglaspråk och magplask
  Bok

  Änglaspråk och magplask

  Häggström, Margaretha m.fl.

  Att utbilda sig till lärare är en lång process med många steg från novis till professionell. Vägen kan se...

  236 kr Köp
  250 kr inkl. moms
 • Litteracitet och språklig mångfald
  Bok

  Litteracitet och språklig mångfald

  Laursen, Helle Pia (red.)

  Barns utforskande av skrift startar ofta långt innan de börjar skolan. När flera skriftspråk och olika...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Grunderna i läs- och skrivinlärning
  Bok

  Grunderna i läs- och skrivinlärning

  Fridolfsson, Inger

  De flesta barn kommer ivriga och förväntansfulla till skolstarten – nu ska de få lära sig att läsa och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Läsa och förstå
  Bok

  Läsa och förstå

  Eckeskog, Helena

  Läs- och skrivundervisningen blir för de flesta barn den första, tydliga erfarenhet de får av undervisning....

  196 kr Köp
  208 kr inkl. moms
 • Texts, Topics and Tasks
  Bok

  Texts, Topics and Tasks

  Lundahl, Bo

  The title of this book identifies three concepts that are central to language acquisition and language...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Läsinlärning och självförtroende
  Bok

  Läsinlärning och självförtroende

  Taube, Karin

  Läsinlärning och självförtroende ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna femte upplaga innehåller dock...

  204 kr Köp
  216 kr inkl. moms
 • Barns tidiga skrivande
  Bok

  Barns tidiga skrivande

  Taube, Karin

  Barns tidiga skrivande ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller dock inga...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Storyline - developing communicative competence in English
  Bok

  Storyline - developing communicative competence in English

  Ahlquist, Sharon

  What do you do when someone dumps rubbish in your street? How do you deal with anti-social neighbours? How do...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Att göra sin röst hörd
  Bok

  Att göra sin röst hörd

  Magnusson, Kerstin m.fl.

  I skolans demokratiuppdrag ingår att varje elev ska få mod och vilja att uttrycka åsikter och göra sin röst...

  213 kr Köp
  226 kr inkl. moms
 • Läsning, läsvanor och läsundersökningar
  Bok

  Läsning, läsvanor och läsundersökningar

  Fredriksson, U - Taube, K

  Resultaten från stora internationella läsundersökningar som PISA och PIRLS får ofta braskande rubriker i...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Läs- och skrivundervisning
  Bok

  Läs- och skrivundervisning

  Berg, Elisabeth

  Som nyutexaminerad lärare i grundskolans tidigare år ställer man sig många frågor, inte minst om hur läs- och...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
 • Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum
  Bok

  Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum

  Molloy, Gunilla

  I Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum får läsaren följa fyra klasser och deras arbete med en saga, en...

  239 kr Köp
  253 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text