Kompetensutv

Skola / Lärares reflektion och lärande

Sortera på
 • Tillitsbaserad styrning
  Bok

  Tillitsbaserad styrning

  Österberg, Jonas

  Som ett led i att förbättra kvaliteten och likvärdigheten i skolan påtalas ofta behovet av mer styrning....

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Att ständigt bli bedömd
  Bok

  Att ständigt bli bedömd

  Pérez Prieto, H - Löfgren, H (red.)

  Prov, betyg, mätningar, jämförelser och tävlingar har blivit en viktig del i styrningen av skolsystemen i...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Att lyckas med kunskapsbedömning
  Bok

  Att lyckas med kunskapsbedömning

  Hopfenbeck Therese N.

  De senaste åren har bedömning av elevers prestationer fått ökad uppmärksamhet både nationellt och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Svenskämnets roll
  Bok

  Svenskämnets roll

  Molloy, Gunilla

  Varje lärare i svenska skolan har två uppdrag – kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget – som i enlighet med...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Leda lärande i team
  Bok

  Leda lärande i team

  DuFour, R - Marzano, R. J.

  Hur kan elevers resultat förbättras? Hur skapar man den bästa miljön för god undervisning, lärande och...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Frihet att förändra
  Bok

  Frihet att förändra

  Fullan, Michael

  Om du är trött på att känna att du inte kan åstadkomma förändring i ditt dagliga liv är du inte ensam. Men du...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Screeningmaterial för förskolan (handledning)
  Bok Förskoleklass

  Screeningmaterial för förskolan (handledning)

  Thilén, M - Åkerblom, A

  UPPTÄCK STARKA OCH SVAGA SIDOR! Det är viktigt att upptäcka brister i barnens språkliga medvetenhet i tid...

  749 kr Köp
  794 kr inkl. moms
 • Ledarskap i klassen
  Bok

  Ledarskap i klassen

  Ogden, Terje

  Färdigheter i ledarskap är den viktigaste förutsättningen för att lärare ska lyckas i sitt arbete....

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Lärarens handbok
  Bok

  Lärarens handbok

  Lundgren, Ulf P m.fl.

  Lärarens handbok är boken som ingen lärare klarar sig utan. Här finns läroplaner, skollag, yrkesetiska...

  288 kr Köp
  305 kr inkl. moms
 • Moderna myter
  Bok

  Moderna myter

  de Bruyckere, Pedro m.fl.

  I Moderna myter diskuteras dagens vanligaste myter om lärande och utbildning mot bakgrund av mytens...

  242 kr Köp
  257 kr inkl. moms
 • Flip the System
  Bok

  Flip the System

  Evers, J m.fl. (red.)

  Många pedagoger anser att nyliberala krafter hotar utbildningen på global nivå, genom stort...

  253 kr Köp
  268 kr inkl. moms
 • Allmändidaktik
  Bok

  Allmändidaktik

  Hansén, S-E-Forsman, L

  Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern...

  357 kr Köp
  378 kr inkl. moms
 • Tolkning, förståelse, vetande
  Bok

  Tolkning, förståelse, vetande

  Ödman, Per-Johan

  Några få böcker läses och uppskattas av flera generationer och får epitetet »något av en...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Inlärning och omvärldsuppfattning
  Bok

  Inlärning och omvärldsuppfattning

  Marton, Ference m.fl.

  Vad är det man lär sig? Vad minns man av det man lärt sig? Hur bär man sig åt vid...

  201 kr Köp
  213 kr inkl. moms
 • Interkulturella perspektiv
  Bok

  Interkulturella perspektiv

  Lorentz, H - Bergstedt, B (red.)

  Inom utbildning och pedagogik blir interkulturella frågeställningar allt viktigare. Hur förhåller vi oss...

  282 kr Köp
  299 kr inkl. moms
 • Skolnära forskningsmetoder
  Bok

  Skolnära forskningsmetoder

  Anderberg, Elsie (red)

  Praktiknära forskning har som mål att förena den vetenskapliga kunskapsprocessen med praktiskt...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Skolans och förskolans matematik
  Bok

  Skolans och förskolans matematik

  Jahnke, Anette

  Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Handledning för kollegialt lärande
  Bok

  Handledning för kollegialt lärande

  Cederberg-Scheike, Annika

  Det kollegiala lärandet är centralt i arbetet att utveckla en skola och dess undervisning. Den här boken...

  265 kr Köp
  281 kr inkl. moms
 • Kvalitetsarbete och analys
  Bok

  Kvalitetsarbete och analys

  Scherp, H-Å - Scherp, G-B

  Kvalitet uppstår i pedagogers dagliga möten med barn och elever. Det är utgångspunkten för den här boken som...

  276 kr Köp
  293 kr inkl. moms
 • Teori i examensarbetet
  Bok

  Teori i examensarbetet

  Nilholm, Claes

  Som studerande på lärarutbildningen möts man av en stor mängd teorier. Att orientera sig bland dessa kan vara...

  207 kr Köp
  219 kr inkl. moms
 • Läsa, skriva och förstå texter
  Bok

  Läsa, skriva och förstå texter

  Schmidt, Catarina

  Vilka texter möter och använder barn i dag och vad kan denna erfarenhet få för betydelse för det läsande och...

  224 kr Köp
  237 kr inkl. moms
 • Datagrundad skolförbättring
  Bok

  Datagrundad skolförbättring

  Schildkamp, Kim m.fl.

  Att förbättra kvaliteten i en skolas verksamhet är komplext och kräver systematiskt arbete. Datagrundad...

  270 kr Köp
  286 kr inkl. moms
 • Välkommen in i mitt klassrum
  Bok

  Välkommen in i mitt klassrum

  Hvenmark-Nilsson, Katja

  ”Jag vet en massa saker i teorin, men hur gör man rent praktiskt?” Välkommen in i mitt klassrum svarar på...

  230 kr Köp
  244 kr inkl. moms
 • Etnicitet som resurs
  Bok

  Etnicitet som resurs

  Kasselias Wiltgren, Layal

  Skolan är en plats där barn, ungdomar och personal med olika etnisk bakgrund möts. Men vad är etnicitet? Hur...

  259 kr Köp
  275 kr inkl. moms
Visa fler resultat

Original text