Univ & Högsk

Psykologi / Kognition och neuropsykologi

Sortera på
 • Lärande och lärandeteorier
  Bok

  Lärande och lärandeteorier

  Jensen, Mikael

  Mänskligt lärande är ett komplext fenomen. Det påverkas av såväl mentala/individrelaterade faktorer som...

  339 kr Köp
  359 kr inkl. moms
 • Klinisk neuropsykologi
  Bok

  Klinisk neuropsykologi

  Nyman, H - Bartfai, A (red.)

  Klinisk neuropsykologi är en grundbok om sambandet mellan beteendet och hjärnans funktioner. Denna andra,...

  391 kr Köp
  414 kr inkl. moms
 • Evolutionspsykologi
  Bok

  Evolutionspsykologi

  Swami, Viren (red.)

  Det senaste årtiondet har bevittnat en dramatisk förändring i vår förståelse av hur den mänskliga hjärnan...

  446 kr Köp
  473 kr inkl. moms
 • Kognitionsvetenskap
  Bok

  Kognitionsvetenskap

  Allwood, J - Jensen, M (red.)

  Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap - att förstå...

  599 kr Köp
  635 kr inkl. moms
 • Psykiska funktionshinder
  Bok

  Psykiska funktionshinder

  Lundin, L - Mellgren, Z (red.)

  Psykiska funktionsnedsättningar kan uppstå som en följd av allvarlig psykisk sjukdom och finns vid olika...

  297 kr Köp
  315 kr inkl. moms
 • Icke-verbala inlärningssvårigheter
  Bok

  Icke-verbala inlärningssvårigheter

  Urnes, A G - Eckhoff, G (red.)

  Icke-verbala inlärningssvårigheter hos barn och unga är ett problem som inte tidigare finns beskrivet på...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Kognitiv psykologi
  Bok

  Kognitiv psykologi

  Groome, David (red.)

  Hjärnan är vårt inre universum. Hjärnans komplexa funktioner är i dag till stor del, men inte helt,...

  455 kr Köp
  482 kr inkl. moms
 • Kognitiv neurovetenskap
  Bok

  Kognitiv neurovetenskap

  Nyberg, Lars

  Kognitiv neurovetenskap är ett forskningsområde som studerar sambandet mellan hjärnans aktivitet och...

  421 kr Köp
  446 kr inkl. moms
 • Barn med uppmärksamhetsstörningar
  Bok

  Barn med uppmärksamhetsstörningar

  Juul, Kirsten

  Många barn får diagnosen ADHD eller DAMP. De har alla uppmärksamhetsstörningar, problem med reglering av...

  136 kr Köp
  144 kr inkl. moms
 • Neuropsykologi
  Bok

  Neuropsykologi

  Stirling, John

  Neuropsykologi – en introduktion går igenom hjärnans funktioner och utreder sambanden mellan hjärnans system...

  367 kr Köp
  389 kr inkl. moms
 • Bild och föreställning
  Bok

  Bild och föreställning

  Wærn, Yvonne m.fl.

  Hur förmedlas information genom bilder, hur förstår och tolkar vi dem? Om vi vill meddela oss via ett...

  350 kr Köp
  371 kr inkl. moms
 • Stress, kognition och hälsa
  Bok

  Stress, kognition och hälsa

  Cassidy, Tony

  Stress, kognition och hälsa tar upp nyckelbegreppen inom stress- och hälsopsykologi och ger en bred överblick...

  268 kr Köp
  284 kr inkl. moms
 • Stereotyper, kognition och kultur
  Bok

  Stereotyper, kognition och kultur

  Hinton, Perry

  Vad är stereotyper? Hur och varför använder vi dem? Är det alltid av ondo att klassificera människor utifrån...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Introduktion till kognitiv psykologi
  Bok

  Introduktion till kognitiv psykologi

  Araï, Dariush

  Kognitiv psykologi är den del av psykologin som handlar om de mentala processer som är nödvändiga för att vi...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Vittnespsykologi
  Bok

  Vittnespsykologi

  Granhag, Pär Anders

  Vittnespsykologi ger en allmän orientering om de faktorer som påverkar tillförlitligheten i vittnens utsagor....

  262 kr Köp
  278 kr inkl. moms
 • Kognitiv psykologi
  Bok

  Kognitiv psykologi

  Lundh, Lars-Gunnar m.fl.

  Psykologin har genomgått en ”kognitiv revolution” i så mening att människors tankeprocesser och sätt att...

  286 kr Köp
  303 kr inkl. moms
 • Viren Swami

  Författare

  Viren Swami

  Viren Swami är docent i psykologi vid universitetet i...

 • Mirja Johanson

  Författare

  Mirja Johanson

  Mirja Johansson är psyk. lic. och specialist i neuropsykologi; hon är verksam vid Neurologisk...

 • Helena Westerberg

  Författare

  Helena Westerberg

  Helena Westerberg. Dr med., leg. psykolog, forskar vid Karolinska...

 • Mats Fredrikson

  Författare

  Mats Fredrikson

  Mats Fredrikson, professor i klinisk psykologi vid Institutionen för psykologi, Uppsala...

 • Tomas Furmark

  Författare

  Tomas Furmark

  Tomas Furmark, professor i psykologi, särskilt klinisk psykologi, vid Institutionen för psykologi, Uppsala...

 • Elisabeth Hansen Punzi

  Författare

  Elisabeth Hansen Punzi

  Elisabeth Hansen Punzi. Leg. psykolog, specialist i klinisk missbrukspsykologi, doktorand i psykologi vid...

 • Ia Rorsman

  Författare

  Ia Rorsman

  Ia Rorsman. Fil. dr, Chefpsykolog vid Skånes Universitetssjukhus och specialist i neuropsykologi vid...

 • Sissela Bergman Nutley

  Författare

  Sissela Bergman Nutley

  Sissela Bergman Nutley. Med. dr i neuropsykologi vid Karolinska Institutet. Forskningschef, R&D, Cogmed...

Visa fler resultat

Original text